امتیاز کاربران: 

پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

word
221
11 MB
30383
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

  پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  

    رشته: جغرافیاو برنامه ریزی شهری

  چکیده:

  مدیریت و هدایت جا بجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل، پارکینگهای عمومی هستند که نقش بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارند.مکان یابی پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهرها می باشد.پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینه های ساخت پارکینگ،لزوم مکان یابی مناسب برای پارکینگ نمایان گشت.

  این پژوهش در بهار 1393  در شهر لاهیجان برای رفع معضل  ترافیک انجام شده است و سعی دارد تا با توجه به شرایط و عوامل موثر بر مکان پارکینگ در شهر لاهیجان به مکان یابی مناسب این عنصر بپردازد.این پژوهش چند هدف را دنبال می نماید: 1-دستیابی به الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای عمومی  با استفاده از سیستم GIS ؛2-تجزیه و تحلیل عوامل موثردر مکان یابی پارکینگ؛3-شناسایی نواحی نیازمند پارکینگ عمومی و طبقاتی؛4-شناساندن اهمیت و کارایی GIS در انتخاب بهترین مکانها برای احداث پارکینگ.

  در این تحقیق علاوه بر ارائه الگویی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگ به وسیله GIS به مقایسه روشهای مختلف وزندهی لایه های مکان یابی پارکینگ مانند AHP و منطق فازی بولین و ...پرداخته       می شود.

  کلید واژه: پارکینگ عمومی وطبقاتی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مکان یابی ،سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر لاهیجان. 

   

  مقدمه:

  با رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری ترافیک در سطح معابر شهری به یکی از معضلات شهرهای بزرگ تبدیل شده است. بنابراین یکی از دغدغه های فکری مدیران شهری حل معضل ترافیک می باشد.جهت روان شدن حرکت وسایل نقلیه و حل مشکل ترافیک اقدامات زیادی از جمله احداث زیرساختهای حمل و نقل شهری مانند راههای ارتباطی ،زیرگذرها و روگذرها و گسترش حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوسهای شهری توسط مدیران شهری صورت گرفته است. در این راستا احداث پارکینگهای عمومی متعدد در مجاورت معابر شهری به منظور جلوگیری از پارکهای طولانی و بی مورد در کنار خیابانها یکی از اقدامات موثر در کاهش ترافیک و به دنبال آن کاهش آلودگی هواست.

  مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می شود که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد. بدین منظور بایستی معیارهای موثر طوری در نظر گرفته شود که باعث کاهش پارک حاشیه ای و روان تر شدن ترافیک معابر شود.

  با توجه به مسائل مذکور پژوهش حاضر در 6 فصل تنظیم گردیده است:

  فصل اول: کلیات تحقیق که شامل بیان مسئله،‌سابقه و پیشینه ی تحقیق،اهمیت و ضرورت موضوع

  تحقیق، اهداف ،‌فرضیه ها، ‌متغیرها و روش تحقیق می باشد نگارش شده است سپس به مقطع زمانی تحقیق و جامعه آماری شهر لاهیجان اشاره شده است.

   فصل دوم: به مبانی نظری، پیشینه و ادبیات تحقیق اشاره می گردد .

   فصل سوم :  ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی لاهیجان نگارش شده است.

  فصل چهارم :به  بررسی وضعیت پارکینگ در شهر لاهیجان از دیدگاه شهروندان پرداخته ،و سپس وضعیت پارکینگ ها در این شهر  مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است .

   فصل پنجم: با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش  AHP نیز مکانیابی بهینه ای برای احداث پارکینگ های عمومی صورت پذیرفت و تعداد پارکینگ مورد نیاز و محل احداث آنها پیشنهاد گردید.

  در فصل ششم به اثبات فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است .

  فصل اول

  فرایند و طرح  پژوهش

  شرح و بیان مساله پژوهش:

  مدت زمان زیادی است که عناصر انسان، وسیله نقلیه و محیط به عنوان عناصر اصلی در حمل و نقل جاده ای مرسوم واقع شده اند و هدف از شناسایی کامل آنها، برقراری ایمنی آنهاست؛ چرا که این عناصر با هم روابط متقابل و تأثیر پذیر دارند. به عنوان مثال انسان و وسیله نقلیه با هم برروی محیط اثر می گذارند و باعث ایجاد ترافیک در شهرها و آلودگی های زیست محیطی می شوند و در قبال آن محیط نیز با ویژگی های خود باعث تغییر شرایط حمل و نقل می شود.

  منشا ایجاد و گسترش روزافزون شهرها را در عوامل عمده ای از قبیل توسعه مبادلات کالا، پیشرفت تجاری و تمدن انسانی می توان دانست و در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها، بایستی توسعه شبکه راهها را عادی ترین و قدیمی ترین عامل دانست.

  گسترش شهرها، افزایش تعداد مسافرتهای شهری، پیشرفت تکنولوژی و ارزان شدن قیمت خودرو و بالارفتن درآمد خانواده سبب شده تعداد خودروها در شهرها افزایش قابل توجه ای داشته باشد که این امر باعث ایجاد ترافیک و همچنین کمبود فضای پارک خودرو شده است. حل مسئله ترافیک به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و کوتاه مدت مختلفی از جمله کاهش سفرهای شهری، طراحی سیستم حمل و نقل عمومی فراگیر و غیره نیازمند است. تامین فضای پارکینگ خودرو در شهر، خارج از بحث ترافیک یکی از نیازهای ضروری است. با تامین پارکینگ در نقاط مختلف شهر می توان تا حد زیادی بر مشکلات ترافیکی فائق آمد.

  تامین پارکینگ در بافت ‌های شهری موجود ما، از مسائل و مشکلات طراحان شهری نبوده و اکثر فضاهای پیش بینی شده در طرح های جامع، یا تغییر کاربری داده و یا واگذار شده‌اند. وجود مراکز تجاری با جذب سفر بالا در برخی شهرها، استفاده از الگوی توقفگاههای چند طبقه را اجتناب ناپذیر ساخته و دستیابی به ضوابط این گونه توقفگاه ها را ضروری می سازد.

  امروزه با ورود حجم بالایی از خودروها، سرانه خودرو از یک دستگاه به ازای هر واحد مسکونی به دو یا سه واحد در حال افزایش است. این امر باعث ازدحام خودروها در حاشیه خیابان ‌ها و کوچه‌ها شده است. در این وضعیت می بایست روشی را پیشنهاد نمود که هم ارزان بوده و هم اجرای آ‌ن ساده باشد و حجم بالایی از پارکینگ را برای ساختمانها تامین نماید.

  در شرایط کنونی رشد روزافزون شهرها که متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت می باشد منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و تغییرات متعددی در کاربری های شهری شده است. هجوم بیش از اندازه جمعیت به شهرها به همراه رشد ناخواسته و ناموزون و توسعه غیر اصولی آنها به علت عدم تناسب بین کاربری های مختلف شهری و نبود مدیریت واحد شهری، مشکلات عدیده ای را در سیستم شهری به وجود می آورد. شهر لاهیجان با داشتن 82110 نفر جمعیت در سال 1390 و با مساحت 9 کیلومتر مربع و با توجه به موقعیت توریستی بودن شهر و افزایش روز افزون وسایل نقلیه موتوری،کم بودن عرض خیابانهای شهر و محدودیت زمین بخصوص در مرکز شهر همه روزه با تعدد بیشماری از ماشینهای پارک شده در گوشه و کنار خیابانهای شهر مواجه هستیم که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای تردد عابرین موجب بروز ترافیک در شهر می شوند، بنا براین نیاز به احداث پارکینگهای عمومی و بخصوص طبقاتی به وضوح در شهر محرز می باشد.با توجه به موارد گفته شده تا کنون در شهر لاهیجان اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی نشده است؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است برای رفع مشکل ترافیک در شهر به جانمایی مکان های بهینه برای احداث پارکینگ های عمومی به کمک GIS بپردازد. مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می شود که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد.

  1-2- سابقه و پیشینه ی پژوهش:

  مطالعه پیرامون مکان یابی بهینه برای پارکینگهای عمومی و طبقاتی از دیدگاه برنامه ریزان شهری و مهندسین ترافیک و علوم مربوطه دارای اهمیت فراوانی بوده است .در سالهای اخیر با توجه به محدودیت زمین به خصوص در شهرهای بزرگ و بویژه در مرکز شهر و برای استفاده بهینه زمین و ارزش افزوده آن ساخت و توسعه پارکینگ های طبقاتی توجه خاصی به خود گرفته است.به طول کلی در زمینه مکانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی  در زمینه حمل و نقل شهری و به طور اخص کاربری پارکینگ، مطالعات گوناگونی صورت گرفته است.

  که به چند مورد از آنها درزیر اشاره شده است که عبارتند از :

  وانگ و سان (2010) در مقاله ای با عنوان[1] Combinatiorial Optimization Of Congested Road And Parking Charging، به انبوهی ترافیک به عنوان مشکل عمده که توسعه پایدار حمل و نقل شهری را مسدود نموده، اشاره و به تجزیه و تحلیل شبکه حمل و نقل، هزینه سفر و تقاضای ترافیک پرداخته اند. ایشان در این پژوهش به این نتیجه رسیده اند که: TDM راه حلی مؤثر در کاهش تراکم ترافیک مناطق شهری می باشد و می توان با استفاده از مدل بهینه سازی ترکیبی، تراکم ترافیک مناطق شهری را به طور چشم گیری کاهش داد.

  فرزانمنش و همکاران (2010) در مقاله ای تحت عنوان Parking Site Selection Management Using Fuzzy Logic And multi Criteria Decision Making[2] به مکانیابی پارکینگ در مناطق پرترافیک شهر اصفهان پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که: از میان مدل های گوناگون تصمیم گیری چند معیاره جهت مکانیابی، استفاده از مدل AHP و منطق فازی در GIS، بهترین ابزار مکانیابی پارکینگ های عمومی می باشند.

  کاسیدو (2010) در مقاله ای با عنوان Real- Time Parking Information Management To Reduce Search Time, Vehicle Displacement And Emissions[3] به مدیریت اطلاعات زمان واقعی پارک کردن، به منظور کاهش جستجوی پارک پرداخته؛ به آلودگی محیطی قابل ملاحظه ناشی از مدت زمانی که صرف پیدا کردن فضاهای پارک خالی می شود اشاره نموده و به این نتیجه رسیده است که: با بررسی رفتار رانندگان و پارکینگ های در دسترس هنگامی که رانندگان به مقصد می رسند، ارزیابی سود و مدیریت اطلاعات پارک می توان زمان و مسافت جستجوی پارکینگ را کاهش داده و از آلودگی های محیطی ناشی از این جستجو، کاست.

  کرمی،محمد،مکان یابی بهینه پارکینگهای طبقاتی در شهر قم با استفاده از GIS.در این پژوهش با ارایه الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای طبقاطی به وسیله GIS ،به مقایسه روشهای مختلف وزن دهی به لایه های مکان یابی پارکینگ نیز پرداخته شده است.

  پرهیزکار،اکبر، دانشگاه تربیت مدرس(1376). الگوی مناسب مکان گزینی خدمات شهری با تحقیق در مدلها و GIS شهری (نمونه موردی شهر تبریز)، این پژوهش جزو اولین منابعی است که درزمینه مکان یابی کاربریها در ایران کار شده است.در این تحقیق پژوهشگر به بررسی شعاع دسترسی مراکز آتشنشانی شهر تبریزبه کمک Gis پرداخته و در نهایت به ارایه الگوی بهینه مکان یابی این کاربری پرداخته  است.

  شیعه، نوریان و شمس ( 1388 ) به مکانیابی توقفگاه عمومی در محله خانی آباد تهران که با مشکل کمبود فضای توقف روبروست ،با استفاده از GIS و الگوی AHP به نحوی علمی و هدفمند ، پرداخته اند. بدین معنا که ابتدا کمبود محل توقف در زمان اوج محاسبه می شود. سپس با تلفیق همزمان تعدادی معیار، مطلوب ترین زمین ها با مساحت کافی در محدوده مشخص می شوند. جهت تعیین ضریب اهمیت پارامترهای مکانیابی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. دستاورد این تحقیق به طور خلاصه سه مورد است: اول آنکه تحلیل همه جانبه پارامترهای دخیل در مکانیابی پارکینگ عمومی از طریق روش های سنتی ممکن نیست. ابزار علمی و قدرتمندی چون GIS و ارزیابی چند معیاری که بتواند با حجم وسیعی از داده ها کار کند، می تواند در مکانیابی نقش موثری داشته باشد. دوم آنکه استفاده از GIS موجب افزایش سرعت فرآیند مکانیابی و دقت عمل می شود. سوم آنکه انعطاف پذیری الگوی AHP برای الگوسازی جهان واقعی و تلفیق داده های مکانی، امکان مناسبی در اختیار تصمیم گیران و ساکنین قرار می دهد که نقش مهمی در عملیاتی شدن الگو خواهد داشت.

  مختاری (1388)در مقاله ای با عنوان تحلیلی بر برنامه ریزی  کاربری پارکینگ در شهر اصفهان با استفاده از مدلهای کاربردی برنامه ریزی منطقه ای ،به بررسی آماری جامعی در مورد کاربری پارگینگ شهر اصفهان با سه مدل برنامه ریزی منطقه ای پرداخته و همچنین مناطق یازده گانه شهر اصفهان را از نظر سرانه فضای کاربری پارکینگ بررسی نموده است. از نتایج این پژوهش می توان به شناسایی مناطق از نظر مساحت و سرانه ی پارکینگ و اولویت بندی مناطق از نظر کمبود فضای پارکینگ اشاره نمود.

  قنبری ( 1386) با بهره گیری از روش تحلیل شبکه براساس سرعت مجاز حرکت خودرو در شبکه معابر و طول معابر مورد نظر در محیط GIS ، منطقه ای که خارج از محدوده شعاع خدماتی پارکینگهای عمومی قرار می گیرند شناسایی کرده و بر اساس پارامترهای ذکر شده ، مکانیابی پارکینگ را مورد شناسایی قرار می دهد و بیان می نماید که جهت تلفیق اطلاعات و داده ها در این راستا، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از بهترین روشها به شمار می رود.

  سیدحسینی و عباسی کلکانی( 1388 ) به متدولوژی مکانیابی پارکینگ های عمومی در منطقه 3 کرج، با استفاده از GIS و مدل AHP پرداخته و با روشهای کلاسیک بولین ،Overlay و روشهای فازی WLCOWA  مکانهای مناسب جهت احداث پارکینگ را مشخص نموده اند.

  پسته و رضایی (1368) در طراحی با عنوان پارکینگ و اثر آن در سیستم حمل و نقل شهری، به بررسی وضع شبکه ارتباطی و ترافیک شهر اصفهان پرداخته اند. پیشنهاد این طرح ایجاد پارکینگ های زنجیره ای خارج از سطح خیابان در شهر اصفهان و در چهارچوب طرح جامع به ویژه طرح حمل و نقل شهری می باشد.

   

  ABSTRACT

  Managing and leading people and goods in the streets of a city, where appropriate, with the aim of increasing the speed, security and cost of transport is the main aim of creating urban transport systems. The application of this system is dependent on the proper placement of infrastructure and its various components and the coordination of these components together. One of the transportation infrastructure, public car parks that have a significant role in reducing urban traffic. Locating parking is an important tool in the management of cities. Parking can affect the performance of the traffic and the quality of urban life. After several decades, the increase of Cars and was not enough space to park the car and the cost of building parking garages appear appropriate location for the return. This study was conducted in spring 1393 in the City of lahijan To solve traffic problems have been made. And trying to pay attention to the conditions and factors affecting the location of a suitable parking place in the element's Branch. This study has several goals: 1- Achieve optimal model for locating public parking by using GIS system . 2- Analysis of effective factors in locating parking. 3- Find areas require public and multi level parking 4- Recognizing the importance and effectiveness of GIS in selecting the best location for parking.

  In this Study, in addition to providing a model for the optimal location of the parking lot by comparing different methods of weighting GIS layers such as AHP and fuzzy Boolean parking location, etc. paid.

  Keywords: Public and multi level parking, Analytical Hierarchy Process (AHP), Site location, Geographical Information System (GIS), Lahijan City.

 • فهرست و منابع پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

  فهرست:

  چکیده 1

  مقدمه. 2

  فصل اول

  1-1-شرح و بیان مساله پژوهش... 5

  1-2-سابقه و پیشینه ی پژوهش... 6

  1-3-اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش... 10

  1-4-اهداف پژوهش... 10

  1-5- سوالات پژوهش... 11

  1-6- فرضیه های پژوهش... 11

  1-7- کاربرد نتایج تحقیق.. 11

  1-8-روش  و ابزار گردآوری اطلاعات... 12

  1-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 13

  1-10-جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. 13

  1-11- محدودیتها و موانع تحقیق.. 16

  1-12- قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی تحقیق.. 18

  فصل دوم

  2-1- مقدمه. 21

  2-2- پیشینه ی تاریخی پارکینگ... 21

  2-3- جای پارک.. 22                                                                

  2-4- فضا – ساعت... 22

  2-5- جابجایی(واگردان) 22

  2-6-عرضه پارکینگ... 22

  2-7 -تقاضای پارکینگ... 23

  2-8-تعیین میزان تقاضای پارکینگ... 23

  2-9-روابط مربوط به عرضه، کاربری و تقاضای پارکینگ... 23

  2-10- استخراج میزان عرضه و تقاضای پارکینگ... 24

  2-11- گروهها و منافع متأثر از پارکینگ... 25

  2-12- سطح توقف خودرو. 25

  2-13- حریم و استانداردهای فضای پارک.. 25

  2-14- ترافیک... 26

  2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک... 26

  2-16- مدیریت ترافیک... 27

  2-17- تسهیلات ترافیک... 27

  2-18- پارکینگ... 28

  2-19- پارکینگ عمومی.. 28

  2-20- دسترسی به پارکینگ... 28

  2-21-  برآورد پارکینگ لازم. 30

  2-22- مشکلات احداث پارکینگ... 30

  2-23- اشباع پارکینگ... 31                   

  2-24- محل پارکینگ... .32

  2-25-تولید سفر. 33

  2-26- مطالعات مبدأ و مقصد. 34

  2-27- برنامه ریزی برای معلولین.. 34

  2-28- تقسیم بندی پارک حاشیه ای بر اساس مدت توقف... 37

  2-29- استانداردهای خودرو. 37

  2-30-محدوده مورد مطالعه پارکینگ... 38

  2-31-متوسط مدت زمان پارک : 40

  2-32- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارک حاشیه ای.. 41

  2-33-اهمیت احداث پارکینگهای طبقاتی.. 42

  2-34- مقایسه هزینه های ایجاد یک واحد پارکینگ... 43

  2-35- شاخص های پارکینگ سلامت محور. 43

  2-36- شاخص های مکان یابی کاربریهای شهری.. 45

  2-37- تأسیسات پارکینگ... 48

  2-38- سایر فضاهای پارکینگ... 52

  2-39-انواع پارکینگ... 52

  2-40-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک.. 55

  2-41- مشکلات احداث پارکینگ... 63

  2-42- سازۀ پارکینگ... 63

  2-43-مدیریت پارکینگ... 64                      

  2-44-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ... 66

  2-45-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها 68

  2-46-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها 70

  2-47- مکانیابی.. 71

  2-48-مکان یابی پارکینگ... 71

  2-49- اهمیت مکانیابی صحیح در استقرار پارکینگهای عمومی.. 72

  2-50- معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ... 73

  2-51- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 74

  2-52- استفاده از GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری.. 75

  2-53- استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه حمل و نقل.. 75

  2-54-روش های مکان یابی پارکینگ... 76

  2-55-نتیجه گیری.. 80

  فصل سوم

  3-1- مقدمه. 82

  3-2- موقعیت  جغرافیایی  شهرستان  لاهیجان. 82

  3-3- موقعیت جغرافیایی شهر لاهیجان. 86

  3-4- موقعیت ارتباطی شهر لاهیجان. 86

  3-5- خصوصیات کلی آب و هوایی لاهیجان. 87

  3-6- درجه حرارت (دما) 89

  3-7- بارندگی.. 90

  رطوبت... 95

  3-9- باد. 96

  3-10- زمین شناسی،توپو گرافی شهر لاهیجان. 97

  3-11-شیب وجهت توسعه ی شهر لاهیجان. 99

  3-12- منابع آب  درلاهیجان. 102

  3-13- سوانح طبیعی : 104

  3-14- پوشش گیاهی شهرلاهیجان. 104

  3-15-ویژگیهای جغرافیایی انسانی.. 105

  3-16- پیشینه تاریخی لاهیجان. 112

  3-17 - وجه تسمیه لاهیجان. 113

  3-18- مراکز مذهبی –تاریخی شهر. 114

  3-19- بناهای عمومی شهر. 115

  3-20- مراکز دیدنی.. 115

  3-21-  تأسیسات عمومی شهر لاهیجان. 116

  3- 22- محلات لاهیجان. 118

  3-23- اوضاع اقتصادی لاهیجان. 118

  3-24-نتیجه گیری.. 121

  فصل چهارم

  4-1-مقدمه. 123

  4-2- آمار توصیفی پرسشنامه ها 123                                                                                       

  4-3-نتیجه گیری.. 147

  فصل پنجم

  5-1-مقدمه. 151

  5-2-مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS و مدل AHP. 152

  5-3- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان. 157

  5-4-مکانیابی پارکینگ ها ی عمومی در شهر لاهیجان. 158

  5-5- وزن دهی به معیارها 168

  5-6-نتیجه گیری.. 175

  فصل ششم

  6-1-بحث و نتیجه گیری.. 177

  6-2- آزمون فرضیات پژوهش... 178

  6-3-پاسخ به سوالات پژوهش... 182

  6-4- ارائه راهکار و پیشنهادات... 184

  منابع و ماخذ. 188

  پیوست الف... 195

  پیوست ب... 199

   

  منبع:

  منابع فارسی

  1 احد نژاد ، م ، حیدری ، ع ، (1385) مکانیابی ، ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP  با استفاده از GIS ( نمونه موردی: زنجان) ، دانشگاه شمال ، بابلسر.

  2 احمدی،ز ،حسینی،ا،بررسی مسائل و مشکلات مدیریت پارکینگها و تأثیر آن بر ترافیک شهر مشهد،انتشارات شرکت پژوهشی – فرهنگی اندیشه سازان پویای سعادت،مشهد،1386

  3 اداره آمار و داده پردازی مدیریت مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری لاهیجان،آمار منتشر شده 1385

  4 اردلانی ،م ، ر ، (1381) ، شاخص های پارکینگ سلامت محور به نقل از سایت                       ( HTTP://www.hospitals-ir.com )

  5 بهبهانی ، ح  احمدی نژاد ، م ، ابوطالبی ، م ، (1384) مطالعات حمل و نقل ، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ، تهران .

  6 بهبهانی ، ح ،وابوطالبی، (1374) مهندسی ترافیک تئوری و کاربرد، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ، تهران.

  7 بهبهانی ، ح و شاهی ، ج ، (1374) روشهای پیش بینی سفرهای شهری ، انتشارات دانشگاه یزد ، چاپ اول.

  8 پسته ، م و رضایی ، م ، (1364) پارکینگ و اثر آن در سیستم حمل و نقل شهری ، سازمان حمل و نقل و ترافیک اصفهان .

  9 پور احمد ، ا ، حبیبی ، ک ، محمد زهرایی ، س ، نظری عدلی ، س ، (1386) ، استفاده از الگوریتم های فازی و GIS برای مکان یابی تجهیزات شهری ( مطالعه موردی : محل دفن زباله بابلسر ) ، مجله محیط شناسی ، سال 33 ، شماره 42 . تهران.

  10 پی کریست آ و ماری اسمیت ، س ،  سازه پارکینگهای طبقاتی ( برنامه ریزی - طراحی - ساخت - نگهداری و مرمت ) ، ترجمه: مهندس سعید شهیدی و مهندس نوشین افتخار زاده و مهندس حمید مستوفی ، ناشر مترجم ، بهار ، تهران. 1372

  11 حافظ نیا ، م ر  ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، نشر سمت ، تهران ، چاپ چهاردهم ، تابستان. 1386

  12 حیدر زاده ، ن ، (1380) ، مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهر زیبا استفاده از GIS برای شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس . تهران .

  دولوفوس،ا، تحلیل جغرافیایی،ترجمه سیروس سهامی،انتشارات نیکا،مشهد،1373 .

  13 رئوفی،ک،رجبی،ف و میرعباسی،ر، بهره گیری از فن آوری هوشمند در سیستم راهنمای جای پارک ،مجموعه مقالات دومین همایش کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک ،تهران،ص 1075-1069، 1388

  14 رضایی ، م ، (1369) ، فرهنگ ترافیک ، انتشارات صنوبر ، تهران.

  15 روشندل ، ر، (1379) ، مقایسه ایجاد یک واحد پارکینگ عمومی در کنار خیابان و یا خارج از خیابان ، نشریه تازه های ترافیک ، شماره 5 ، تهران.

  16 رهنمایی ،محمد تقی (1367)،روند مطالعات شهری و جایگاه جغرافیایی شهری در ایران ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،سال سوم(ش3)

  17 زبردست ، ا  ، کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، مجله  هنر های زیبا ، شماره 10 ، تهران. 1380

  18 زمینه مهندسی ترافیک (1363) ، انتشارات سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ، چاپ اول مهر ماه.

  19 زیاری، ک، اصول و روش هایبرنامه ریزی منطقه ای، انتشارات دانشگاه یزد.1388

  20 سازمان برنامه و بودجه، (1376)، تقاطع های همسطح شهری- مبانی فنی، نشریه1-45، تهران.

  21 سعیدنیا،ا، کاربری زمین شهری، جلد دوم،انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران،1381

  22 سعیدیان طبسی، م، احمدی، ک، کاربرد GISدر مدیریت و مکانیابی پارکینگها، همایش شهر و شهرسازی، تهران،1386 .

  23 سید حسینی، س م و عباسی  کلکانی، ف ،(1388)، گسترش متدولوژی مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده ازGIS(مطالعه موردی منطقه 3 کلانشهر کرج)، اولین همایش منطقه ای ژئوماتیک، تهران.

  24 سید حسینی، س م، عباسی کلکانی، ف، (1388)، گسترش متودلوژی مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از GIS(مطالعه موردی منطقه 3 کلانشهر کرج)، اولین همایش منطقه ای ژیوماتیک، تهران.

  25 سید موسوی، س ج،(1386)، تحلیل جغرافیایی مسائل و مشکلات عمومی پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان به راهنمایی تقوایی، مسعود و بیک محمدی، حسن، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.

  26 شادمان فر، ر، (1385)، پارکینگ های مکانیزه شهری، همایش برنامه ریزی مدیریت شهری، مشهد مقدس.

  27 شاهی، ج، مهندسی ترافیک، انتشارات مرکز دانشگاهی،چاپ هشتم،تهران،1385 .

  28 شفقی،س، جغرافیای اصفهان ،انتشارات دانشگاه اصفهان،چاپ اول،1381 .

  29 شیعه، ا ، نوریان، ف ،شمس، ش، (1388) ، مکانیابی پارکینگ ها عمومی در محله خانی آباد منطقه 12 شهرداری تهران با استفاده از GIS و الگوی AHP، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تهران.

  30 شیعه،ا،(1376)، مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.تهران.

  31 طالبی ،ژ و داعی نژاد،ف، ضوابط طراحی معماری پارکینگ های چند طبقه ،انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول،تهران،1376 .

  32 قاضی عسکری نائینی ، آ و ورشوساز، م، (1383)، ارائه روش مناسب جهت مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از GIS ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین دانشکده دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  33 قاضی عسکری نائینی ، آ و ورشوساز، م، (1383)، استفاده از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره  و منطق فازی در مدیریت مکانیابی مراکز خدمات عمومی شهری با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای عمومی ،همایش ژئوماتیک تهران

  34 قدسی پور،س ح (1381) ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP  ،چاپ اول ،مرکز انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک).

  35 لی،ک، مدل ها در برنامه ریزی شهری (مقدمه ای بر کاربرد مدل های کمی در برنامه ریزی )، ترجمه مصطفی عباس زادگان ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،1366 .

  36 ماهنامه اندیشه گستر سایپا ،سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ ،شماره 69،ص 41-39، 1386 .

  37 متکان ،ع ا ، شکیبا ،ع ر ، پورعلی، س ح و نظم فر ،ح ،(1388) ،مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS ناحیه مورد مطالعه : شهر تبریز ،مجله علوم طبیعی،سال ششم ، شماره دوم .

  38 متکان ،ع ا، شکیبا ،ع ر ،پورعلی ،س ح ،(1385) ،کاربرد GIS  در مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی به روش OWA  ،همایش شهر و شهرسازی ،صفحه 4.

  39 مختاری ملک آبادی ، ر،(1388) ،تحلیلی بر برنامه ریزی کاربری پارکینگ در شهر اصفهان با استفاده از مدل های کاربردی برنامه ریزی منطقه ای ،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ، سال اول ،شماره سوم ،زمستان 1388.

  40 مخدوم و دیگران ،(1380) ، ارزیابی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS  انتشارات دانشگاه تهران .

  41 مرکز آمار ایران ،(1385) ،نتایج تفضیلی نفوس و مسکن استان گیلان ،شهرستان رشت.

  42 مقدس نژاد ،ف،و افیونیان ،م ، ضرورت و شیوه های مدیریت پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان ،ماهنامه فنی –تخصصی دانش نما، سال شانزدهم،شماره 152 ،ص،49 ،1386

  43 مهندسین مشاور آمود راه ،مطالعات حمل ونقل و ترافیک

  در تهیه طرح های تفضیلی ، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری ، تهران ،1376

  منابع انگلیسی

  44.Caicedo, F, “Real-time parking information management to reduce search time, vehicle displacement and emissions”, Transportation Research Par D 15, pp228-234, 2010.

  Forschungsgesellechaft fur strassen und verkehrswesen, “Richtlinien fur die anlage von stadtstrassen (rast)”, koln, 2006.

  46.Idris, M.Y.I, Tamil, E.M, Noor, N.M, Razak, Z and Fong, K.W, “Parking guidance system utilizing wireless sensor network and ultrasonic sensor”, Information technology journal 8 (2), pp 138-146, 2009.

  47.Malczewski, J, “GIS and multi Criteria Decision analysis”, lst edition, John Wiley & Sons INC, 1999.

  48.Warren, H, “Zur rechttichen analyze deer parlcplat zbenutzuny schulthltess polygraphischer overflag”, Zurich, 1986.

  49.Weant, R, “Parking garage planning and operation”, ENO Foundations or Transportation INC, 1978.

  50.www.rodtraffic-technology.com

  51.www.tootoo.com

  52.www.SmartParking.ir

  53.www.umic.ir

  54.www.lahijan.ir

  55.www. Satecs.comتحقیق در مورد پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, مقاله در مورد پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, پروپوزال در مورد پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, تز دکترا در مورد پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, پروژه درباره پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان, رساله دکترا در مورد پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک