امتیاز کاربران: 

پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج

word
196
28 MB
30407
1389
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۹,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج

  پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

  گرایش: برنامه‌ ریزی شهری 

  چکیده

  بر اساس آموزه های قرآن و تعا لیم حیاتبخش دین مبین اسلام،زمین مهد و گهواره ی انسان است و گهواره باید امن و نشاط آور باشد تا انسان درآن رشد و تکامل یابد.بی گمان،امروزه دیگر اهمیت فراوان گیاهان و نقشی که درحیات وسعادت انسان ها دارند بر کسی پوشیده نیست.تلطیف هوا وکاهش آلاینده های آن،ایجاد تعادل وتوازن اکولوژیک،جذب صدا های نا هنجار و فواید متعدد دیگر از این دسته اند و از آنجا که در جغرافیای زندگی شهرنشینی،تعبیر فضای سبز مساوی معنای گیاهان است،لذا اثرات فوق،ناشی از فضای سبزخواهد بود. باید گفت که انسان امروزین به واسطه ی زندگی صنعتی و تبعات آن و نیز وسعت گرفتاری های روزمره،در معرض تالمات گوناگون روانی است که در بررسی ها و پژوهش ها کمتر به تاثیر روانی فضای سبز به عنوان مرهمی برای تسکین این آلام پرداخته شده است و این هم از نگاه به دور مانده است. عموما آنچه از فضای سبز در عمکرد ها ی محیط شهری انتظار می رود بهبود وضعیت زیست محیطی و اکولوژیک، ایجاد زمینه ی تفریح و تفرج و زیبا سازی و بهسازی محیط زندگی انسان است.اما در کشورها ی در حال  توسعه، به دلیل وجود مشکلات اقتصادی تنها کارکرد مهم فضای سبز نقش آن در بهبود محیط زیست می باشد و دربیشتر موارد تنها وجود این عامل سبب توجه به فضای سبز در این کشورها گردیده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی – توصیفی است که ضمن مطالعات میدانی و کتابخانه­ای با استفاده از نرم افزارها Spss ، Excel تجزیه و تحلیل این پژوهش صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که جمعیت در سطح نواحی شهر یاسوج متعادل پراکنده نشده و توزیع فضای سبز در شهر متوازن نبوده است.همچنین در این پژوهش ناکافی بودن سرانه فضای سبز در یاسوج به طور چشمگیری مشخص شده است  و دسترسی ساکنین به این فضاها یکسان نمی باشد.

   

  واژه های کلیدی:فضای سبز شهری،شهر پایدار،توسعه پایدار، شهر یاسوج،

  مقدمه

   

  شهرنشینی دارای قدمتی پنج هزار سال می­باشد. تا سال 1900 میلادی از هر هشت نفر یک نفر در مناطق شهری زندگی می­کرد (گیلبرت، 1375، ص63). پس از آن در سال 1950 جمعیت شهرهای جهان به 737000000 نفر افزایش یافته است (29/0 درصد کل جمعیت جهان ) در سال 2005 جمعیت نواحی شهری از مرز 50 درصد کل جمعیت جهان گذشته است. برآورد می­شود سکونتگاه­های شهری جهان تا سال2030، 3/3 میلیارد نفر را در خود جای دهند. از این میزان حدود 90 درصد در مراکز شهری کشورهای در حال توسعه خواهند بود (شکوئی، 1373،ص 85).

  با این روند کاربری اراضی شهری و چگونگی پراکنش فضایی- مکانی آن یکی از عوامل مهم جهت استفاده‌ی مطلوب و بهینه از فضاهای شهری می‌باشد. از دیدگاه برنامه­ریزی فضایی، سامان­دهی اراضی شهری علاوه بر تامین نیازهای کالبدی و عملکردی باید به اهداف کیفی انسانی مثل ادراک زیبائی، احساس هویت فضایی، احساس تعلق به محیط نیز پاسخ دهد و به همین دلیل در برنامه­ریزی کاربری زمین، فضا ارتباط تنگاتنگی با طراحی شهری می­یابد (مهدیزاده، 1379، ص77).

  پس ازجنگ جهانی دوم که شهرنشینی از رشد قابل ملاحظه­ای بر خودار شد و آپارتمان نشینی  توسعه­ی بیشتری یافت، لزوم فضای سبزدر شهرها اهمیتی دو چندان پیدا کرد، به طوری که نقش آن امروزه بر کسی پوشیده نیست. گسترش دامنه­ی تمدن و حاکمیت صنعت بر اساس تکنولوژی جدید و گرایش به سوی زندگی ماشینی همراه با افزایش بی رویه جمعیت،نه تنها تعادل سیستم اکولوژیکی و توان به زیستی را بر هم زده است بلکه علاوه بر خسارات و صدمات وارده از فرسایش طبیعت، سبب تحمیل شرایط دشوارتری از تنگناهای فضای زندگی بر انسان و اثرات روانی ناشی از مقابله با مشکلات آن آدمی را تندخو، عصبانی و تا حدودی بدرفتار نموده است (تبرکی، 1371،ص 169). جهانی که امروز ما در آن زندگی می‌کنیم، جهان شهری است که متأسفانه نتیجه‌ی آن دوری از محیط طبیعی و پذیرش ناخواسته‌ی عدم تعادل‌هایی است که از روابط ناموزون انسان‌ها و فضای شهری نشأت می‌گیرد. افزایش جمعیت و گسترش پدیده شهرنشینی موجب دگرگونی روابط متقابل انسان با محیط شده است. در   پاره­ای از موارد این تخریب ونابودی جهت ایجاد ساخت و سازهای جدید می­باشد (فرید، 1375،ص 8).

  در کشور ما میزان شهرنشینی طی دوره پنجاه ساله 1335 تا 1385 تقریبا" بیشتر  شده است و از 4/31 درصد به حدود 67 درصد رسیده است . در طول این مدت (1385-1335 )تعداد نقاط شهری از 199 مرکز شهری به 1016 نقطه شهری افزایش پیدا کرده است )مرکز آمارایران،1385) . به جز تعدادی از شهرهای جدید یا نو شهرها بقیه مراکز شهری کشور در این افزایش ها از تبدیل روستاها به شهرهایی به وجود آمده اند که هویت وعملکرد روستایی دارند.

  علیرغم افزایش تعداد شهرهای کشور و بر اساس سرشماری سال 1385 ،تعداد شهرهای بزرگ (با جمعیت بیش از 250 هزار نفر)26 شهر که 3/51 درصد از کل جمعیت شهرنشین  و مادر شهرها ( با جمعیت بیش از 500 هزار نفر) با تعداد 13 نقطه شهری در حدود 6/41 درصد از جمعیت شهرنشین را در خود جای داده اند.

  شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد به عنوان یک شهر کوچک در سرشماری سال 1385 دارای97400 نفر جمعیت بوده است که نسبت به دهه قبل 4/2 درصد رشد داشته است .

  افزایش جمعیت و گسترش پدیده شهرنشینی موجب دگرگونی روابط متقابل انسان با محیط شده است. در پاره ای از موارد این تخریب ونابودی جهت ایجاد ساخت و سازهای  جدید می باشد .فضای سبز به عنوان بخشی از محیط در اغلب موارد مورد کم توجهی مسئولین امر قرار گرفته و آگاهانه یا غیر آگاهانه اقدام به از بین بردن آن می نمایند .

  شهر یاسوج از فضای سبز کمی برخورداراست  به گونه ای که در برخی نواحی و محلات این مقدار به صفر نزول می یابد. همچنین به علت تغییر این کاربری و تبدیل آن به کاربری های مسکونی ،تجاری ،آموزشی و... مناطق شهری را با کمبود شدید مواجه ساخته است .

  تحقیق حاضر شامل شش فصل می­باشد که عناوین فصل­ها به شرح زیر می­باشد:

  فصل اول: کلیات طرح تحقیق

  فصل دوم: تعاریف، مفاهیم و دیدگاه­های نظری

  فصل سوم: ویژگی­های طبیعی شهر یاسوج

  فصل چهارم: جغرافیای انسانی و اقتصادی شهر یاسوج

  فصل پنجم:ارزیابی کاربری فضای سبز شهریاسوج با رویکرد توسعه پایدار شهری

  فصل ششم: نتیجه­گیری و ارائه راهکارها پیشنهادات

  فصل اول

  کلیات طرح تحقیق

  1بیان مسئله

   

  امروزه شهرنشینی ابعاد وسیعی پیدا کرده است و روز به روز بر جمعیت شهرها افزوده می شود . افزایش جمعیت شهرها سبب تراکم کاربری ها در آنها شده و این امر فضاهای باز شهری را بیش از پیش تهدید می کند.افزایش تراکم مسکونی در شهرها و کاهش سطوح فضاهای باز و سبز خصوصی نیاز به فضاهای عمومی تجهیز شده را افزایش داده و احداث و گسترش پارک های تفریحی را در شهرها ضروری می سازد .

  امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست.پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی  معضلات زیست محیطی آنها،وجود فضای سبز و گسترش آن را بیش از هر زمان دیگر ضروری ساخته است . شهرها به عنوان کانون های تمرکز و فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند،چاره ای جز پذیرش ساختار کارکردی متأثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این  میان فضای سبز به عنوان جزء لاینفک و ضروری پیکره شهرها در متابولیسم آنان نقش اساسی دارد و کمبود آن می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها  به وجود آورد (مهرمند،1383،ص12).

  "با افزایش مسائل و مشکلات روحی و روانی و بروز بحران های زیست محیطی ناشی از رشد روز افزون صنعت و به دنبال آن جمعیت ، توسعه فضای سبز شهری در بهبود کیفیت محیط زیست و پیوند زندگی شهری با طبیعت از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است . نگهداری و توسعه فضای سبز از مسائلی است که باید در برنامه ریزی های شهری به آن توجه شود(همان،1383،ص13).

  با توجه به افزایش جمعیت و آلودگی روز افزون محیط شهری ،نقش حیاتی فضاهای سبز روز به روز روشنتر می شود .فضا ی سبز به عنوان یک فیلتر طبیعی از آلودگی های محیطی مانند دود وصدا می کاهد و تضمین کننده ی نسبی سلامت فردی واجتماعی ساکنان شهر و آرامش محیط آن است (پورمحمدی، 1382،ص34).

  هدف اصلی در طراحی فضای سبز دستیابی به آثار اجتماعی آن در هر چه نزدیک تر کردن انسان و طبیعت به یکدیگر است.هر چنداز کارکرد زیست محیطی آن نیز می توان انتظار بازدهی اجتماعی و روانی داشت.لذا توسعه،طراحی و اجرای فضای سبز باید براساس نگرش صحیح نیازهای زیست محیطی و اجتماعی شهر و نیز امکانات و قابلیت های شهر صورت گیرد.در این میان دو مقوله ی "توسعه پایدار"و ارتقای بهره وری"همواره باید سرلوحه سیاست گذاری های توسعه وایجاد فضاهای سبز قرار گیرد.

  اندیشه توسعه پایدار که در اواسط دهه ی 1990 شکل گرفت توسعه ای است که در جهت رفع نیازهای  کنونی باشد بدون اینکه توانایی های نسل آینده را در رفع نیازهایشان کاهش دهد .در توسعه پایدار مسئله این نیست که تنها به حفاظت از محیط زیست اهمیت داده شود بلکه تلاش بر این است که محیط زیست حفظ شود در عین اینکه مانعی در برابر رشد وتوسعه ایجاد شود یا به عبارت دیگر اجازه دهیم فرایندهای رشد اقتصادی روال خود را داشته باشند در عین حال به دقت و با استفاده از روش های تخصصی مراقب باشیم تا از تخریب سرمایه های زیست محیطی تا حد ممکن جلوگیری شود .

  مفهوم پایداری در توسعه یعنی مداومت واستمرار بخشیدن به تجدید و تولید منابع و چیزهای مصرف شدنی برای نسل فعلی و نسل های آتی ،بدون وارد آوردن خسارت به محیط زیست.

  توسعه پایدار دارای سه بعد اصلی اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی است که در حال حاضر حفاظت از محیط زیست به عنوان هدف بنیادی توسعه پایدار مورد توجه قرار دارد .

  شاخص های این نظریه ،توجه به محیط زیست و فضای سبز و جامعه گیاهی و جنگلی ،تراکم متوسط در حومه های شهری و شهرهای کوچک ،کاهش فواصل ارتباطی ایجاد اشتغال محلی ،توسعه متنوع ساکنان در مراکز اشتغال ،توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکاء به شهرهای بزرگ ،ساختار اجتماعی متعادل ،حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک جاده ای و توزیع منابع می باشد .

  توسعه پایدار شهری فرایندی است که طی آن گردش انرژی در شهر در حداقل شرایط عملکردی ،حداکثر کارایی را داشته و توزیع یکسانی را به حرکت درآوردن قابلیت های موجود در اجزا عمل می کند به موازات آن به صورت یک محرک رشد بیرونی نیز عمل کرده و جریانات نهفته و یا منزوی با اتصال به جریانات درونی خود به حرکت در می آورد به علاوه حداقل اثرات زیانبار محیطی را در پیرامون خود دارد.

  یک شهر پایدار فضایی است که اکثر قریب به اتفاق ساکنینش از سکونت در آن فضا احساس رضایت داشته باشند . شهر اکولوژیک پایدار شهری است که از منابع منطقه طبیعی خود بهره برداری کرده و خودکفا باشد وشهری که به زندگی ساکنینش معنی می بخشد .فضای سبز جهت دستیابی به توسعه پایدار دارای کارکردهای زیر می باشد:

  -  حفظ ارتباط انسان با محیط طبیعی

  - منظر سازی و ارتقاء کیفیت محیط شهری که شامل انسجام فضای ،نظم و تنوع ،تکرار ،سازگاری ،مردم داری ،حداقل دخالت وتجاوز به شرایط طبیعی ،راحتی دسترسی و حرکت و اصول زیبا شناسی

  - تلطیف هوا ،تفریح و گذران اوقات فراغت .

  با توجه به اهمیت  دسترسی مطلوب و مناسب به پارک ها و فضاهای سبز شهری جهت استراحت و تفریح ،واضح است که عدم دسترسی راحت و آسان به همان مقدار مشکل آفرین است . آنچه در این میان کارکردهای فضای سبز را خدشه دار وناقص  می سازد توزیع نامتعادل و سرگرمی های می باشدو یا اینکه آنها در مکان هایی احداث شده اند که از لحاظ ارتباط با سایر کاربری ها مطلوب نمی باشد .

  با رشد شهرنشینی وغلبه ماشین وحاکمیت تفکر سوداگرانه و تغییر نگرش به زمین به عنوان کالا و نه به مشابه وطن ومکان آرامش ،حداکثر استفاده مادی از زمین در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر فضاهای سبز شهری ،باغ و مزارع اطراف شهرها نیز تخریب و به ساختمان تبدیل شده اند. این مشکلات در شهر یاسوج بسیار مشهود است .

  یکی از مهم ترین علل وضعیت موجود تخریب باغ های اطراف و داخل شهر یاسوج،جایگزینی آن با ساختمان،معابر وسایر فضاهای شهری به منظور رفع نیازهای جمعیت در حال افزایش می باشد.

  علت دیگر افزایش قیمت زمین نسبت به درآمد حاصله از فعالیت باغداری که با توجه به روند مهاجرت از روستا ها به شهر این نیاز بیشتر از قبل  شده است . ضمنا"واقعی نبودن طرح های جامع و تفصیلی و حتی عدم تحقق آن یکی از مهم ترین دلایل محدودیت فضای سبز شهری می باشد . از طرفی اعتبارات محدود شهرداری برای تأمین و نگهداری فضای سبز در مناطق مختلف و نیز وجود دام ها در سطح شهر خود مزید بر علت برای محدودیت فضای سبز در شهریاسوج می باشد.

  مقدار سرانه اختصاص یافته به فضای سبز در شهر یاسوج 8/2 مترمربع برای هر نفر می باشد این درحالی است که در ایران12-7 مترمربع واستاندارد جهانی آن 50-25 متر مربع برای هر نفر می باشد (اداره کل حفاظت محیط زیست ک-ب،1385).

  از آنجا که ملزومات فضای سبز (پارک )باید بر اساس معیارهای تعیین شده ،طبق استاندارد های طبقه بندی پارک و با توجه به عملکرد فاصله و دسترسی و نوع استفاده کنندگان تهیه شود ،می توان گفت که گسترش فیزیکی و کالبدی ،عوامل اکولوژیکی ،زیباشناسی،ظرفیت و دسترسی و امور فراغتی در پارک های این شهر رعایت نگردیده است. به گونه ای که چه از بعد کمی ومکان گزینی وچه از بعد کیفی دارای مشکلات متعدد هستند به ویژه کیفیت ارائه خدمات تفریحی و تفرجگاهی در بسیاری از پارک های شهر در سطح نازلی قرار دارد .

  با توجه به اینکه شهراز لحاظ عملکرد تفریحی و فرهنگی فقیر است ،لذا در این میان ایجاد فضای سبز می تواند تا حدودی این خلاء را پر نماید .

  در این تحقیق سعی شده که با بررسی کمبود سرانه فضای سبز و عدم توزیع مناسب آن درمناطق و نواحی شهر یاسوج هه بیان  اهمیت و جایگاه آن در زمینه اختصاص سرانه مناسب و متناسب با شهر و جمعیت ساکن در آن بپردازد،توزیع ومکان گزینی مناسب فضای سبز بادر نظر داشتن فضای کافی برای فضای سبز و توسعه آن در آینده را بررسی نماید.

   

   

   

  1-2 ضرورت واﻫﻤﻴﺖ موضوع

   

  در دو دهه اخیر شهر در ایران به محور زندگی اقتصادی- اجتماعی جامعه تبدیل شده است و آنچه به مشکلات شهری معروف است، هر روز بیشتر نمایان گشته است(حسامیان و دیگران، 1363،ص 20). با گسترش پدیده شهرنشینی و شهرگرایی و توسعه مهاجرت به شهرها و گسترش کالبدی شهر و حضور روز افزون اتومبیل­ها و به دنبال آن افزایش تراکم در شهرها و ایجاد آلودگی­های متعدد ومتنوع زیست محیطی و نامطلوب شدن سیمای شهرها زمان آن رسیده است که فضای سبز در شهرها جایگاه واقعی و حقیقی خود رابیابد و از این طریق بتواندآلودگی­های زیست محیطی را خنثی نماید،فرصت­هایی را جهت گذراندن اوقات فراغت در شهرها ایجاد نماید و بر زیبایی شهر بیفزاید (مجنونیان، 1374،ص 46).

  با پیشرفت صنعت و وجود کارخانه­های صنعتی در نزدیکی شهرها و دیگر عوامل از جمله:رفاهی و غیره موجب افزایش جمعیت در شهرها همراه با ازدیاد آپارتمان گردیده است.بنابراین ایجاد فضای سبز در شهرها ضروری بنظر میرسد (حکمتی،1381،ص 406).مکان شهر باید امکان توسعه گوناگون مناظر ﻃﺒﻴﻌﻲ و فضای سبز را برای غنی­سازی شکل زندگی داشته باشد.(زیاری،1385،ص116). با توجه به افزایش جمعیت و آلودگی روز­افزون محیط شهری نقش حیاتی فضای سبز روز به روز روشن­تر می­شود(پورمحمدی،۱۳۸۲،ص ۳۸).

  این تحقیق سعی دارد اثر افزایش ساخت وسازها و کم بودن مقدارسرانه اختصاص یافته که نقش مهمی در توسعه پایدار دارد را بر فضای سبز شهر یاسوج بررسی نماید و با افزایش اصولی آن به یکی از اهداف توسعه پایدار دست یابد.

  Abstract:

   

  Based on the Qur'anic instructions and the life-giving teachings of the true religion of Islam, the land is the man's cradle and seat and every cradle should be safe and pleasant in order that the man develops and grows in it. Surely the great importance of the plants and their role in the life and felicity of the people is not hidden. Cleaning and air and reducing its pollutants, providing ecological balance and equilibrium, and attracting and removing noise and irregular sounds are among the other benefits they have. As in the urban geography the concept of the green spaces is equivalent to the plants, and then the above benefits are derived from the green spaces. The today's man is expressing different psychological problems because of the industrial life and its consequences and the extent and vastness of the every-day life. In studies, the psychological effect of the green spaces as a healing element for the pain of the people has been less concerned, that is due to the ignorance. Generally what expects from the green spaces in the urban environments and functions is improving the ecology and environment, providing a play ground and a resort, embellishment and improving the life span of the human being. But in developing countries, due to the presence of economical problems and barriers, the only function of the green space is considered as its role in improving the conditions of the environment, and in most of the cases the presence of this factor has led to focus and taking into accounts the green spaces in these countries. The style of the present study includes a descriptive-analytical one, and the data analysis is done with the help of filed studies and the library style, with SPSS and Excel software. The results of the study reveal that the population is not spread out in the urban areas of Yasooj and the distribution of the green spaces is not balanced. It is clearly found that the lack of enough budgets per capita is great in Yasooj and the availability or access of the residents to these spaces are not equal.

  Key words: urban green spaces; stable city; permanent and lasting development; Yasooj

 • فهرست و منابع پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج

  فهرست:

  چکیده .................................................................................................................................................................................... 1

  مقدمه ..................................................................................................................................................................................... 2

  فصل اول: کلیات طرح تحقیق ............................................................................................................................................... 4

  1-1 بیان مساله ...................................................................................................................................................................... 5

  1-2 ضرورت واﻫﻤﻴﺖ موضوع ............................................................................................................................................. 8

  1-3 پیشینه تحقیق ................................................................................................................................................................. 8

  1-4 اهداف تحقیق ............................................................................................................................................................... 12

  1-5 سئوالات تحقیق ............................................................................................................................................................ 12

  1-6 فرضیات تحقیق ............................................................................................................................................................ 12

  1-7 روش پژوهش ............................................................................................................................................................... 12

  1-7-1 نوع پژوهش ............................................................................................................................................................. 13

  1-7-2 روش وابزار گردآوری اطلاعات .............................................................................................................................. 13

  1-7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ............................................................................................................................... 13

  1-8 کاربردهای تحقیق ......................................................................................................................................................... 14

  1-9 محدودیت های تحقیق ................................................................................................................................................. 14

  1-10 نتیجه­گیری .................................................................................................................................................................. 15

  فصل دوم: مفاهیم نظری تحقیق ............................................................................................................................................ 16

  مقدمه .................................................................................................................................................................................... 17

  2-1 ادبیات تحقیق (مفاهیم و تعاریف موضوع) ................................................................................................................... 18

  2-1-1 شهر ............................................................................................................................... .......................................... 19

  2-1-2 فضای سبز ................................................................................................................................................................ 20

  3-1-3 فضای سبز شهری ..................................................................................................................................................... 22

  2-2 سابقه توجه به کاربری فضای سبز ................................................................................................................................. 24

  2-3 دیدگاه هاو نظریه های مرتبط با فضای سبز شهری ....................................................................................................... 25

  2-4 تاریخچه فضای سبز در ایران ........................................................................................................................................ 28

  2-5 استانداردهای فضای سبز ............................................................................................................................................... 29

  2-6 استانداردهای و سرانه های فضای سبز در ایران ........................................................................................................... 31

  2-7 اهداف احداث فضای سبز شهری ................................................................................................................................. 33

  2-8 مدیریت فضای سبز شهری ........................................................................................................................................... 37

  2-9 نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهر......................................................................................................................39

  2-10 ضرورت فضای سبز .................................................................................................................................................. 40

  2-11 آثار فضای سبز بر بیوکلیمای شهری....................................................................................................................... 40

  2-12 اهمیت و نقش فضای سبز در شهرسازی................................................................................................................ 41

  2-13 نحوه تاثیرگذاری فضای سبز بر اقلیم شهری.......................................................................................................... 41

  2-14 عملکردهای فضای سبز.......................................................................................................................................... 41

  2-15نقش های عموعی فضای سبز................................................................................................................................. 42

  2-16 اهمیت و اثرات فضای سبز و پارک........................................................................................................................ 43

  2-17 فضای سبز و رابطه آن با محیط زیست.................................................................................................................. 43

  2-18 اثرات توسعه فضای سبز و رابطه آن با محیط شهری............................................................................................. 44

  2-19 نقش فضای سبز در کنترل و کاهش آلودگی هوا از آلاینده ها .............................................................................. 44

  2-20 اثرات روحی روانی با توجه به رنگ سبز............................................................................................................... 45

  2-21 ارتباط فضای سبز در گذراندن اوقات فراغت......................................................................................................... 45

  2-22 جایگاه فضای سبز در رویکرد توسعه پایدار.......................................................................................................... 45

  2-23 تاریخچه و مفهوم توسعه پایدار............................................................................................................................. 46

  2-24 شهر و توسعه پایدار............................................................................................................................................... 51

  2-25 شهر پایدار ............................................................................................................................................................ 52

  2-26 شاخصهای توسعه پایدار........................................................................................................................................ 53

  2-27 توسعه پایدار شهری .............................................................................................................................................. 54

  2-28 نتیجه گیری............................................................................................................................................................ 55

  فصل سوم: جغرافیای طبیعی و ویژگی های اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج.................................. 57

  3-1 مقدمه........................................................................................................................................................................ 58

  3-2 موقعیت جغرافیایی استان استان کهگیلویه و بویراحمد............................................................................................ 58

  3-3 موقعیت جغرافیایی شهرستان بویراحمد................................................................................................................... 59

  3-4 موقعیت جغرافیایی شهر یاسوج............................................................................................................................... 60

  3-4-1 موقع ریاضی،خصوصی و نسبی شهر یاسوج........................................................................................................ 60

  3-5 توپوگرافی.................................................................................................................................................................. 60

  3-5-1 حوضه های آبریز برون شهری.............................................................................................................................. 61

  3-5-2 حوضه های آبریز درون شهری............................................................................................................................. 64

  3-6 محورهای عمده ارتباطی آبادی های واقع در حوزه نفوذ شهر یاسوج با خارج از ناحیه........................................... 65

  1-6 تعداد و چگونگی استقرار آبادی ها در حوزه نفوذ مستقیم شهر یاسوج.................................................................... 68

  3-6 لرزه خیزی..................................................................................................................................................................69

  3-7 اقلیم شناسی.............................................................................................................................................................. 69

  3-7-1 بارندگی............................................................................................................................................................... 70

  3-7-2 درجه حرارت...................................................................................................................................................... 71

  3-7-3 حداکثر ساعت آفتابی........................................................................................................................................... 72

  3-7-4 باد........................................................................................................................................................................ 74

  3-8 منابع و نحوه تامین آب شهر.................................................................................................................................... 74

  3-9 آبهای زیرزمینی........................................................................................................................................................ 75

  3-10 پوشش گیاهی........................................................................................................................................................ 76

  3-11 نتیجه گیری........................................................................................................................................................... 78

  فصل چهارم:جغرافیای انسانی و اقتصادی شهر یاسوج................................................................................................... 79

  4-1 وضع جمعیت شهر................................................................................................................................................. 80

  4-2 میزان و وضعیت مهاجرت در شهر یاسوج ............................................................................................................ 81

  4-3 توزیع جمعیت بر حسب جنس.............................................................................................................................. 83

  4-4 توزیع جمعیت بر حسب سن................................................................................................................................. 84

  4-4-1 گروه های سنی 0 تا 14 سال............................................................................................................................. 84

  4-4-2 جمعیت میان سال.............................................................................................................................................. 85

  4-4-3 گروه سنی سالخورده......................................................................................................................................... 86

  4-5 بررسی وضع خانوار و ابعاد آن.............................................................................................................................. 88

  4-6 توزیع جمعیت بر حسب وضع سواد و تحصیلات................................................................................................ 91

  4-7 پیش بینی جمعیت شهر یاسوج.............................................................................................................................. 93

  4-8 ویژگی های اقتصادی شهر..................................................................................................................................... 94

  4-8-1 اوضاع کلی اقتصادی شهر یاسوج..................................................................................................................... 94

  4-8-2 بخش کشاورزی در شهر یاسوج....................................................................................................................... 94

  4-8-3 بخش صنعت در شهر یاسوج............................................................................................................................ 95

  4-8-4 بخش خدمات در شهر یاسوج.......................................................................................................................... 97

  4-8-5 عرضه و تقاضای نیروی کار در شهر یاسوج..................................................................................................... 97

  4-8-6 جمعیت فعال در شهر یاسوج............................................................................................................................ 99

  4-9 نرخ فعالیت،اشتغال،نرخ بیکاری و بار تکفل در شهر یاسوج................................................................................ 101

  4-9-1 نرخ فعالیت...................................................................................................................................................... 102

  4-9-2 نرخ اشتغال...................................................................................................................................................... 103

  4-9-3 نرخ بیکاری..................................................................................................................................................... 103

  4-9-4 بار تکفل.......................................................................................................................................................... 104

  4-10 نتیجه گیری....................................................................................................................................................... 105

  فصل پنجم: ارزیابی کاربری فضای سبز شهری یاسوج با رویکرد توسعه پایدار شهری............................................. 106

  5-1مقدمه................................................................................................................................................................... 107

  5-2 تعریف و مفهوم منطقه­بندی شهری.................................................................................................................... 108

  5-3 اهداف منطقه بندی............................................................................................................................................. 109

  5-4 عوامل موثر در منطقه بندی................................................................................................................................ 109

  5-5 مشخصات منطقه بندی.................................................................................................................................... 110

  5-5-1 منطقه­بندی تراکمی....................................................................................................................................... 110

  5-5-2 منطقه­بندی ارتفاعی....................................................................................................................................... 111

  5-5-3 منطقه­بندی کاربری....................................................................................................................................... 111

  5-6کاربری اراضی شهری........................................................................................................................................ 112

  5-7 ارزیابی فضای سبز شهر یاسوج........................................................................................................................ 115

  5-7-1 رابطه بین فضای سبز و آلودگی هوا............................................................................................................. 115

  5-7-1-1 وضعیت آلودگی هوا................................................................................................................................ 115

  5-7-1-2 تعیین منابع آلودگی هوا در شهر یاسوج................................................................................................... 155

  5-8 مقایسه روند رشد جمعیت  مساحت فضای سبز از 1365 تا 1389.................................................................. 116

  5-9 مدیریت شهری و فضای سبز............................................................................................................................. 117

  5-10 تراکم کلی جمعیت در مناطق و نواحی شهر یاسوج........................................................................................ 118

  5-11 بررسی وضعیت فضای سبز شهر یاسوج در سطح نواحی در سال 1389 ...................................................... 121

  5-12 نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری.................................................................................................. 127

  5-13 وضعیت ساخت و ساز.................................................................................................................................... 129

  5-14 گونه های گیاهی در فضای سبز متناسب با اقلیم،آب و خاک.......................................................................... 134

  5-15 وضعیت پایداری نواحی شهر یاسوج در شاخص های زیست اجتماعی......................................................... 135

  5-16 تجزیه و تحلیل نرم افزار گرافیکی و آماری..................................................................................................... 137

  5-16-1 تحلیل سرانه فضای سبز با شاخص ویلیامسون............................................................................................ 139

  5-16-2 تحلیل توزیع فضای سبز از طریق ضریب آنتروپی...................................................................................... 140

  5-17 آمار استنباطی.................................................................................................................................................... 142

  5-18 نتیجه گیری....................................................................................................................................................... 162

  فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.......................................................................................................................... 164

  6-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 165  

  6-2 نتیجه­گیری و پیشنهادات...................................................................................................................................... 165

  6-3 دلایل تأیید یا رد فرضیات مطرح شده با استفاده از نتایج آمار توصیفی و استنباطی.............................................166           

  6-4 راهکارها و پیشنهادات.........................................................................................................................................170

  6-5 پیشنهادات تکمیلی............................................................................................................................................... 172    

  -منابع.......................................................................................................................................................................... 173

   

  منبع:

   

  1-آرایش، نصرالله،1384، روایت هجده ماه تلاش شهرداری مرودشت از اول فروردین تا آخر شهریور 1383، موسسه انتشاراتی پژوهان.

  2-ارجمند نیا ، اصغر ، زمستان 1379، بوم شهر تبلورپایداری شهری ، فصلنامه پژوهشی – تحلیلی – آموزشی ، مدیریت وبر نامه ریزی شهری ، شماره 4 ، سال اول.

  3-امین‌زاده، بهناز، نقش زمین در توسعه پایدار شهری، مجموعه مقالات همایش زمین و توسعه شهری، مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری ایران، 1378.

  4-ا،سولیوان، 1387، مباحثی در اقتصاد شهری، ترجمه دکتر جعفر قادری و علی قادری، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، انتشارات نور علم، چاپ دوم، جلد اول.

  5-اسماعیلی ، اکبر ،1381،بررسی کاربری فضای سبز از دیدگاه برنامه ریزی شهری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس ،

  6-اذانی، مهری، 1387،جزوه درس کارگاه برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد،

  7-ارجمند­نیا ، اصغر، زمستان 1379، بوم شهر تبلور پایداری شهری ، فصلنامه پژوهشی–تحلیلی–آموزشی، مدیریت وبر نامه­ریزی شهری، شماره 4، سال اول.

  8-ایمانی جرجامی،حسین،شهردار یا مدیر شهرداری:تناقض در مدیریت شهرداری ایرانی،فصلنامه شهر،سال چهارم،شماره 25،سال 1382.

  9-اردشیری،مهیار،توسعه پایدار و مدیریت شهری،فصلنامه مدیریت شهری،شماره 3،سال اول،1379،

  10-استانداری کهگیلویه و بویراحمد : عملکرد استان کهگیلویه در زمینه آمار، یاسوج، بهمن ماه 1375.

  11-اداره کل آب و هوا شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد- 1385 .

  12-اداره کل حفاظت محیط زیست استان استان کهگیلویه و بویراحمد ، 1387- 1388.

  13-بدریچ،مولدان – سوزان بیلهارز،ترجمه نشاط حداد تهرانی و دکتر ناصر محرم نژاد،1381،شاخص های توسعه پایدار،چاپ اول،انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

  14-برنادرز،ژان باستیه،1377،شهر،مترجم علی اشرافی،انتشارات دانشگاه هنر تهران.

  15-بهرام سلطانی ، کامبیز ، 1384، مبانی معماری فضای سبز شهری ، وزارت مسکن و شهر سازی ، معاونت شهر سازی و معماری.

  16-برکاتی،عبدالکریم،وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهر مشهد نشریه شماره 40،آذرماه 1379

  17-بحرینی ، سید حسین ، شهر ، 1376 ،شهرسازی و محیط زیست ، مجله محیط شناسی ، سال 23 ، شماره 19.

  18-بحرینی ، سید حسین ،1378 ، تجدد و فرا تجدد و پس از آن در شهرسازی ، چاپ اول ،انتشارات دانشگاه تهران.

  19-باروقی، فریده، 1383، کاربری فضای سبز شهری از برنامه تا واقعیت، مجله شهرداری­ها، سال پنجم. شماره 20

  20-بیژن زاده، محمد رضا، 1369، بررسی فضای سبز شهر تهران. دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.

  21-بهبهانی ، هما ، 1379، سیر تغییر تفسیر مفهوم پارک های شهری از قرن 15 تا امروز در غرب ، فصلنامه علمی فضای سبز ، شماره 5 و 6.

  22-پور محمدی ، محمد رضا ،1382، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت .

  23-تبرکی، ابراهیم، 1371، مبانی طراحی در فضای سبز، مجموعه مقالات سمینار سبز، سازمان پارک­ها و فضای سبز شهر تهران،چاپ اول.

  24-تقوی نعمت‌الله، مبانی جمعیت شناسی، نشر دانیال، تبریز، 1378

  25-تواهن،احمد،شهرداری ها و حکومت داری خوب،ماهنامه پژوهش،شماره 69،بهمن 1383.

  26-جهانگیر،منصور،مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری،انتشارات شهرداری های کشور،چاپ اول،1381.

  27-جستارهای شهرسازی ، پاییز 1385 ، فصلنامه تحلیلی – پژوهشی علوم اجتماعی ، سال پنجم ، شماره 17 و 18.

  28-جغرافیای استان  سازمان تالیف کتب درسی ،1387.

  29-چکیده مقالات همایش توسعه ی محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران،تهران، 1383.

  30- حسین زاده دلیر ، کریم ،1371 ،کاربری فضای سبز شهری در طرح جامع و اصول طراحی پارک ها ، مجله رشد جغرافیا.

  31-حسین زاده دلیر ، کریم ، فضای سبز شهری - منطقه ای ، نشریه دانشکده ادبیات و علو م انسانی دانشگاه تبریز ، شماره 159-158.

  32-حافظ نیا، محمدرضا، 1382،مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، انتشارات سمت.

  33-حسامیان، فرخ، اعتماد، کیتی، حائری، محمدرضا، 1363، شهرنشینی در ایران، آگاه

  34-حکمتی،جمشید،1381،طراحی باغ و پارک،انتشارات فرهنگ جامع،چاپ پنجم

  35-حکمت نیا،حسن و میر نجف موسوی،1385،کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای،علم نوین

  36-خالدی،شهریار،1384 اسفندماه،جغرافیای زیستی،تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول آزمایشی.

  37-خاکپور،علی،ولایتی،سعدالله،کیانژاد،قاسم،الگوی تغییر کاربری اراضی شهر باب طی سالهای 1378-1362، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای دانشگاه زاهدان، جلد 65-64، 1386.

  38-خلیلی،جهانگیر،نظری،خدیجه،محمدیان،خدامراد،جغرافیای استان کهگیلویه وبویر احمد،کتاب درسی،وزارت آموزش وپرورش،1388

  39-رحیمی مقدم،جواد،1385،توسعه پایدار شهر ایلام،رساله  دکتری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

  40-رحیم پور،حبیبه،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد-توزیع و تحلیل فضای سبز شهر مشهد 1374

  40-رضوانی،علی اصغر، 1383، کاربرد عکس­های هوایی و ماهواره­ای، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ ششم.

  42-رضوانی، علی اصغر، تیر ماه 1385، روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ ششم.

  43- روحانی ، غزاله ،1371، طراحی باغ و احداث فضای سبز ، فرهنگ جامع.

  44-رهنمایی ، محمد تقی ،1371، توان های محیطی ایران ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران .

  45-رهنمایی،محمد تقی.مجموعه مقالات در مورد برنامه ریزی شهری،انتشارات شهرداری ،

  46-رهنمایی، شاه حسینی، ۱٣۸۶، فرایند برنامه­ریزی شهری در ایران، انتشارات سمت،

  47-روزنامه جام جم،شماره 220،چهارشنبه 5 شهریور 1379.

  48-زاهدی­فر، محمد حسین، 1373، تحلیل نظام تصمیم­گیری در شهر تهران، بررسی امکان­پذیری تمرکزگرایی در تصمیم­گیری، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه­ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی.

  49-زنجانی،حبیب الله،مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی،1369

  50-زیاری، کرامت الله، 1382، برنامه‌ریزی شهرهای جدید، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم،

  51-زیاری، کرامت الله، 1383، اصول و روش­های برنامه­ریزی منطقه­ای، یزد، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ سوم.

  52-زیاری، کرامت الله، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، یزد، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ دوم، پائیز 1384.

  53-زیاری،کرامت الله، 1385، برنامه­ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، چاپ هفتم

  54-سعید نیا ، احمد ،1382، فضای سبز شهری،انتشارات شهرداری های کشور،جلد نهم.

  55-سعیدی، عباس، 1386، مبانی جغرافیای روستایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم.

  56-سهمگین،سید حسین،1384،امکان سنجی توسعه توریسم در استان کهگیلویه و بویراحمد،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  57-سازمان برنامه وبودجه استان کهگیلویه وبویراحمد : سیمای استان کهگیلویه وبویراحمد ، یاسوج سازمان برنامه وبودجه استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهریور 1385.

  58-سازمان برنامه وبودجه استان کهگیلویه وبویراحمد : گزارش عملکرد اعتبارات عمرانی نظارت پروژه های عمرانی سال 1375 ، پاییز 1377 ، شماره 18/16/76.

  59-سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران،فصلنامه آموزشی فضای سبز شماره 8 زمستان 1371.

  60-سازمان حفاظت محیط زیست ، همایش شهر سبز تهران ، 1378 .

  61-سازمان هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد، خلاصه آمارهای هواشناسی سالهای مختلف تا سال 1389.

  62-شابیر چپما،جی،(با همکاری ساندرا آی.وارد)،مدیریت شهر:خط مشی ها و نوآوری ها در کشورهای در حال توسعه،ترجمه پرویز زاهدی،تهران،انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری،1379.

  63-شالین،کلود،1373،دینامیک شهری یا پویایی شهرها،ترجمه اصغر نظریان،انتشارات آستان قدس رضوی،مشهد.

  64-شکویی ، حسین ،1373 ، دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، جلد اول،سمت.

  65-شکویی، حسین، 1384، فلسفه­های محیطی و مکتب­های جغرافیایی، انتشارات مؤسسه جغرافیایی وکارتوگرافی گیتاشناسی، جلد دوم.

  66-شکویی، حسین، 1386، جغرافیای کاربردی و مکتب­های جغرافیایی، انتشارات آستان قدس رضوی.

  67-شیعه ، اسماعیل ،1379 ، مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری ، تهران ، دانشگاه علم و صنعت.

  68-شیعه، اسماعیل، 1382، کارگاه برنامه­ریزی شهری، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم.

  69-شیعه، اسماعیل، 1383، مقدمه­ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ چهاردهم.

  70-شهرداری یاسوج- واحد فضای سبز-1389

  71-طراحی فضای سبز ، مجله شهرداری ها ، شماره 9.

  72-عابدین درکوش، سعید، 1385، درآمدی بر اقتصاد شهری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

  73-عزیزی، علیرضا، تحلیل و ارزیابی توسعه­ی پایدار شهری با استفاده از GIS (مطالعه­ی موردی شاهرود)، 1381، پایان­نامه­ی دوره­ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر حسین نگارش.

  74-عزیزی ، محمد مهدی ، 1380 ،توسعه شهری پایدار ، برداشت و تحلیلی از دیذگاه های جهانی ، مجله صفه ، سال 11 ، شماره 33.

  75-عسکری، علی و همکاران، 1381، برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری (مدل­ها و سیستم­ها). نشر علم نور. تهران.

  76-عطاریان،نسرین،آذرنیا،راضیه،بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد و راههای غنی سازی آن،جهاد دانشگاهی مشهد اسفند1379.

  77-علیجانی، بهلول وکاویانی، محمدرضا (1380): مبانی اقلیم­شناسی، انتشارات سمت، تهران.

  78-غفاری یعقوب: تاریخ اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد اصفهان، انتشارات گلها، چاپ اول 1378

  79-فشارکی، پریدخت، 1384، جغرافیای روستایی (عمومی)، انتشارات دانشگاه پیام­نور، چاپ چهارم.

  80-فرید،یدالله، 1375،جغرافیا و شهرشناسی،انتشارات دانشگاه تبریز.دانشگاه تربیت مدرس،(رساله دوره­ی دکتری جغرافیای انسانی).

  81-فرجی ،عبدالرضا .جغرافیای کامل ایران انتشارات شرکت چاپ و نشر ایران 1366

  82-فنی،زهره،1382،شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه ای، تهران،انتشارات سازمان شهرداری های کشور.

  83-فرمانداری شهریاسوج، 1389، واحد آمار

  84-فکوهی، ناصر، 1383، انسان­شناسی شهری، تهران، نشر نی

  85-شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد، 1387

  86-گیلبرت ، آلن و گاگلر ژوزف ،1375، شهرها،فقر و توسعه شهرنشینی در جهان سوم ، ترجمه پرویز کریمی ناصری ، انتشارات شهرداری تهران.

  87-لقایی ، حسنعلی و حمیده محمدزاده تیتکانلو ،1378، مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزی شهری ، مجله هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران ، شماره 6.

  88-مجنونیان ، هنریک ،1374، مباحثی پیرامون پارک ها ، فضای سبز و تفرج گاه ها ، انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران.

  89-مجنونیان، هنریک(1369): درختان و محیط زیست. دفتر آموزش زیست محیطی. اول.

  90-محمودیان، جمعیت وجمعیت شناسی ،دانش خانواده،سمت،1384

  91-مرادی،صغری،جغرافیای ناحیه ای ممسنی،دانشگاه تربیت معلم،(پایان نامه دوره کارشناسی)1374.

  92-مرادی، آیت الله (1374): تحلیل فضایی کاربری اراضی در شهر یاسوج، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر اصغر ضرابی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  93-مرکز آمار ایران، سالنامه­های استان کهگیلویه و بویراحمد، سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهریاسوج، 1385-1365

  94-مرکز آمار ایران (1385-1345): سرشماری نفوس مسکن. سال­های 1345، 1355، 1365، 1375، 1385. تهران.

  95-مرکز آماری ایران: سرشماری عمومی صنعت و معدن مرحله اول سال 1373، مشخصات پایه ای و چارچوبی کارگاههای کشور استان کهگیلویه و بویراحمد ، شهرستان بویراحمد، خرداد 1374

  96-مجله شهرداری ها ، ماهنامه پژوهشی ، آموزشی ، اطلاع رسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شهری ، سال پنجم ، شماره 5 ، 1382 .

  97-میرآب زاده،پ،"شاخص های پایایی"،مجله محیط زیست،جلد 7،شماره 2،تابستان 1374.

  98-مهرمند ، شهرزاد ،1383 ، چکیده مقالات  همایش توسعه ی محله ای ، تهران.

  99-مهدیزاده،جواد، 1379، برنامه­ریزی کاربری زمین تحول دردیدگاه ­ها و روش­ها، تهران، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4.

  100-مهدیزاده، جواد، برنامه‌ریزی کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار، مهندسین مشاور فرنهاد، نشریه جستارهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری، تهران، 1379.

  101-محمدی نژاد ،ماریا،1372، فضای سبز و اثرات آن بر آلودگی هوا و تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهر اصفهان ، مجله رشد آموزش جغرافیا ، شماره 25 .

  102-مهد­نژاد، محمود، 1372، فضای سبز و اثرات آن بر آلودگی هوا و تحلیلی بر وضعیت فضای سبز در شهر اصفهان، مجله رشد آموزش جغرافیا، بی­تا.

  103-موسی کاظمی،سیّد مهدی،تابستان 1386،ارزیابی پایداری توسعه شهر ی؛ مفاهیم،روش ها و شاخص ها،پیک نور،فصلنامه ی دانشگاه پیام نور، سال پنجم ، شماره دوم.

  104-مومنی، مهدی، 1386، جغرافیای انسانی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، چاپ اول.

  105-مرکز آمار ایران ، سالنامه آماری کشور ، 1385 .

  106-مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران: پنبه بندی خطر زمین لرزه در ایران و مجموعه مطالعات طرح کالبدی ملی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران،1376

  107-مهندسین مشاور امکو، 1375،طرح توسعه و عمران (جامع).

  108-مهندسین مشاور آمایش محیط " اصول وضوابط طراحی پارک های شهر " ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران،سال 1372 .

  109-مهندسین مشاور پاراکومه: طرح جامع آوری آبهای سطحی و سیلاب شهر یاسوج در سال 1373.

  110-مجموعه مقالات همایش های آموزشی و پژوهشی فضای سبز شهر تهران ، حوزه معاونت و خدمات شهری ،سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران ، تهران ، جلد اول ، 1375 و 1377 .

  111-مجموعه مقالات سمینار فضای سبز ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران ، تهران ، 1371 .

  112-مجموعه مباحث وروش های شهرسازی ، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی .

  113-مجموعه مقالات علمی و تخصصی فضای سبز ، حوزه معاونت خدمات شهری سازمان پارک ها وفضای سبز شهر تهران ، تهران ، جلد چهارم ، 1381.

  114-نبوی، بهروز،1377، روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات فروردین، چاپ اول.

  115-نصیری،حسین،1379،توسعه پایدار،چشم انداز جهان سوم،انتشارات فرهنگ ونظریان،اصغر ، 1383 ،جغرافیای شهری ایران،تهران،دانشگاه پیام نور.

   

   

  Jakson , J , (1980)  migration London long man ,Routledge ,London , P 5-117

  118 -Kulls ,B ,(1980) Geographic teubner  stutgart der Geographic    shtutgart ,macmilan press ltd , P 258.

  119- Leff –E . 2001 . the global context of the greening of cities in Gordon – D . (Ed ) green cities :Ecologically sound approaches to urban space – Black Rose Book TMomtreal – Canada .

  120- Ofsson – j. & sandow – E  .2003 . Towards amore sustainable city planning – Acase study of Dar es salam – Tenzania – MFS .umea University .

  Schacfer, R , ( 1983 ) soeiology, newyork, mc Graw hill , P 470.  -121

  122-Tadjoeddin,M.Z,2003,Spiration to Ineqaulity;Reyional Deyional Disparity iRASia,united Nations unier sity centre,Tokyo,28-29March 2003

  123-UN,Guidance in preparing national sustainable development strateyies,2001,Revised Draft,New york,oct,2001.تحقیق در مورد پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, مقاله در مورد پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, پروپوزال در مورد پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, تز دکترا در مورد پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, پروژه درباره پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج, رساله دکترا در مورد پایان نامه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهر یاسوج

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک