امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان )

word
153
1 MB
30231
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان )

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

  گرایش : مالی

  چکیده

   

  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

   

  1-1مقدمه

  امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که به دلایلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت ها به سازمان ها و در نتیجه، کوچک شدن دولت ها، برای حل مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، دولت ها دارای منابع و قدرت لازم نیستند و سازمان ها باید دولت ها را در این زمینه یاری نماید. اگر چه در سال های اخیر، در سطح جهان، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و مدیران و سازمان ها توجه زیادی به این مفهوم می کنند، اما مدیران و سازمان های ایرانی با این مفهوم تا حدودی بیگانه اند. شاید یکی از دلایل این فقدان پیشرفت در ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما می توان گفت که نوع نگرش و بینش مدیران ارشد سازمان ها به این مقوله نیز در آن بی تاثیر نبوده است.

  در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی[1] توسط شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد. گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که اگر چه دولت ها مسئول اصلی حل مشلات جامعه اند، ولی مشارکت سازمان ها در این زمینه راه گشاست. این دسته از صاحب نظران معتقدند که، از آن جا که امروزه، قدرت اقتصادی، از دولت ها به سازمان ها انتقال یافته، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است. (تسوتسورا[2]، 2004، 4).

  از طرف دیگر، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه بر است. این هزینه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد: خرید تجهیزات جدیدی که به محیط زیست آسیب کمتری می رساند؛ تغییر ساختار مدیریتی و یا ایجاد کنترل های کیفیت شدیدتر باشد. منافع اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها عبارت است از: اعتلای برند و افزایش اعتبار[3]؛ امکان جذب بیشتر منابع سرمایه ای به علت اعتبار تجاری بالا؛ کاهش مخاطرات ناشی از حوادث و اتفاقات تلخ؛ بهبود شرایط محیط کار و در نتیجه، ارتقای بهره وری و افزایش توانایی برای جذب و نگهداری کارکنان که منجر به کاهش جابجایی، غیبت و هزینه های آموزش آنان می شود. (همان، 7-5). بیشتر صاحب نظران معتقدند که هزینه هیا مسئولیت اجتماعی، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است. مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است. مدیران ارشدی که دارای دید کوتاه مدت هستند. هزینه های کوتاه مدت مسئولیت اجتماعی را بر نمی تبند.

  1-2 بیان مسئله

  امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین واحد های تجاری و اجتماع وجود دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و درک بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. (ساندهو، کاپور، 2010). از جمله این منافع می توان به افزایش فروش و وفاداری مشتریان اشاره کرد، شماری از مطالعات، به یک بازار در حال رشد و بزرگ برای تولیدات و خدماتی که از طریق شرکت های با مسئولیت اجتماعی بالا ایجاد شده است، اشاره می کند(ساندهو، کاپور، 2010) مسئولیت اجتماعی شرکت ها منافعی دیگری هم دارد از جمله افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه و حمایت دولت اشاره نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر می توانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند(تربان، گرنینگ، 1997). مسئولیت اجتماعی شرکت ها ذی نفعان متعددی دارد که این ذی نفعان برای بعضی شرکت ها سهامدار حساب می شوند. مفهوم ذینفعان در واقع همان پیکربندی دوباره از دیدگاه سهامداران است که با توجه به مسیر جدید به ارزیابی اقدامات ذینفعان می پردازد. در واقع از مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد گروه های ذینفع استفاده می شود این گروه ها شامل(کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط طبیعی و تامین کنندگان ) می باشند (وود داک، 1994). هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد شرکت های صنعتی استان گلستان است. در این تحقیق منظور از عملکرد شرکت همان عملکرد مالی و غیرمالی شرکت است که عملکرد غیر همان افزایش اعتبار و شهرت و افزایش انگیزه کارکنان شرکت است (اسچوایگر[4]، 2004) بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا مسئولیت اجتماعی با نفوذ عملکرد مالی و غیر مالی شرکت رابطه معناداری دارد؟

   

   

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

  بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود رابطه) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است. چندین دیدگاه مختلف در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی وجود دارد. دیدگاه اول این است که رابطه ای بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل هتل های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آنها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، وجود دارد. تلاش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتر منجر می شود. همچنین، «فرضیه اثر اجتماع» به عنوان پایه و اساس ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در واقع این فرضیه پیشنهاد می کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت. دیدگاه دوم این است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. دیدگاه سوم نیز بیان می کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می پذیرند کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد(محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پرهزینه بر علیه آنها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبار آنها مخرب باشد را انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.بنابراین علت اصلی پژوهش حاضر با توجه به اینکه تا به حال این موضوع که رابطه مسئولیت اجتماعی را با عملکرد مالی و غیر مالی در شرکت ها بسنجند انجام نشده این ضرورت دیده شد که بررسی شود.

   

  1-4 اهداف تحقیق

  هدف اصلی 1:

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی شرکت

   اهداف فرعی :

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی.

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی ؛

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی ؛

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی ؛

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی؛

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی؛

  هدف اصلی 2: بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی؛

  هدف فرعی:

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی؛

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی؛

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی؛

   بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی؛

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی؛

  بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی؛

  1-5 سئوالات تحقیق

  سوال اصلی 1:

  آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

  سوالات فرعی :

  آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

  آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

  آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

  آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

  آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

   

  Abstract

   

  The aim of this study was to evaluate the relationship between social responsibility and financial performance and non-financial industrial companies Golestan province. Corporate social responsibility, through a questionnaire containing 43 questions about the social responsibility of employees, customers, investors, community, environment and suppliers is, Measured. Data were analyzed from 18 industrial enterprises in 1393. For data analysis and hierarchical regression was used. Results indicate that CSR performance relative to financial and nonfinancial firms with 6 shareholders a significant relationship exists. This research will help managers, Effective policies related to CSR to achieve better financial performance in the long run it is necessary Develop. Well as insight into the role of corporate social responsibility in business to provide future benefits.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان )

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  فصل  اول :کلیات تحقیق 1

  مقدمه 2

  بیان مسئله 3

  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 5

  اهداف تحقیق ...........................................................................................................................6

  سوالات تحقیق 7

  فرضیه  های تحقیق: 8

  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................9

  فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع 11

  مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ................................................................................13

  2-1- 1- مقدمه ............................................................................................................12

   2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان  13

  2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی   16

  2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی 25

  2-1-5 مسئولیت اجتماعی 27

  2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی  30

  2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت  32

  2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی    34

  2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها   36

  2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان 38

  2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی  39

  2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی .................................. . ..................................41

  2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ........................ ..............................................43

  2-2-1 مقدمه  .......................................................................................................................49

  2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد   .........................................................50

  2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد  ................................................................................51

  2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد  ............................................................................51

  2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد  ........................................................................53

  2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد  .............................................................56

  2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی  ....................................................................58

  2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد  ...................................................60

  2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند  ..........................................62

  2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ............................................................62

  2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران  ................................................63

  2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ........................................................64

  2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...............................................................65

  2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت  ....................................67

  2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت  ..............................70

  2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت .............................71

  2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت  ...............................72

  2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت  ....................................73

  2-3 پیشینه تحقیق ....................................................................................................74

  2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور  74

  2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور 79

  2-4 چارچوب نظری تحقیق 82

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق .................. ............................................................84

  3-1 مقدمه 85

  3-2 متدلوژی پژوهش  85

  3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری 86

  3-4 ابزار گردآوری 87

  3-5 روش جمع آوری داده ها 87

  3-6 روایی و پایایی تحقیق 89

  3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات 93

  فصل چهارم 95

  4-1 مقدمه 96

  4-2 توصیف یافته های تحقیق 96

  4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق  .............................................................98

  4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی .....................................99

  4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی ..................................................................104

  فصل پنجم ................................................................................................109

  5-1 مقدمه 110

  5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن  ......................................................111

  5-3 محدودیت تحقیق 115

  5-4 توصیه برای آینده  116

  منابع ............................................................................................................117

  پیوست ....................................................................................................135

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ...............................33

  جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان  ................................................33

  جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ......................................34

  جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان .........................66

  جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان ...........................................94

  جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ..........................................95

  جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان ....................................................................................95

  جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ...................................................................98

  جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ....................................................................................................102

  جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن ......................................................................................................103

  جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ............................................................................................104

  جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار .............................................................................................105

  جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ...................................................................................................106

  جدول 4-6 آزمون K-S ................................................................................................................................107

  جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ........................................................108

  جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی .......................................................109

  جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ..........................................110

  جدول 4-10 تحلیل واریانس .......................................................................................................................111

  جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ..........................................................................................112

  جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون .............................................................................................................113

  جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ....................................................................................................114

  جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ..........................................................................................115

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست اشکال

  شکل 2-1 جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات ................................................40

  شکل 2-2 معماری فناوری اطلاعات در سه سطح ........................................................................................41

  شکل 2-3 مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن .......................................................42

  شکل 2-4 چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت ....................................................................44

  شکل 2-5 مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات .........................................................45

  شکل 2-6 ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ............................................................48

  شکل 2-7 استراتژِ های عام مایکل پورتر .......................................................................................................60

  نمایه 2-1 ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات .............................................49

  نمایه 2-2 مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ..........................................................................53

  نمایه 2-3 مدل ایجاد همسویی .......................................................................................................................55

  نمایه 2-4 گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ..............................................................56

  مدل مفهومی تحقیق ........................................................................................................................................86

   

   

   

   

   

   

  فهرست نمودار

  نمودار 2-1 سیستم عملکرد فردی ..............................................................................76

  نمودار 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ..................................................................102

  نمودار 4-2 توزیع فراوانی بر حسب سن .....................................................................103

  نمودار 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ..................................................104

  نمودار 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار ..................................................................106

  .

  منبع:

   

  منابع

  الوانی، سید مهدی و قاسمی، احمدرضا، (1377): مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  امینی ، فضل الله، (1378): بررسی تطبیقی مسئولیتهای اجتماعی مدیران در واحدهای تولیدی دولتی وخصوصی ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - سازمان مدیریت صنعتی .

  ایران نژاد پاریزی،مهدی،(1371):مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی مدیریت،دانش مدیریت (شماره18پاییز71).

  امینی، غلامرضا و علیرضا نیازی، (1387)، استاندارد مسئولیت اجتماعی در سازمان ها، ماهنامه کنترل کیفیت، سال پنجم، شماره 27، ص 6-14.

  امیدوار، علیرضا. (1384)، سیاستگذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

  الماسی ، محمدرضا(1381)، بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز.

  انصاری، منوچهر، یوشانلوئی، حسین، (1390)، بررسی تاثیر معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان شرکت بورس، مجله مدیریت، دوره 18، شماره 63، 1-20.

  انواری رستمی، علی اصغر، رضا تهرانی، حسن سراجی، (1386)، بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی ، سود قبل از بهره و مالیات و جریان های نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده بورس، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 37، 3-21.

  انصاری، عبدالمهدی، محسن کریمی، (1387)، بررسی معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مدیریت در ارزش آفرینی برای سهامداران با تاکید بر معیارهای اقتصادی، حسابدار، شماره 200، 3-11.

  براتلو، فاطمه. (1386)، مسئولیت اجتماعی شرکتها، فصلنامه پژوهش، شماره 44، 108-93.

  پوردهقان، عادل، حمیدیان پور، فخریه، (1391)، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد شرکت ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  حقیقی،محمد،(1373):جایگاه کیفیت کالا در رشد و شکوفایی مؤسسات بازرگانی،دانش مدیریت،شماره 24.

  خلیلی عراقی، مریم و مهرانگیز یقین لو،(1383): سایه روشنهایی از مسئولیت پذیری مسئولیت اجتماعی شرکتها.،ماهنامه تدبیر ،شماره 144،اردیبهشت ماه.

  خلیلی عراقی, مریم و یقین لو ,مهرانگیز , ((سایه روشنهایی از مسئولیت پذیری , مسئولیت اجتماعی شرکتها ))ماهنامه تدبیر, شماره 144,.

  - خاکی، غلامرضا، (1389)، روش پزوهش با رویکردی به پایان نامه نویسی، بازتاب، چاپ ششم، تهران، ص 28.

  دلاور، علی، (1380)، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران موسسه نشر ویرایش.

  رابینز، استفن، (1386)، تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی، سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، انتشارات صفار، چاپ نوزدهم.ص 10.

  روحی، علی، لشگری، زهرا، (1392)، بررسی روابط بین معیارهای غیر مالی و عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی: شرکت های بیمه دولتی شعب تهران)، مجله تازه های جهان بیمه، شماره 144و 145، 1.

  سیدجوادین،سیدرضا،(1386):مبانی سازمان و مدیریت،چاپ سوم،انتشارات نگاه دانش ،تهران.

  سازمان استاندارد و پژوهشات صنعتی ایران، (1389)، استاندارد ایزو 26000، 1-92.

  صنوبر، ناصر، خلیلی، مجید، ثقفیان، حامد، (1390)، بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها، فصلنامه علمی – پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، سال دوم، شماره 4، ص 28-52.

  طالقانی، محمد، آوخ، شکوفه، (1390)، بررسی تاثیر بازارگرایی و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، پایان نامه مدیریت .

  عرب صالحی، مهدی، صادقی، غزل، معین الدین، محمود، (1392)، رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 9، ص 1-20.

  فرنچ، درک و هینر ساورد،(1371):فرهنگ مدیریت.ترجمه:محمد صائبی،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران.

  کونتز،هارولد و همکاران،(1370):اصول مدیریت.ترجمه:محمدعلی طوسی و همکاران،مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران.

  گرجی، محمدباقر، (1389)، روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری و سایر رشته های علوم انسانی، انتشارات نوروزی.ص 32-276.

  مقیمی، سید محمد، (1385)، سازمان و مدیریت با رویکردی پژوهشی، تهران، نشر ترمه.

  مهدی زاده، نسرین(1378)، بررسی رابطه بین توجه به مسئولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت ها، پایان نامه های کارشناسی ارشد، دانشکده ی مرکزی، موسسه ی آموزش عالی غیر انتفاعی.

  ملکیان، اسفندیار، جعفر، اصغری، (1385)، مطالعه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده داراییها در راستای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، شماره 55، 24-23.

  هانگر، جی دیوید و توماس ال ویلن، (1384): مبانی مدیریت استراتژیک، مترجمین، سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، انتشارات پزوهش های فرهنگی، تهران.ص 51.

  Aaker, D.: 1994, ‘Building a Brand: The Saturn Story’,California Management Review36(2), 114–121.

  Allen, F. E.: 11 August 1992, ‘Reducing Toxic WasteProduces Quick Results’,The Wall Street JournalB1.

  Ashforth, B. E. and F. Mael: 1989, ‘Social Identity Theory and the Organization’,Academy of Management Review14(1), 20–39.

  Aupperle, K. E., A. B. Carroll and J. D. Hatfield: 1985,‘An Empirical Examination of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Profitability’,Academy of Management Review28(2), 446–463.

  Barney, J. B. and M. H. Hansen: 1994, ‘Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage’, Strategic Management Journal (Winter Special Issue)15, 175–190.

  Barrett, S.: 1992, ‘Strategy and the Environment’,Columbia Journal of World Business27(3/4), 202–209.

  Belk, R. W.: 1988, ‘Possessions and the Extended Self’, Journal of Consumer Research 15(2), 139–168.

  Benito, J. G. and G. Benito: 2005, ‘Environmental Proactivity and Business Performance: An EmpiricalAnalysis’,Omega33(1), 1–15.

  Berman, S. L., A. C. Wicks, S. Kotha and T. M. Jones:, (1999), Does Stakeholder Orientation Matter? The Relationship Between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance’,Academy of Management Journal42(5), 488–506.

  Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17, 99-120.

  Black, B. S. and V. S. Khanna: 2007, ‘Can Corporate Governance Reforms Increase Firms’ Market Values? Evidence from India’,Journal of Empirical Legal Studies 4(4), 749–796.

  Boardman, A. E. and A. R. Vining: 1989, ‘Ownership and Performance in Competitive Environments’, Journal of Law and Economics 32(1), 1–33.

  Bollen, K. A.: 1989,Structural Equations with Latent Variables(John Wiley & Sons, New York).

  Bollen, K. and R. Lenox: 1991, ‘Conventional Wisdom on Measurement: A Structural Equation Perspective’, Psychological Bulletin110(2), 305–314.

  Boulding, W. and M. A. Kirmani: 1993, ‘A Consumer Side Experimental Examination of Signaling Theory: Do Consumers Perceive Warranties as Signals of Quality?’,Journal of Consumer Research20(1), 111–128.

  British Council, UNDP, CII and Pricewaterhouse Coopers: 2002, ‘Corporate Social Responsibility Survey’, A Survey by British Council, UNDP, CII and Pricewaterhouse Coopers, India.

  Bromiley, P. and A. Marcus: 1989, ‘The Deterrent to Dubious Corporate Behavior: Profitability, Probability, and Safety Recalls’, Strategic Management Journal 10(3), 233–250.

  Brown, T. J. and P. A. Dacin: 1997, ‘The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses’,Journal of Marketing 61(1), 68–85.

  Balkin,  D.  B.,  &  Logan,  J.  W.  (1988).  Reward  policies  that  support entrepreneurship. Compensation and Benefits Review,18–25.

  Bowone, M.J., Miyazaki, A.D. and Taylor, K.A. (2000): ‘‘the Influence of Cause-Related Marketing on Consumer Choice: Does One Good Turn DeserveAnother?’’, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 28, No. 2, pp: 248-62

  Broomhill,  Ray  (2007).  "Corporate  Social  Responsibility:  Key  Issues  and  Debates". Dunstan. 2007 (1). PP: 6-8.

   Bausch A. E., Barbara, W. and Blome, M. "Is Market Value-Based Residual Income a Superior Performance Measure Compared to Book Value-Based Residual Income?"., Working Paper 2003, No. 1.Justus-liebig-Universitat, (2003).

  Chong M., Lau M. Financial and Nonfinancial Performance Measures. The British Accounting Review 2005; 37: 389–413.

  Chen, K. H. and R. W. Metcalf: 1980, ‘The Relationship Between Pollution Control Records and Financial Indicators Revisited’, The Accounting Review55(1),168–177.

  Clair, J. A., J. Milliman and I. I. Mitroff: 1995, ‘Clash or Cooperation? Understanding Environmental Organizations and Their Relationships to Business’, in J. E. Post (ed.) and D. Collins and M. Starik (Vol. eds.), Research in Corporate Social Performance and Policy: Sustaining the Natural Environment –Empirical Studies on the Interface Between Nature and Organizations (JAI Press, Greenwich, CT), Supplement 1, pp. 163–193.

  Caroline Flammer, MIT Sloan School of Management, 100 Main Street, E62-421,Cambridge, MA 02142, U.S.A. E-mail: cflammer@mit.edu. Tel: (617) 258-6573

  Creyer,  Elizabeth  H.;  Ross,  William  T. (1997)  .  The  influence  of  firm  behavior  on  purchase  intention:  Do  consumers  really  care  about business ethics?. Journal of Consumer Marketing, 14 (6) , 421-432.

  Choi, Jong-Seo; Kwak, Young-Ming; Choe, CHongwoo. (2010) Corporate social responsibility Simpson, W. Gary; Kohers, Theodor. (2002), . The link between corporate social and financial performance: evidence from the banking industry Journal of Business Ethics, 35(2), 97-109.

  Carroll, A (1979)'A Three Dimensional Model of Corporate SocialPerformance', Academy of Management Review4:497 -505.

  Carroll, A.B(1991).The Pyramid of Corporate Social Responsibility.lantos, P, Geoffrey,(2001) “the boundaries of strategic C.S.R” stone hill college.

  Carroll,  A.B.  &  Buchholts,  B.  (2003). The  Business/Society  Relationship, Ethics and Stakeholder Management,5.

  Cochran, P. and R. Wood: 1984, ‘Corporate Social Responsibility and the Financial Performance’,Academy of Management Journal27(1), 42–56.

  CREM (Consultancy, Research for Environmental Management): 2004,Corporate Social Responsibility in India, Policy and Practices of Dutch Companies (CREM, Amsterdam).

  CR.EM(Consultancy,ResearchforEnvironmental Management):2004, Corporate Social Responsibility in India,Policy and Practices of Dutch Companies (CREM Amsterdam).

  Chen, S. and J. L. Dodd. "Operating Income, Residual Income and EVA(TM): Which Metric Is More Value Relevant?"., Journal of Managerial Issues, Vol. 13, Issue 1, (Spring 2001): 65-87.

  Dunn, D. and K. Yamashita: 2003, ‘A Changed World, Microcapitalism and the Mega-Corporation’,Harvard Business Review81(8), 46–54.

  Dutton, J. E., J. M. Dukerich and C. V. Harquail: 1994, Organizational Images and Member Identification’, Administrative Science Quarterly39(2), 239–263.

  Danko, Dori; Goldberg, Jennifer S.; Goldberg, Stephen  R.;  Grant, Rita. (2008)  . Corporate social responsibility: The united states vs. Europe. The Journal of Corporate Accounting & Finance, 19 (6) , 41-47.

  Davidson, W. N. and D. L. Worell: 1988, ‘The Impact of Announcements of Corporate Illegalities on Shareholder Returns’,Academy of Management Journal31(1), 195–200

  Fomburn, C. and M. Shanley: 1990, ‘What’s in a Name? Reputation Building and Corporate Strategy’,Academy of Management Journal33(2), 233–258.

  Freedman, N. and B. Jaggi: 1982, ‘Pollution Disclosures, Pollution Performance, and Economic Performance’, Omega10(2), 167–176.

  Freeman, R. E.: 1984,Strategic Management: A Stakeholder Approach(Pitman Publishing, Boston, MA).

  Frooman, J.: 1997, ‘Socially Irresponsible and Illegal Behavior and Shareholder Wealth: A MetaAnalysis of Event Studies’,Business & Society36(3), 221–249.

  Galbreath, J.: 2006, ‘Does Primary Stakeholder Management Positively Affect the Bottom Line? Some Evidence from Australia’,Management Decision44(8), 1106–1121.

  Gildea, R. L.: 1994, ‘Consumer Survey Confirms Corporate Social Action Affects Buying Decisions’,Public Relations Quarterly39(4), 20–22.

  Govindarajan, V.: 1984, ‘Appropriateness of Accounting Data in Performance Evaluation: An Examination of Environmental Uncertainty as an Intervening Variable’, Accounting, Organizations and Society9(2), 125– 135.

  Govindarajan, V. and A. K. Gupta: 1985, ‘Linking Control Systems to Business Unit Strategy: Impact on Performance’, Accounting, Organizations, and Society 10(1), 51–66.

  Graves, S. and S. Waddock: 1994, ‘Institutional Owners and Corporate Social Performance’,Academy of Management Journal37(4), 1034–1046.

  Greening, D. W. and D. B. Turban: 2000, ‘Corporate Social Performance as a Competitive Advantage in Attracting a Quality Workforce’,Business & Society 39(3), 254–280.

  Griffin, J. J. and J. F. Mahon: 1997, ‘The Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance Debate’,Business & Society36(1), 5–31.

  Ganesh, G.: February 15 2001, ‘PSUs vs. Private Companies: The Reality Check’,Business Line, Internet edition, http://www.hinduonnet.com/businessline/2001/02/15/stories/041546mn.htm. Accessed 23 December 2008.

  Gardberg,  N.A.;  Fombrun,  C.J.  (2006).  Corporate  Citizenship:  Creating  Intangible Assets  across  stitutional  Environments.  Academy  of Management Review,31, 329-346.

  Garriga,  E.;  Melé,  D.  (2004).  Corporate  Social  Responsibility  Theories: Mapping 18 th erritory. Journal of Business Ethics,53, 51-71.

  Handique, M.: 2008, ‘Companies Focus More on Social Responsibility Projects in Villages’,livemint.com: The Wall Street Journal, http://www.livemint.com/2008 /03/11000146/Companies-focus-more-on-social.html. Accessed on 04 February 2009.

  Hayes, A. S. and J. Pereira: September 20 1990, ‘Facing a Boycott, Many Companies Bend’,Wall Street Journal, pp. 1, 24.

  Harjoto,  Maretno  A. (2011)  .  Corporate  governance  and  CSR  nexus. Journal of Business Ethics, 100 (1) , 45-67.

  Heal, G.: 2005, ‘Corporate Social Responsibility: An Economic and Financial Framework’, The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice30(3), 387–409.

  Hendriksen, E. and M. F. Van Breda. Accounting Theory. 5th ed. New York:  IRWIIN., 1992.

  Hoeffler, S. and K. L. Keller: 2002, ‘Building Brand Equity Through Corporate Societal Marketing’,Journal of Public Policy and Marketing21(1), 78–89.

  Husted, B. W.: 2003, ‘Governance Choices for Corporate Social Responsibility: To Contribute, Collaborate or Internalize?’,Long Range Planning36(5), 481–498.

  Hong, H.T. (2002). Media and Civil Society in Support of Good Governance in Vietnam. Media Asia Journal,Vol. 29, P. 24.

  Holme,.  R.  &  Watts.  P.  (2000).  Corporate  social  responsibility:making goodbusiness sense. Word Business Council for Sustainable Development.

  Ittner, C. D. and D. F. Larcker: 1998, ‘Innovations in Performance Measurement: Trends and Research Implications’,Journal of Management Accounting Research 10(1), 205–238.

  Ittner, C. D. and D. F. Larcker: 2000, ‘Non-Financial Performance Measures: What Works and What Does Not’,Knowledge@Whartonathttp://knowledgewharton. upenn.edu/article.cfm?articleid=279. Accessed 10 December 2008.

  Johnson, Brian R.; Connolly, Eric; Carter, Timothy S.(2010) . Corporate social responsibility: The role of fortune 100 companies in domestic and  international  natural  disasters.  Journal  of  Corporate  Social  Responsibility and Environmental Management,18 (6) , 352-369.

  Jones,  Thomas  M. (1986)  .  Corporate  social  responsibility  revisited,  redefined. Journal of California Management Review, 22 (2) , 59-67.

  Kaplan, R. S. and D. P. Norton: 2001, ‘Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part 1’, Accounting Horizon 15(1), 87–104.

  Khan, A. F. and A. Atkinson: 1987, ‘Managerial Attitudes to Social Responsibility: A Comparative Study in India and Britain’,Journal of Business Ethics 6(6), 419–432.

  Kinder, P., S. Lydenberg and B. Cohen: 2005, ‘Socrates: The Corporate Social Ratings Monitor’,http://www. kld.com/research/socrates/indicators.html. Accessed 12 April 2005.

  KPMG: 2005,KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005(KPMG Global Sustainability Services: Amsterdam),http://www.kpmg.org.

  Krishna, C. G.: 1992,Corporate Social Responsibility in India (Mittal Publications, New Delhi).

  Kumar, R., D. F. Murphy and V. Balsari: 2001,Altered Images: The 2001 State of Corporate Responsibility in India Poll. Understanding and Encouraging Corporate Responsibility in South Asia – Update 1(Tata Energy Research Institute, New Delhi).

  Landon, S. and C. E. Smith: 1997, ‘The Use of Quality and Reputation Indicators by Consumers: The Case of Bordeaux Wine’,Journal of Consumer Policy20(3), 285–297.

  Lev, B.: 2000, ‘Knowledge Management: Fad or Need?’, Research Technology Management43(5), 9–10.

  Lehn, K. and A. K. Makhija. "EVA, Accounting Profits and CEO Turnover: An Empirical Examination"., Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 10, No. 2, (1996): 90-97

  Lind E.A., Tyler T.R. The Social Psychology Of Procedural Justice. Plenum Press: New York; 1988.

  Mcfarlin D.B., Sweeney P.D. Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction with Personal and Organizational Outcomes. Academy of Management Journal 1992; 35: 626-637.

  Maignan, I. and O. C. Ferrell: 2001, ‘Corporate Citizenship as a Marketing Instrument – Concepts, Evidence and Research Directions’, European Journal of Marketing35(3/4), 457–484.

  McWilliams,  A.,  &  D.Siegel  (2001).  "Corporate  Social  Responsibility  and Financial  Performance:  Correlation  or  Misspecification?".  Strategic  Management Journal, 2001 .21(5). PP: 603- 609.

  Margolis, Joshua D., & James P.Walch (2001). "Misery Loves Companies: Wheither Social Initiatives by Business?". Harvard Business School Working Paper Series. 2001. No.01-058. Social Enterprise Series No.19. p. 10.

  Mahoney, Lois & Roberts, Robin (2007). "Corporate Social and EnvironmentalPerformance and Their Relation to Financial Performance and Institutional Ownership: Empirical Evidence on Canadian Firms". Accounting Forum. 2007,Vol.31. Issue 3. PP: 233-253.

  Mele,  Domenec  &  Guillen,  Manuel  (2006).  "The  Intellectual  Evolution  of Strategic Management and Its Relationship with Ethics and Social Responsibility". Working Paper. No.658. IESE Business School .University of Navarra. P. 3.

  Nelling, Edward; Webb, Elizabeth. (2009) . Corporate social responsibility and financial performance: the virtuous circle revisited. Review of Quantitative Finance and Accounting, 32 (2),197-209.

  Ong, L. K.: 2003,Does Adding Non-Financial Value Drivers to a Summary Financial Measure Improve the Learning and Performance of Managers?(University of South California, Los Angeles).

  Prahalad, C. K. and G. Hamel: 1990, ‘The Core Competence of the Corporation’,Harvard Business Review 68(3), 79–91.

  Pohle.  G.  &  Hittner.  J.  (2008).  Attaining  sustainable  growth  through corporate social responsibility.IBM Global Business Services, www.planinig.irib.ir

  Riordan, C. M., R. D. Gatewood and J. B. Bill: 1997, Corporate Image: Employee Reactions and Implications for Managing Corporate Social Performance’, Journal of Business Ethics 16(4), 401–412.

  Robins, J. and M. Wiersema: 1995, ‘A Resource-Based Approach to the Multi-Business Firm: Empirical Analysis of Portfolio Interrelationships and Corporate Financial’,Strategic Management Journal16(4), 277–299.

  PiC (Partners in Change): 2004,Third Report on Corporate Involvement in Social Development in India (PiC, New Delhi).

  Ruf, B. M., K. Muralidhar, R. M. Brown, J. J. Janney and K. Paul: 2001, ‘An Empirical Investigation of the Relationship Between Change in Corporate Social Performance and Financial Performance: A Stakeholder Theory Perspective’,Journal of Business Ethics 32(2), 143–156.

  Rowley, T. & Berman, S. (2000). A New Brand of Corporate Social Performance. Business & Society,39, 397-418.

  Sen, S., C. B. Bhattacharya and D. Korschun: 2006, ‘The Role of Corporate Social Responsibility in Strengthening Multiple Stakeholder Relationships: A Field Experiment’,Journal of the Academy of Marketing Science 34(2), 158–166.

  Simpson, W. Gary; Kohers, Theodor. (2002), . The link between corporate, social and financial performance: evidence from the banking industry. Journal of Business Ethics,35 (2), 97-109.

  Schwaiger, M.: 2004, ‘Components and Parameters of Corporate Reputation – An Empirical Study’,Schmalenbach Business Review 56(1), 46–71.

  Samy, Martin; Odemilin, Godwin; Bampton, Roberta. (2010)  . Corporate social  responsibility:  a  strategy  for  sustainable  business  success.  An analysis  of  20  selected  British  companies,  Journal  of  Corporate Governance, 10 (2) , 203-217.

  Sandhu, H S; Kapoor, Shveta.(2010) . Corporate social responsibility, initiatives: An analysis of voluntary corporate disclosure. South Asian Journal of Management, 17(2), 47-80.

  Somavia, J.: 2000, ‘Business. Its Direct Stake in Putting Human Needs First’,UN Chronicle37(2), 42.

  Supriti Mishra, (2010), Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance of Indian Companies? Journal of Business Ethics (2010) 95:571–601, DOI 10.1007/s10551-010-0441-1.

  Sánchez,  R.,  &  Mahoney,  J.  T.  (1996).  Modularity,  flexibility,  and  knowledge management in product and organization design. Strategic Management Journal, 17, 63–76.

  Turban, D. B. and D. W. Greening: 1997, ‘Corporate Social Performance and Organizational Attractiveness to Prospective Employees’, Academy of Management Journal 40(3), 658–763.

  Tsoutsoura, Margarita (2004). "Corporate Social Responsibility and Financial Performance". Working Paper. Haas School of Business. University of California.

  Venkatraman, N. and V. Ramanujam: 1987, ‘Measurement of Business Economic Performance: An Examination of Method Convergence’,Journal of Management 13(1), 109–122.

  Van  de  Velde,  Eveline.  Vermeir  ,  Wim  &  Corten,  Filip  (2005).  "Corporate Social Responsibility and Financial Performance". Finance and Accounting. Vol.5. No.3: PP: 129-138.

  Van  Eupen.  S.  (2010).  Research  Proposal:  A  sensemaking  approach  of Corporate Social Responsibilit.Katholieke Universiteit Leuven, p. 4,5,7,8.

  Van de Velde, Eveline. Vermeir , Wim & Corten, Filip (2005). "CorporateSocial Responsibility and Financial Performance". Finance and Accounting. Vol.5. No.3: PP: 129-138.

  Valand. T. & Heide, M. (2005). Corporate Social Responsiveness:Exploring the  Dynamics  of  Bad  Episodes.  European  Management  Journal,Vol. 23 (5), pp. 495-506.

  Waddock, S. A. and S. B. Graves: 1997, ‘The Corporate Social Performance – Financial Performance Link’, Strategic Management Journal18(4), 303–320.

  Weihrich, Heinz & Koontz, Harold (1993). Management: a Global Perspective. New York. McGrew- Hill. 10 ed.

  Wood, D. J.: 1991, ‘Corporate Social Performance Revisited’,Academy of Management Review16(4), 691–718

  Zaman  khan,  Md.  Habib.  (2010)  .  The  effect  corporate  governance elements on  corporate social responsibility  (CSR)  reporting.  Journal of Law and Management, 52 (2) , 82-109.

  .تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان )

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: