امتیاز کاربران: 

پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS

word
174
17 MB
30394
1389
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS

  پایان­ نامه­ کارشناسی ارشد رشته­ جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی  

  چکیده

  جلگه پهناور خوزستان میزبان رودخانه های دائمی مهمی است که بزرگترین آنها رودخانه کارون می باشد. حوضه آبریز کارون به عنوان یکی از بزرگترین زیرحوضه های ایران و جزئی از حوضه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان به شمار می آید. رودخانه کارون با طولی حدود 890 کیلومتر از چهار شاخه اصلی، با نام های خرسان، آب ونک، آب کیار و بازفت تشکیل شده و از چشمه سارهای دامنه کوه های ونک سرچشمه گرفته و با نام آب کوهرنگ به سوی جنوب شرق جریان یافته و در نزدیکی شهر گتوند وارد جلگه خوزستان می شود. در نزدیکی شوشتر به دو شاخه گرگر و شطیط تقسیم می گردد. این دو شاخه در محل بند قیر با رودخانه دز همراه شده و کارون بزرگ را می سازند. این رودخانه درنهایت به خلیج فارس می ریزد. تاکنون مطالعات بسیاری با اهداف مختلف برروی این رودخانه انجام شده است. مقطع مطالعه در این پژوهش رودخانه کارون از محل ورود به جلگه خوزستان (در محل شهر گتوند) تا مصب رودخانه (محل الحاق به خلیج فارس) می باشد که با استمداد از روش برایس در معرفی مئآندرهای رودخانه، برای اولین بار در ایران به شمارش مئآندرهای کارون پرداختیم و تعداد 149 مئآندر رودخانه ای، مشخص و انواع مئآندرها با توجه به فاکتورهای هندسی شعاع انحنا و طول وتر، به لحاظ فرمی به دو دسته مئآندرهای ساده و مرکب طبقه بندی گردید. سپس با تشکیل پایگاه داده ای مرکب از نقشه های توپوگرافی 1:50000، عکس های هوایی مربوط به سال 1955 میلادی (1334شمسی)، تصویر ماهواره ایLandsat  مربوط به سال 1973 و IRS مربوط به سال 2006 به پردازش تصاویر چند زمانه و عکس های هوایی در محیط نرم افزار ER Mapper و GIS پرداختیم. با توجه به اینکه مبنای کار، جهت شناسایی مئآندرها بر اساس نقشه های توپوگرافی 1:50000 تهیه شده از عکس های هوایی 1955 بوده است، بخشی از عکس های هوایی این سال را نیز در فرایند تجزیه و تحلیل تغییرات مئآندری وارد نمودیم. این امر دو مزیت به همراه داشت؛ هم به دقت کار در تشخیص تغییرات افزوده شد و هم بازه زمانی مطالعه به 51 سال افزایش یافت. با مطالعات انجام شده این نتایج زیر حاصل شد:

   در شناسایی و شمارش مئآندرهای کارون می توان از روش برایس استفاده نمود در این رساله ضمن استفاده از روش برایس در مطالعه رودخانه کارون، 149 مئآندر در این رودخانه شناسایی گردید. با مقایسه­ی تصاویر و عکس ها و نقشه های توپوگرافی از مجموع 149 مئآندر شناسایی شده، 54 مورد تغییر مشاهده گردید، از این بین 21 مورد تغییر نوع مئآندری از ساده به مرکب و به عکس مشاهده گردید.

  بیشترین میزان تغییرات در بازه زمانی مورد مطالعه، مربوط به تبدیل الگوی ساده به مرکب می باشد.

  تغییر مهم دیگر در ارتباط با بخش انتهایی مسیر کارون یعنی رودخانه بهمنشیر می شود، به ترتیبی که در مصب رودخانه، دو مئآندر به مجموع مئآندرهای رودخانه افزوده شده است.

  بیشترین تعداد مئآندرهای مرکب در رودخانه شطیط و کارون بزرگ بویژه از ویس تا غزاویه کوچک (مئآندر 85) دیده شده است. بیشترین تغییرات رودخانه نیز در بازه زمانی مورد مطالعه، منطبق بر همین مناطق می باشند.

  علاوه بر اثبات اهمیت تصاویر ماهواره ای و دقت بالای این تصاویر در نمایاندن تغییرات مئآندری در یک بازه زمانی خاص، کاربرد مفید نقشه های توپوگرافی 1:50000، در مطالعه­ی رودخانه های بزرگی چون کارون اثبات گردید. این ترکیب با وجود عکس های هوایی تهیه شده از منطقه کامل گردید.

   

  واژگان کلیدی: کارون - مئآندر- تصاویر ماهواره ای چند زمانه- روش برایس- سنجش از دور

  فصل اول                      

  کلیات پژوهش

  1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن

  جلگه خوزستان جلگه ای کم ارتفاع با شیب ملایم است که رودخانه های مهمی چون کارون ، کرخه، دز، زهره و جراحی در آن جریان دارد. این رودخانه ها از تحرک و پویایی بالایی برخوردارند و در گذر زمان بارها لندفرم ها و مسیر آنها در جهت طولی و عرضی تغییر کرده است. رودخانه کارون طویلترین و پرآبترین رودخانه ی ایران به شمار می آید و یکی از رودخانه های مئآندری جلگه ی خوزستان محسوب می شود.

  الگوهای مجاری رودخانه ای در شیوه های قدیمی به انواع مستقیم، مئآندری و گیسوی تقسیم می شوند، انواع الگوهای مجرای اصلی را می توان در ابتدا به دو الگوی تک مجرایی و چند مجرایی تقسیم نمود ، طبقه بند ی از انواع الگوی مجرا که در میان رسوب شناسان مورد قبول است طبقه بندی مجاری به انواع مستقیم و مئآندری (تک مجرایی با سینوسیته ی متفاوت) و مجاری گیسوی و به هم بافته شده (چند مجرایی با سینوسیته ی متفاوت) است.

  در یک طبقه بندی رودخانه ها به سه گروه مئآندری، شاخه ای یا شریانی و مستقیم تقسیم می شوند. رودخانه ی کارون نیز بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی پس از ورود به جلگه خوزستان در مقاطع مختلف طولی خصوصیات شریانی، مئآندری و مستقیم بروز می دهد. رودخانه ی کارون با ورود به جلگه ی خوزستان در بازه های مختلف، تحت تأثیر متغیرهای مهمی چون دبی، شیب، بار رسوب، عمق، عرض و سرعت قرار گرفته و درجهت طولی و عرضی از گذشته تا به حال تغییرات زیادی را باعث گردیده است. در این میان پیچان رودها به دو نوع تقسیم می شوند: الف) پیچان رودهای آبرفتی یا منظم ، ب) پیچان رودهای دره ای. کارون از نوع مئآندرهای آبرفتی است و پیچ وخم های آن تابع دره ی اصلی نیست.

  یک مئآندر نیز خود به سه بخش تقسیم می شود که شامل این موارد است : 1) بخش محدب : در این بخش سرعت کاهش یافته و رسوبگذاری افزایش می یابد. 2 ) بخش مقعر: در این قسمت سرعت افزایش و تخریب گسترش می یابد. 3) بخش میانی: این بخش حد فاصل بین قسمت محدب و مقعر است. با انجام این بررسی ها می توان ضمن شناخت دقیق و  صحیح تغییرات، رفتار و اصول حاکم بر رودخانه کارون ،نوع تغییرات مئآندری را مشخص نموده و در نهایت جهت بهره برداری از پتانسیل های رودخانه و اعمال مدیریت صحیح بر محیط آن اقدام نمود. در این رساله برآنیم تا فرم وتغییرات مئآندری رودخانه کارون، در محدوده گتوند (ورودی کارون به جلگه­ی خوزستان) تا مصب را با آنالیز تصاویر ماهواره ای چند زمانه Landsat) وIRS) به تحلیل گذاریم.

   

  1-2- اهداف

  شناسایی نوع مئآندرهای کارون با استفاده از روش برایس، چگونگی و میزان تغییرات آنها.

   اهمیت و به کارگیری تصاویر چند زمانه در ردیابی تغییرات مئآندری رودخانه­ی کارون.

  تلفیق تکنیک سنجش از دور و GIS در راستای تعیین تغییرات  مئآندری رودخانه.

   

  فرضیات

  تصاویر ماهواره ای چند زمانه و تکنیک سنجش از دور در بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون و تعیین تغییرات نوع مئآندرهای آن از قابلیت بالایی برخوردار می باشد.

  اغلب تغییر فرم مئآندرهای کارون طی بازه ی زمانی مورد مطالعه، مربوط به تغییر نوع مئآندرها می شود تا تغییر در الگوی رودخانه.

   

  پرسشها

  1-  آیا تکنیک سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای چندزمانه قادر به بارزسازی تغییرات لند فرم های رودخانه ای از جمله مئآندرها هستند؟

  کدامیک از مراکز سکونتگاهی ممکن است از جابجایی مئآندرهای کارون متضرر گردند؟

  رودخانه کارون در ادامه روند تکامل خود در بازه زمانی مورد مطالعه در حال تغییر به کدام نوع از مئآندرها می باشد؟

   

  پیشینه تحقیق

  -  تورنه (1991)، در مقاله ای تحت عنوان فرسایش ساحلی و مهاجرت مئآندر در رودخانه های می سی سی پی و رد در ایالات متحده آمریکا بیان می کند که با مراجعه به مهاجرت پیچ های رودخانه های می سی سی پی و رد در امریکا، اهمیت خصایص ساحل درعقب نشینی  ساحل، ژئومتری مجرا و تغییر شکل مئآندر مشخص می شود، ایشان بیان می کنند: شواهد تاریخی نشان می دهد که چگونه ماهیت مواد بر روی ساحل بیرونی هم از نظر سرعت و هم از نظر پراکندگی فرسایش ساحل در یک خمیدگی تأثیر می گذارد ، سرعت و جهت مهاجرت پیچ روی هم رفته تغییرات زیادی بر الگوی تحول کانال اعمال می کند.

  - گریکو و همکارانش (2007)، بخش میانی رودخانه ساکرامنتو که یک کانال رودخانه مئآندری فعال است را مورد مطالعه قرار داده اند، رسوبات این رودخانه در منطقه ای جدید و مجزا از زمین آبرفتی یک پیشامدگی با شیبی کم ایجاد کرده است، این زمین شکل گرفته اخیرأ دستخوش توالی اولیه به وسیله گونه های جنگلی همچون بید و درختانی دیگر شده و زیست بومی مهم را برای نگهداری گونه هایی خاص در کالیفرنیا فراهم کرده است ، نویسنده در مقاله خود به مطالعه«  توسعه و تدوین متدهای جدید برای ردیابی الگوهای تاریخی رشد سطح زمین (شکل گیری پیشامدگی) در دشت سیلابی در سیستم رودخانه ای مئآندری» و «تجزیه و تحلیل شکل گیری زمین و پراکندگی خاص رسوبات گراول ، جوامع گیاهی حاشیه رودخانه ای ، ساختار جنگلی در ارتباط با شیب منطقه شکل گرفته» پرداخته است و به این نتیجه می رسد که : 71% از پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ای مئآندری در طول 101 سال در منطقه شکل گرفته است، و بیشترین نسبت تاج پوششی پوشیده شده در این زمین ها مربوط به درخت بید (18%) و کاتان وود (43-31 %) به ترتیب با سن 9-1 و 44-10 می باشد.

  - اولرو (2010)،  346 کیلومتر از رودخانه ابروی میانی بین لانگرو نو و زاییدا را که یک کانال رودخانه مئآندری آزاد است و در یک دشت سیلابی وسیع در جریان است را مورد مطالعه قرار داد و بیان می کند که این رودخانه شاهد تغییرات مهمی در مورفولوژی کانال، رسوبات گراول، پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ای و کاربری های سیلابدشت در بیش از 80 سال اخیر بوده است. رشد سینوزیته، مهاجرت و جداشدگی های مئآندری (تغییر شکل رودخانه) تا قبل از 1981 به صورت مکرر انجام می شده است. بعد از آن حفاظت از خاکریز و دیواره های ساحلی موجبات تثبیت کانال را فراهم کرده است.

  - تامی نیکول به همراه ادوارد هیکین (2010)، ژئومتری پلن فرم و رفتار مهاجرتی رودخانه های مئآندری محصور (دره ای) را در 23 موقعیت در آلبرتا و بریتیش کلمبیا مورد آزمایش قرار دادند، و به این نتیجه رسیدند که تنوعات ارتباطات در میان ژئومتری پلن فرم به طور کلی تناقضی با آنهایی که برای رودخانه های مئآندری آزاد بیان شده است ندارد، تفاوتهای عمده به دلیل منحصر به فرد بودن الگوی رودخانه مئآندری محصور(دره ای) است این استثناء ها در نسبت طول موج L به پهنای کانال W و انحنای خمیدگی (rm/w) است : در مئآندرهای محصور ، این نسبت ها (L/w≈17; rm/w=4.1) بیشتر از رودخانه های مئآندری آزاد است (L/w=8-14;rm/w=2-3). در کل جابجایی رودخانه های مئآندری محصور کات افها (تغییر شکل ناشی از جابجایی مسیر رودخانه) را ایجاد نمی کند و کمربندهای مئآندری به صورت موجی همسان به سمت پایین دست حرکت می کنند و سرعت جابجایی بسیار متفاوت است از 01/ تا m/y 8/5 .

  -  رنگزن (1381)، با استفاده از تصاویر ماهواره ای علت مهاجرت رودخانه های دشت خوزستان را مطالعه کرد وبه این نتیجه رسید: داده های ماهواره ای می توانند کمک مؤثری دربیان مهاجرت رودخانه ها داشته باشند و تحلیل داده ها در زمان های مختلف روند عملکرد رودخانه ها را نشان می دهد.

  -  رنگزن (1381)، با استفاده از تصاویر چند زمانه ی (Landsat) به بررسی تغییرات منطقه ی پایین دست سد کرخه قبل و بعد از ساخت سد می پردازد و بیان می کند که استفاده از داده های ماهواره ای امری اجتناب ناپذیر برای بررسی تغییرات ناشی از ساخت و ساز به دست بشر می باشد.

  - جواهری، کاشفی پور و قمیشی (1385)، با استفاده از حل عددی معادلات موج هارمونیک – پریودیک تغییر مورفولوژی رودخانه ی مئآندری کارون را در بازه ای به طول 150 کیلومتر مورد بررسی قرار داده و به منظور استخراج ضرایب معادلات در مدل موج از اطلاعات ماهواره ای و عکس هوایی یک دوره 48 ساله (1955 – 2003) و در پریودهای زمانی متفاوت استفاده کرده اند.

  - پورآصف (1385)، به بررسی سیستم های مختلف طبقه بندی رودخانه بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی آنها می پردازد و خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه های کارون و دز را با استفاده از سیستم طبقه بندی روسگن (1994)[1] تشریح می نماید براین اساس این دو رودخانه دارای بازه های شریانی ، مئآندری و مستقیم بیان شده اند.

  - ارشد و همکاران (1386)، به بررسی روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ها با استفاده از سنجش از دور پرداخته اند، ایشان بیان می کنند که جابجایی و تغییرات ایجاد شده در قوس های رودخانه (بویژه در بازه شطیط) در برخی موارد نگران کننده می باشد.

  -  بهرامی (1387)، با استفاده از تصاویر ماهواره ای روند تغییرات مسیر رودخانه کارون را در بازه های شوشتر تا اهواز را مورد مطالعه قرار داده و بیان می کند که رودخانه کارون دارای تغییرات گوناگونی هم از نظر طولی و هم عرضی می باشد ، و این نوع تغییرات در همه سایتهای ردیابی شده به یک اندازه نمی باشد و الگوی تغییرات مئآندری بیشتر بوده و این تغییرات بیشتر در شاخه شطیط مشاهده می شود.

  - سیفی (1387)، با پردازش تصاویر ماهواره ای به ردیابی دلتاهای متوالی کارون می پردازد وی در رساله خود به بارزسازی آرایش فضایی دلتاهای دیرینه کارون و رودخانه های مجاور در طی دوره کواترنر پایانی و هولوسن در جلگه خوزستان پرداخته است و با استفاده از فن سنجش از دور و اسناد معتبر تاریخی هفت دلتای عهد گذشته کارون را شناسایی کرده ، وی عامل اصلی تغییرات مسیر رودخانه کارون را به دلیل تأثیرات تکتونیکی و بالا آمدگی گسل اهواز می داند.

  - خبازی (1387)، به ردیابی آثار تغییر مسیر رودخانه های جلگه خوزستان در کواترنر می پردازد . وی برای رودخانه های کارون و کرخه هر کدام 4 مسیر عمده قدیمی به همراه تعداد زیادی مسیرهای فرعی شناسایی کرده است.

   

  روش تحقیق و مراحل آن: جهت دستیابی به اهداف تحقیق، انجام مراحل زیر در فرایند این پژوهش الزامی است:

  1-6-1- روش کتابخانه ای : این روش شامل فعالیت های زیر می باشد:

  گردآوری اطلاعات توصیفی و مکانی و اطلاعات ژئومورفولوژیکی منطقه

  تعیین محدوده ی مطالعاتی بر روی نقشه های توپوگرافی 1:50000

  تهیه و جمع آوری تصاویر ماهواره ای Landsat و  IRSو عکس های هوایی پوشش دهنده ی منطقه ی مطالعاتی از سازمان فضایی

  به کارگیری نرم افزارهای سنجش از دور و GIS و سایر تکنیک های ترسیمی برای تهیه ی لایه های ژئومورفیک و نقشه های موضوعی منطقه ی مطالعاتی.

  1-6-2- روش میدانی: مطالعه میدانی در بخش هایی از رودخانه کارون بویژه از اهواز تا اروند رود و تمامی حاشیه رودخانه ی  بهمنشیر و در مصب رودخانه ، محل اتصال به خلیج فارس برای اطمینان ازیافته های بدست آمده از تصاویر و عکس های هوایی انجام گرفت.

   

  1-7- ابزار تجزیه و تحلیل

  نرم افزار Arc GIS

  نرم افزار ERmapper

  استفاده از سیستم موقعیت یاب نقطه ای ( GPS)

  استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:50000 و 1:250000

  استفاده از نقشه های زمین شناسی 1:100000

  استفاده از نرم افزار فتوشاپ

   

  1-8- پایگاه داده ها و اطلاعات

  نقشه های توپوگرافی (سال 1334) 1:50000 تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی کشور

  نقشه های توپوگرافی(سال 1335) 1:250000 تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی کشور

  نقشه های زمین شناسی 1:100000 تهیه شده توسط شرکت نفت

  تصاویر ماهواره ای لندست (MSS) سال 1973، تهیه شده از سازمان فضایی ایران

  تصاویر ماهواره ای (IRS) سال 2006، تهیه شده از سازمان فضایی ایران

  عکس های هوایی مربوط به سال 1955 تهیه شده از سازمان جغرافیایی ارتش

   

  کلیات طبیعی

  استان خوزستان جلگه پهناوری است که از نظر حاصلخیزی یکی از ثروتمندترین استان های ایران به شمار می آید . به علت مجاورت با خلیج فارس و وزش بادهای خشک و سوزان شبه جزیره عربستان ، ناحیه ای خشک می باشد و آب و هوای صحرایی دارد. به علت داشتن وضعیت خاص جغرافیایی  ، نواحی کوهستانی شمال شرق و شمال دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل می باشد ،  هر چه به سمت جنوب نزدیک می شود به علت وجود باتلاق ها و نیزارهای غربی و جنوبی و وزش بادهای گرم عربستان ناحیه ای بسیار گرم و ناسالم و دارای تابستان های بسیار طولانی می باشد. در حال حاضر به واسطه احداث سدهایی بر روی رودخانه های کارون ، کرخه ، دز ، این منطقه تا اندازه ای از نظر آب و هوایی بهتر شده است . این استان از قدیمی ترین مراکز پیدایش تمدن بشری بوده است . سال ها مرکز اصلی دولت قدیم " عیلام " بوده ، قدمت تاریخی آن به سه هزار سال پیش از میلاد مسیح می رسد . در دوره حکومت ساسانیان ، یکی از مناطق مرزی و حاصلخیز ایران در قسمت جنوب غربی رشته زاگرس بوده است . این استان در گذشته و حال یکی از مراکز کشاورزی و صنعتی ایران به شمار رفته است و آنرا " هندکوچک " نامیده اند. 

  1-9-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه ی آبریز رودخانه کارون

  حوضه آبریز رودخانه در محدوده چین خوردگی های زاگرس میانی قرار دارد ، ابتدا از جهت عمومی شمال غربی و سپس در جهت جنوبی از بین طاقدیس های میانی و در امتداد ناودیس های آن که گاهی حالت تقریباً موازی پیدا کرده اند به سمت جلگه خوزستان جریان می یابند . ارتفاعات عمده در حوضه رودخانه کارون ،کوه دنا در شرق حوضه به ارتفاع 4262 متر و در شمال کوهرنگ به ارتفاع 4221 متر می باشد.

  در حوضه علیای کارون حدود 95 درصد مناطق بالاتر از ارتفاع 1500 متر از سطح دریا و حدود 25 درصد آن در ارتفاع بیش از 2500 متر قرار دارند، ولی در بخش میانی 39 درصد مساحت دارای ارتفاع کمتر از 1500 متر می باشد. در بخش علیای حوضه بستر رودخانه پرشیب و از مواد دانه درشت نظیر قلوه سنگ پوشیده شده که همراه با جریان آب، بخشی از آنها به صورت مواد جامد کف بستر ، با آب حرکت می کند. شیب متوسط رودخرسان 6، کارون علیا 10، آب ونک 9، آب بازفت 12 در هزار و در قسمت میانی حوضه که سد فعلی کارون 1 نیز قرار گرفته شیب متوسط رودخانه 3 در هزار می باشد. گرچه در این ناحیه فرسایش بستر و کناره ها کمتر از قسمتهای سراب آن حوضه می باشد ، ولی با توجه به زیاد بودن دبی سالانه رودخانه ها پدیده فرسایش به نحو قابل توجهی وجود دارد. شیب رودخانه در جلگه خوزستان از ابتدای دشت تا خروجی به اروند رود به طور متوسط 3/0 در هزار برآورد شده که در ابتدای دشت شیب 1 در هزار و در جنوب اهواز 08/0 در هزار می باشد. (آل یاسین ، 1379 ؛83 ).

  اقلیم حوضه آبریز کارون

  آب و هوای حوضه آبریز کارون از آب و هوای معتدل تا نیمه استوایی متغیر است. به طوریکه قسمت های بالا دست حوضه که شامل سلسله جبال زاگرس نیز می گردد ، دارای آب و هوای معتدل ، تابستان های گرم و خشک و کوتاه و زمستان های مرطوب و سرد است. درجه حرارت در نقاط مختلف این حوضه بین 50 درجه سانتیگراد بالای صفر ( پایین حوضه )و  25- درجه سانتیگراد  زیر صفر (بالادست حوضه) متغیر است. بارندگی در قسمت پایین دست حوضه (جلگه خوزستان) بین 257-150 میلی متر متغیر است. در قسمت بالادست حوضه این مقادیر بین 2170- 300 میلی متر متغیر است. ریزش های جوی محدود به آبان تا اردیبهشت است و ماکزیمم این ریزش ها در ماه های آذر و فروردین می باشد. تغییر در پایین دست حوضه 2110 میلی متر در طول سال محاسبه شده است.

  رودخانه های مهم جلگه خوزستان

  به لحاظ موقعیت جغرافیایی ، تنها رود قابل کشتیرانی در ایران در جلگه خوزستان جریان می یابد. رودهای کارون ، کرخه ، دز ، جراحی ، هندیجان ، اروند ، دویرج و میمه رودهای مهم منطقه خوزستان است . این رودها که حدود 30 درصد آبهای ایران را تشکیل می دهند با سرعتی نسبتاً آرام به طرف هورالعظیم و خلیج فارس جریان دارند.

  رود کارون : منظم ترین رودخانه کشور و تنها رودی است که قابل کشتیرانی می باشد. منبع اصلی آن چشمه کوهرنگ یا کهرنگ می باشد که از دامنه شرقی زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و با طولی حدود 890 کیلومتر پس از آبیاری اراضی خوزستان و عبور از شهرستان های مختلف مانند شوشتر ، اهواز ، آبادان و خرمشهر در شرق خرمشهر به دو شاخه بهمنشیر و کارون تقسیم می شود و آبادان را به صورت جزیره در می آورد و در نهایت به خلیج فارس و اروندرود منتهی می گردد. 

  رودکرخه : این رودخانه از یکی از طولانی ترین رودهای ایران را تشکیل می دهد، پس از طی 750 کیلومتر به هورالعظیم می ریزد و پس از طی مسیری طولانی از طریق دجله به رود اروند وسپس به خلیج فارس منتهی می گردد.این رود به نامهای گاماسیاب و گاومیش نیز معروف است . شعبات تشکیل دهنده این رودخانه از ارتفاعات کرمانشاه ، همدان ، لرستان و ایلام سرچشمه گرفته و پس از طی استان کرمانشاه با گرفتن آب رود قره سو در شرق کرمانشاه و آب رود سیروان که به سیمره معروف است وارد جلگه خوزستان شده و کرخه نامیده می شود. حجم آب این رودخانه در 24 ساعت بالغ بر 428 میلیون متر مکعب و دبی آن 2248 متر مکعب در ثانیه ثبت شده است و حوضه آبریز آن حدود 353 هزار هکتار می باشد.

  رودخانه دز : این رود از سرشاخه های کوههای بختیاری و اشترانکوه سرچشمه می گیرد و در پایین دست این کوهها به رودخانه بختیاری و در ناحیه دزفول به رود دز معروف ست . طول رود دز حدود 413 کیلومتر و حداکثر دبی آن 2185 متر مکعب در ثانیه می باشد که دارای آب مناسب برای کشاورزی و شهری است. آب این رودخانه پس از مشروب ساختن منطقه به کارون  می پیوندد.

  رودخانه جراحی : این رودخانه از کوههای کهگیلویه سرچشمه گرفته و دو شعبه می شود . یک شعبه در شمال بهبهان به نام مارون نامیده می شود. دیگری به نام رودخانه جراحی شهر رامهرمز را مشروب کرده و پس از عبور از شادگان به کارون می ریزد . (جنوب دارخوین و شمال شادگان حالت خور دارد و بوسیله یک نهر به کارون متصل می شود).

  رودخانه هندیجان ( خیرآباد) : این رودخانه از ارتفاعات کهگیلویه سرچشمه گرفته و پس از مشروب کردن هندیجان در نزدیکی بندر دیلم به خلیج فارس می ریزد. به لحاظ واقع شدن منطقه خوزستان در دامنه ارتفاعات زاگرس ، آبهای زیرزمینی آن فوق العاده غنی است و به همین جهت سطح آب زیرزمینی از 30 متر در دامنه ارتفاعات تا نیم متر در سواحل رودخانه و خلیج فارس نوسان دارد. فرات نیز به هورالعظیم ریخته و سپس از طریق اروندرود به خلیج فارس می ریزد. رودخانه کرخه خروشان ترین رودخانه ایران است و در بعضی فصول دبی آب کرخه به 4000 متر می رسد که پس از طغیان میلیاردها تومان خسارات وارد می کند.(صفوی،1384؛ 148و 149).

  Abstract:

  The broad plain of Khuzestan is a host of permanently important rivers that Karun is the biggest among them. Karun̉s basin is accounted as the biggest subbasins of Tran and it is one of the main basins of Oman Sea and Persian Golf. Karun River with approximately 890 Km length has for main branches namely, Khersan, Abvanak, Abkiyar and Bazoft. It takes its rise in springs Vanak and Zardkooh wich are located in 91 km from North-Western of Shahrekord. From there it flows toward South-estern of Iran and finally ends at Persian Golf. Todate so many stadies have been done on this river concerning different purposes. In this study, one pant of Karun from its entrance to Khuzestan land (Gotvand town) to its mouth (in Persian Golf) will be investigated.

  With the helpe of Brice methoh who introduced river meanders. We counted the Karun meander in Iran for the first time.In this study 149 meanders has been recognized. The types of meanders with respect to geometrical factors such as curvature radius and hypotenuse length were classified into simple and compound meanders. Then with the compound data base of topographic maps 1:50000. From 1995 Landsat satellite image from 1973 and IRS from 2006 the satellite images and aerial photo have been processed via GIS and ERmapper softwares. Since the base of meanders identification was on the topographic maps 1:50000 from aerial photo in 1995, some aerial images of this year were also used to analyze the meanders changes. This application had two advantages. Firstly, it increases the accuracy in identification of changes. Secondly, the time span of the study increases about 51 years. The abtained results are as follow:

  For identification and calculation of Karun̉s meanders.Brice method application in the study of Karun indicated that there are 149 meander in this river. With the compartison of images, photos and topographic maps of all 149 recognized meander, 54 types of changes were observed. Among these changes 21 of them were the atteration of simple meander into compound meander and vice versa.

  Most of changes wich occurred in the studied time span were related to the transformation of simple pattern to compound one.

  The other significant change is related to the lwot part of Karun, Bahmanshir River. So that in the river mounth two meander are added to all mmeanders of the river.

  The most compound meanders were observed in shotait and the big Karun river especially from Vais to Ghazaveye koochak (the 85 Th meander) the most occurred changes of the studied time span were observed in these regions.

  The significance of satellite images and their accuracy in displaying the meandering changes in a specific time span was appoved. In addition the applicability of topographic maps 1:50000 in the study of such a bige river as Karun was validated. This combination was compeleted by aerial images obtainednfrom this region.

   

  Key words: Karun, Meander, Satellite images, Brice method, GIS.

 • فهرست و منابع پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS

  فهرست:

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن............................................................................................................. 1

  1-2- اهداف ............................................................................................................................................................ 2

  1-3- فرضیات.......................................................................................................................................................... 2

  1-4- پرسشها.......................................................................................................................................................... 2

  1-5- پیشینه تحقیق............................................................................................................................................... 3

  1-6- روش تحقیق و مراحل آن ............................................................................................................................ 5

  1-6-1- روش کتابخانه ای .................................................................................................................................... 5

  1-6-2- روش میدانی ............................................................................................................................................ 6

  1-7- ابزار تجزیه و تحلیل....................................................................................................................................... 6

  1-8- پایگاه داده ها و اطلاعات .............................................................................................................................. 6

  1-9- کلیات طبیعی................................................................................................................................................ 6

  1-9-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی سیستم کارون................................................................................................... 7

  1-9-2- اقلیم حوضه آبریز کارون........................................................................................................................... 8

  1-9-3- رودخانه های مهم جلگه خوزستان......................................................................................................... 8

  1-9-4- شاخه های اصلی رودخانه کارون............................................................................................................. 9

  1-10- موقعیت سیاره ای .................................................................................................................................... 11

  1-11- موقعیت سیاسی و اداری ......................................................................................................................... 12

  1-12- موقعیت ریاضی حوضه ی مورد مطالعه................................................................................................... 13

  1-13- موقعیت هیدرولوژی حوضه آبریز کارون.................................................................................................. 15

  1-14- موقعیت زمین شناسی رودخانه کارون.................................................................................................... 16

  فصل دوم: مئآندر، مورفولوژی و ویژگی­های هندسی آن

  2-1- مقدمه......................................................................................................................................................... . 18

  2-2- مورفولوژی رودخانه ها ................................................................................................................................ 19

  2-2-1- رودخانه های مستقیم............................................................................................................................ 19

  2-2-2- رودخانه آناستوموسینگ ........................................................................................................................ 20

  2-2-3- رودخانه های بریده بریده....................................................................................................................... 20

  2-2-4- رودخانه های مئآندری .......................................................................................................................... 21

  2-3- تشریح رودخانه های مئآندری.................................................................................................................... 21

  2-3-1- مکانیزم مئآندری شدن رودخانه ها........................................................................................................ 22

  2-3-2- انواع مئآندرها ......................................................................................................................................... 25

  2-4- فرآیندهای رودخانه ای ............................................................................................................................... 27

  2-4-1- فرسایش رودخانه ای ............................................................................................................................. 27

  2-4-2- حمل مواد رسوبی .................................................................................................................................. 27

  2-4-3- فرآیند رسوب گذاری.............................................................................................................................. 28

  2-5- فرایندهای خاص موجود در رودخانه های مئآندری ................................................................................. 28

  2-6- فرم های ایجاد شده توسط مئآندر ها در دشت سیلابی .......................................................................... 28

  2-6-1- دریاچه های شاخ گاوی.......................................................................................................................... 28

  2-6-2- خاکریزهای طبیعی ............................................................................................................................... 29

  2-6-3- پیچ های مرکب...................................................................................................................................... 30

  2-6-4- سدهای جریانی متروک....................................................................................................................... . 32

  2-7- خصوصیات هندسی پیچان رودها ............................................................................................................. 32

  2-7-1- خط القعر................................................................................................................................................. 32

  2-7-2- خط مرکزی یا محور رودخانه................................................................................................................. 32

  2-7-3- فاصله قوسی ........................................................................................................................................... 32

  2-7-4- طول موج یا طول پیچان رود ................................................................................................................ 32

  2-7-5- شعاع متوسط انحنا ................................................................................................................................ 33

  2-7-6- دامنه نوسانات......................................................................................................................................... 33

   

  2-7-7- کمره پیچان رود ..................................................................................................................................... 33

  2-7-8- گذره پیچان رود ..................................................................................................................................... 33

  2-7-9- نهشته های موضعی یا نهشته های کناره محدب................................................................................. 33

  2-7-10- ضریب خمیدگی ................................................................................................................................. 35

  2-7-11- زاویه مرکزی ........................................................................................................................................ 35

  2-7-12- میانگین عرض رودخانه....................................................................................................................... 35

  2-7-13- عمق متوسط مجرا............................................................................................................................... 36

  2-8- طبقه بندی رودخانه های مئآندری............................................................................................................ 36

  2-9- تعیین نوع مئآندرهای رودخانه................................................................................................................... 37

  2-10- رودخانه کارون........................................................................................................................................... 38

  2-11- الگو های فرمی رودخانه کارون................................................................................................................. 42

  2-12- عوامل مؤثر بر مورفولوژی رودخانه کارون................................................................................................. 43

  2-12-1- زمین شناسی عمومی حوضه آبریز کارون و منشأ مواد رسوبی دشت............................................... 43

  2-12-2- مواد رسوبی و تشکیل سیلابدشت...................................................................................................... 45

  2-12-3- شکل فیزیکی....................................................................................................................................... 45

  2-12-4- عامل هیدرولیکی................................................................................................................................. 45

  2-12-5- درجه پایداری....................................................................................................................................... 46

  2-12-6- تجاوزات انسان به حریم رودخانه کارون............................................................................................. 46

  2-12-7- شرایط اقلیمی...................................................................................................................................... 46

  2-12-8- آزادی در تغییر..................................................................................................................................... 46

  2-12-9- ساختار کرانه کارون............................................................................................................................. 46

  2-13- عوامل مؤثر بر فرسایش ساحل کارون...................................................................................................... 48

  2-13-1- ویژگی های مکانیکی و فیزیکی.......................................................................................................... 48

  2-13-2- عوامل بیولوژیکی و دخالت انسان ...................................................................................................... 48

  2-13-3- عوامل شیمیایی................................................................................................................................... 49

  2-13-4- عوامل هیدرولیکی................................................................................................................................ 49

  2-14- شناسایی بازه های فرسایش پذیر رودخانه کارون.................................................................................. 49

   

  2-15- اثرات شیب روی شکل رودخانه  ............................................................................................................ 50

  2-16- طبقه بندی پیچ های رودخانه کارون ..................................................................................................... 50

  2-17- ریخت شناسی عمومی بازه های عمده رودخانه کارون ........................................................................ 51

  2-17-1- بازه شطیط تا بند قیر ......................................................................................................................... 51

  2-17-2- بازه بند قیر تا جنگیه ......................................................................................................................... 52

  2-17-3- بازه جنگیه تا دارخوین ....................................................................................................................... 52

  2-17-4- بازه دارخوین تا بهمنشیر ................................................................................................................... 53

  2-19- کارون و نئوتکتونیک................................................................................................................................. 53

  2-20-  سدهای احداث شده بر روی رودخانه کارون ........................................................................................ 54

  2-20-1- سد شهید عباس پور (کارون 1)......................................................................................................... 54

  2-20-2- سد مسجد سلیمان (گدارلندر)........................................................................................................... 54

  2-20-3- سد کارون ............................................................................................................................................ 54

  2-20-4- سد کارون ............................................................................................................................................ 55

  2-20-5- سد تنظیمی گتوند علیا ..................................................................................................................... 55

  2-21- تأثیر احداث مخازن بر پایداری رودخانه ................................................................................................. 57

  2-22- جمع بندی................................................................................................................................................ 60

   

  فصل سوم: تعیین نوع مئآندرهای رودخانه کارون با استفاده از تعریف برایس

  3-1- مقدمه........................................................................................................................................................... 61

  3-2- روش بررسی پلان پیچان رودها.................................................................................................................. 62

  3-3- شناسایی مئآندرهای کارون با استفاده ازتعریف برایس............................................................................. 63

  3-4- جمع بندی................................................................................................................................................... 78

   

  فصل چهارم: بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با مقایسه تصاویر Mss (1973) و IRS (2006)

  4-1- مقدمه........................................................................................................................................................... 79

  4-2- سنجش از دور.............................................................................................................................................. 80

  4-3- جمع آوری داده ها و تشکیل پایگاه داده ها............................................................................................... 80

   

  4-3-1- مشخصات و برنامه ماهواره لندست........................................................................................................ 80

  4-3-2- ماهواره IRS هندوستان.......................................................................................................................... 82

  4-3-3- قابلیت های دوربین LISS-III ............................................................................................................... 82

  4-4- موقعیت و پایگاه اطلاعات ماهواره ای منطقه مطالعاتی............................................................................. 83

  4-4-1- نقشه های توپوگرافی 1:50000 ....................................................................................................... 83

  4-4-2- عکس های هوایی مربوط به سال 1955 ........................................................................................... 83

  4-4-3- تصاویر ماهواره ای .................................................................................................................................. 83

  4-5- آنالیز داده های ماهواره ای........................................................................................................................... 84

  4-5-1- عملیات ورود اطلاعات به محیط نرم افزار ER mapper ................................................................. 84

  4-5-2- موزاییک تصاویر....................................................................................................................................... 84

  4-5-3- افزایش کنتراست بر روی تصاویر موزاییک شده.................................................................................... 84

  4-5-4- عملیات برش تصاویر ............................................................................................................................. 84

  4-5-5- انجام عملیات ژئولینک........................................................................................................................ . 84

  4-5-6- وارد کردن تصاویر ذخیره شده به محیط فتوشاپ................................................................................. 85

  4-6- عملیات تفکیک نوع مئآندرها با استفاده از GIS ..................................................................................... 85

  4-7- بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با مقایسه تصاویر Mss (1973) و IRS (2006) ....... 87

  4-7-1- تغییر مئآندرهای کارون از گتوند تا شوشتر........................................................................................... 87

  4-7-2- تغییر مئآندرهای شاخه شطیط ............................................................................................................ 89

  4-7-3- تغییر مئآندرهای رودخانه گرگر ............................................................................................................ 98

  4-7-4- تغییر مئآندرهای کارون بزرگ.............................................................................................................. 102

  4-7-5- تغییر مئآندرهای رودخانه بهمنشیر .................................................................................................... 119

  4-8- شناسایی نوع مئآندرهای کارون و بارزسازی میزان تغییرات آنها از طریق مقایسه نقشه های توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای        .............................................................................................................................................................................. 122

  4-8-1- نوع مئآندرهای کارون از گتوند تا شوشتر در نقشه های توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای................. 123

  4-8-2- نوع مئآندرهای کارون از شوشتر تا بند قیر( شطیط) ........................................................................ 125

  4-8-3- نوع مئآندرهای کارون از شوشتر تا بند قیر(گرگر) ............................................................................. 127

  4-8-4- نوع مئآندرهای کارون بزرگ (بخش اول)............................................................................................. 130

   

  4-8-5- نوع مئآندرهای کارون بزرگ (بخش دوم)............................................................................................ 131

  4-8-6- نوع مئآندرهای کارون: رودخانه بهمنشیر............................................................................................ 134

  4-9- مقایسه تغییرات برخی از مئآندرهای کارون در یک بازه زمانی 50 ساله با استفاده از عکس های

  هوایی .................................................................................................................................................................... 136

  4-10- ترسیم نقشه نهایی از مئآندرهای تغییر یافته کارون............................................................................ 139

  4-11- جمع بندی ............................................................................................................................................. 141

   

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه.......................................................................................................................................................... 143

  5-2- فرضیات....................................................................................................................................................... 144

  5-3- پاسخ به پرسش ها..................................................................................................................................... 144

  5-4- پیشنهادات.................................................................................................................................................. 147

   

  منابع و مآخذ....................................................................................................................................................... 149

   

   

  منبع:

  ارشد صالح ، مرید سعید ، میر ابوالقاسمی هادی ،1386، بررسی روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ها با استفاده از سنجش از دور. WWW.sid.ir

  افشین ، یدالله، 1373 ، رودخانه های ایران جلد دوم ، تهران ، وزارت نیرو.

  اقتداری احمد ، 1375 ، دیار شهریاران ، جلد دوم ، تهران ، سلسله انتشارات آثار ملی .

  آل یاسین احمد ، 1379، کاربرد مهندسی رودخانه در رودخانه های دز و کارون، وزارت نیرو – کمیته ملی سدهای بزرگ ایران ، شماره 33.

  امام شوشتری ، سید محمدعلی ، 1351 ، جغرافیای تاریخ خوزستان ، تهران ، انتشارات امیرکبیر .

  بهرامی صاحب ، 1387 ، بررسی روند تغییرات مسیر رودخانه کارون با استفاده از تصاویر ماهواره ای 1991 ، 2000 IRS ، 1974 Landsat  ، مطالعه موردی اهواز ، رساله کارشناسی ارشد جغرافیا ، دانشگاه اصفهان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه جغرافیا. 

  پور آصف فرشته، 1385، مروری بر روش های مختلف طبقه بندی رودخانه ها و کاربرد آنها برای رودخانه های کارون و دز ، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه چمران.

  تلوری عبدالرسول، 1371، شناخت فرسایش کناری رودخانه در دشت های رسوبی ، وزارت جهاد سازندگی ، معاونت آموزش تحقیقات، تهران.

  جداری عیوضی جمشید ، 1383، ژئومورفولوژی ایران ، انتشارات پیام نور .

  جواهری نصرالله ، کاشفی پور محمود، قمشی مهدی، 1385، پیش بینی تغییر مورفولوژی رودخانه های مئآندری ( مطالعه موردی رودخانه کارون ) ، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران ، اهواز.

  چورلی، ریچارد چی، شوم استانلی ای چی، 1379، ژئومورفولوژی ( فرایندهای دامنه ای ، آبراهه ای ، ساحلی و بادی )، ترجمه احمد معتمد، جلد سوم ، انتشارات سمت .

  حافظی مقدس، ناصر ، 1388، زمین ریخت شناسی کاربردی ، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.

  حقی آبی امیر حمزه ، مهدی حبیبی ، محمد رضا احمدی پور ، نصراله جواهری ، 1383، نظریه های ایجاد و تحول پیچان رودها ،  ، انتشارات فرهنگ زبان.

  خبازی مصطفی، 1387، ردیابی آثار تغییر مسیر رودخانه های دشت خوزستان در کواترنر، پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیا ، گرایش ژئومورفولوژی ، دانشگاه اصفهان ، دانشکده ادبیات.

  خسرو تهرانی ، خسرو،1377، زمین شناسی ایران ( رشته زمین شناسی ) ، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.

  دفتر انرژی های نو، 1376، وزارت نیرو، امور انرژی دفتر انرژی های نو.

  رامشت، محمد حسین ، 1375 ،کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی ( ملی- منطقه ای- اقتصادی )، انتشارات دانشگاه اصفهان ، اصفهان.

  رنگزن کاظم ، محمود تولایی نژاد، 1381، سعید پیراسته ، مطالعه اثرات مهاجرت رودخانه ها بر سازه های عمرانی در جلگه خوزستان ،مجموعه مقالات ششمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ، انتشارات کمیته تحقیقات آب سازمان آب و برق خوزستان.

  رنگزن کاظم ،صالحی بهرام ، سلحشوری پروین، 1381، بررسی تغییرات منطقه پایین دست سد کرخه قبل و بعد از ساخت سد با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat . WWW.ncc.org.ir

  ریچاردز، کیث ، رودخانه ها ( اشکال و فریند آبراهه های آبرفتی ) ، ترجمه دکتر کریم سلیمانی، میرخالق ضیاء تبار احمدی ،انتشارات دانشگاه مازندران ، بابلسر.

  زبیری محمود ، مجد علیرضا ، 1375 ، آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی ، انتشارات دانشگاه تهران .

  سازمان آب و برق خوزستان ، 1384، گزارش تلفیقی منابع آب حوضه آبریز کارون بزرگ.

  سازمان فضایی کشور، تصاویر ماهواره ای لندست مربوط به سال 1973 وIRS 2006

  سیفی چرمهینی، اکرم، 1387، ردیابی دلتاهای متوالی کارون با پردازش تصاویر ماهواره ای ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی ، دانشگاه اصفهان ، دانشکده ادبیات.

  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، 1382 ، کاتالوگ سد گتوند علیا.

  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ، 1380 ، گزارش زمین شناسی مهندسی مطالعات مرحله دوم طرح سد مخزنی کارون 4 ، 343

  صفوی یحیی،  1384 ،مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران ( جلد اول شمال غرب و غرب ) ، ص 148و 149 ، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،چاپ سوم

  طرح های کنترل سیلاب و حفاظت سواحل رودخانه کارون، 1385، وزارت نیرو، سازمان آب و برق خوزستان.

  علایی طالقانی محمود، 1384، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات قومس، تهران.

  علوی پناه سید کاظم ،1382، کاربرد سنجش از دور در علوم زمین ( علوم خاک ) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

  علیجانی، بهلول، 1379، آب و هوای ایران ( رشته جغرافیا )، انتشارات پیام نور.

  فاطمی نصرآبادی، سیدباقر، 1385، آموزش نرم افزار ENVI (نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره ای)، سازمان نقشه برداری کشور، تهران.

  فرهنگی بیژن، 1372 ، نگرشی بر سدهای ایران، گذشته–حال–آینده، انتشارات وزارت نیرو، 76

  کریمی، بهمن، 1316، جغرافیای مفصل غرب ایران، تهران، بی نا .

  کسروی، احمد 1352 ، کاروند کسروی ، یحیی ذکاء ، انتشارات فرانکلین.

  کمالی اردکانی، مژگان، 1379 ،  پهنه بندی خطر زمین لغزش در مخزن سد کارون 3 و تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی.

  لیلساند و کی فر، ترجمه مهندس مالمیران حمید،1379، اصول و مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.

  محمودی فرج الله 1383، ژئو مورفولوژی دینامیک   ، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  مقیمی ابراهیم، 1388، اکوژئومورفولوژی و حقوق رودخانه، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران.

  موحد دانش، علی اصغر ،1373، هیدرولوژی آبهای سطحی ایران، انتشارات سمت .

  موسوی حرمی رضا، 1383 ،رسوب شناسی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، چاپ دهم .

  میذر، پل ام ،1377، ترجمه محمد نجفی دیسفانی ، پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور، انتشارات سمت ، تهران.

  نگارش حسین، 1377، محمود خسروی، کلیات ژئومورفولوژی ایران، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  وزیری مقدم حسن، عزیز الله طاهری ، مسعود کیمیاگری، 1385 ، اصول چینه نگاری، انتشارات دانشگاه اصفهان.

   

  Ollero Alfredo,2010, Channel changes and floodplain management in the meandering middle Ebro River,Spain-Geomorphology 117 247–260

  Croix.Michael La,2003, Approaches to the Enumerative Theory of Meanders- 85: www.math.uwaterloo.com

  Frothingham.K.M، Rhoads.B,2003, Three- Dimensional Flow  Structure And Channel Change In An asymmetrical Compound Meander Loop, Embarras River ,Illinois -Landforms 28, 625–644

   Greco Steven E., Alexander K. Fremier, Eric W. Larsen, Richard E. Plan ,2007, A tool for tracking floodplain age land surface patterns on a large meandering river with applications for ecological planning and restoration design-Landscape and Urban Planning 81 354–373

   J.Mangelsdorf, K.Scheurmann, F-H.Weib, 1980, River Morphology, Springer – Verlag

  Janson.P.Ph, 1979, Principles of River Engineering. Pitma publishing limited. London. P. 509

   Jensen I, Guttmann A. J, 2000, Critical exponents of plane meander Victoria 3010, Australia-J. Phys. A: Math. Gen. 33 L187–L192.

   Kondolf, G. M. 2006. River restoration and meanders. Ecology and Society 11(2): 42.

  Lancaster. Stephen Thomas ,1998, A Nonlinear River Meandering Model and its Incorporation in a Landscape Evolution Model, Submitted to the Department of Civil and Environmental Engineering in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the Massachusetts Institute Of Technology .277

   Langbein.Walter, B and Luna.B. Leopold, River Meanders -Theory of Minimum Variance, Rivers Geological Survey Professonal .Paper .422-1966

  Leopold, Band .L, Wolman.m.gordon, 1960, River meanders, Bulletin of the Geological society Aamerica. vol. 61, p.769-794.

   Nicoll .Tami J,Edward J. Hickin,2010,Planform geometry and channel migration of confined meandering rivers on the Canadian prairies،Geomorphology 116 37–47

  Raj Rachna, N. Mulchandani, S. Bhandari,2004, Channel shifting of a highly sinuous meandering river in alluvial plain, Vishwamitri river, Mainland Gujarat, Vadodara 390 002, India CURRENT SCIENCE, VOL. 86, NO. 12, 25 JUNE 1650-

   Thorne .Colin R,1991, Bank Erosion and Meander Migration of the Red and Missisippi Rivers, USA, Hydrology for the Water Management of Large River Basins (Proceedings of the Vienna Symposium, August). IAHS Fubl. No. 201.

   Yonechi.Fumio, and Maung, 1986, Subdivision on the Anastomosing River Channel with a Proposal of the Irrawaddy –The Sience Reports of The Tohoku University 7 TH Serries (Geography) Vol. 36 No. 2

   تحقیق در مورد پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, مقاله در مورد پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, پروپوزال در مورد پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, تز دکترا در مورد پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, پروژه درباره پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS, رساله دکترا در مورد پایان نامه بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک