امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

word
118
704 KB
30225
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۱,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته مدیریت صنعتی: مالی

  چکیده

  اهمیت ارزش ویژه برند و برند سازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تأکید بوده است.. برندسازی در دو سطح داخلی و خارجی انجام می گیرد. برندسازی خارجی مربوط به مشتریان بیرونی سازمان ها می باشد  و برندسازی داخلی که با ظهور مفهوم بازاریابی داخلی در دهه های اخیر مورد توجه واقع شده است، تأکید بر کارکنان به عنوان مشتریان درون سازمان است. در این تحقیق به موضوع بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی پرداخته شده است. هدف از ین تحقیق بررسی رابطه بین عوامل فردی درون سازمانی با ارزش ویژه برند می باشد در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است  .جامعه آماری مدیران و معاونین و سرپرستان بانک ملی استان خراسان رضوی می باشد که حجم نمونه انتخابی 163 نفرمی باشد  داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به صورت حضوری توسط محقق جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده  از نرم افزار های excel و نرم افزار spss  استفاده گردید. پس از تحلیل داده ها  کلیه فرضیات پشنهادی مورد تأیید قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان می دهد  عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی تاثیر دارد .

  -1مقدمه

  امروزه برخورداری از برندی قوی از اولویت های بسیاری از سازمان هاست. از این رو محققان این حوزه همواره آن را از جنبه های مختلفی بررسی کرده اند. برند سازی می تواند در دو وجه داخلی و خارجی انجام شود. رویکرد برند سازی در خارج از سازمان موضوعی است که تا کنون کانون تمرکز محققان
  بی شماری بوده است و مشتریان را هدف قرار می دهد. از این رو شیوه هایی را برای این کار انتخاب
  می کند که به طور مستقیم به مشتری مرتبط باشد، از طرفی کارکنان از عوامل بسیار مؤثر در شکل گیری برند سازمان ها در ذهن مشتری و مصرف کننده کالا و خدمات هستند. در این صورت برند سازی داخلی به منظور ارتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان بیان شد.(احمد[1] و همکارانش،2003)

  برند سازی داخلی یک تئوری جدید در ادبیات منابع انسانی است که اصطلاحات بازاریابی را  قرض
  می گیرد تا برای سازمان ها راهی ایجاد کند که ارزش های کارکنان و شرکت را شناسایی کنند، بیشتر بر ارزش های مناسب تاکید کنند و با آنها در سراسر مکان کاری به منظور افزایش نگرش و رفتار کارکنان ارتباط برقرار کنند.(گرچلز و اوراند، 2006؛ پانجایسری و ویلسون  2008) همان طور که برند سازی خارجی از راه تبلیغات و پیمان قوی برند، فرایند تصمیم گیری مشتری را تسهیل می کند، شرکت ها
  دریافته اند که ارتقای پیام برند از داخل نیز به همان اندازه ارزشمند است. برند سازی داخلی به منظور اتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان بیان شد. مطالعات اخیر این موضوع را ثابت کرده است. (هادیزاده مقدم و همکاران،1391)

  نقش غیر قابل انکار کارکنان باعث شده است تا نیروی انسانی برای ساختن برند در چند سال اخیر، کانون توجه بسیاری از تحقیقات علمی شود(هادیزاده مقدم،1391) اهمیت برند سازی داخلی در سازمان های خدماتی و به ویژه در بانک ها که کارکنان، نمودی از مأموریت و چشم انداز و هویت برند آن ها هستند روز به روز مهم تر می شود. از طرفی با توجه به ظهور بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی و افزایش شدت رقابت میان آن ها، یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلند مدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت های مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته است. این رقابت موجب برجسته شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می شود.(عزیزی،1390)

  به طور معمول در نظام بانکی ایران هر سال خط مشی و برنامه بازاریابی تدوین  و به شعب ابلاغ می شود. در خط مشی بازاریابی سالانه به تحقق اهدافی مانند: سهم بازار، رضایت مشتریان و.... اشاره می شود.
  علی رغم زیبایی این اهداف متأسفانه کارکنان شاغل در سطح شعب یا از این اهداف و برنامه و اهمیت
  آن ها به درستی مطلع نیستند و بی خبرند و یا این که در صورت اطلاع فاقد انگیزه کافی برای اجرای آن اهداف هستند. یکی از راه های پر کردن این شکاف استفاده از راهبرد برندسازی داخلی در بانک است. اهمیت برند و برندسازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تأکید بوده است. برندسازی در دو سطح داخلی و خارجی انجام می گیرد.  برندسازی خارجی مربوط به مشتریان بیرونی است و بیانگر تلاش در جهت ایجاد تصویری ماندگار از کسب و کار در ذهن مخاطبان بیرون از سازمان است. در برندسازی داخلی که با ظهور مفهوم بازاریابی داخلی در دهه های اخیر مورد توجه واقع شده است، تاکید بر بهبود ادراک و رفتار کارکنان به عنوان مشتریان درون سازمان از برند سازمان است. در برندسازی داخلی اعتقاد بر این است که اولین مشتریان یک سازمان، کارکنان آن هستند و تقویت برند از منظر مشتریان بیرونی در ابتدا مستلزم تقویت جایگاه برند در داخل سازمان و در نزد کارکنان است. (عزیزی،1390)

  کاتلر (2006)بیان داشت که خدمات مستلزم سه نوع بازاریابی بیرونی، درونی و متقابل (رابطه مند) می باشد. بازاریابی بیرونی شامل آماده کردن، قیمت گذاری، توزیع و ترفیع خدمات به مشتری است. بازاریابی متقابل مهارت کارکنان در خدمت رسانی به مشتری را تشریح می کند و بیشتر به رفتار کارکنان با مشتری
  می پردازد. بازاریابی درونی آموزش و انگیزش کارکنان در ارائه خدمات را مد نظر قرار می دهد.(سید جوادین و همکاران،1387) . کاتلر تأکید می کند بازاریابی داخلی باید مقدم بر بازاریابی خارجی انجام پذیرد، زیرا تا زمانی که برند سازمان برای کارکنان که همان مشتریان داخلی هستند مشخص و تثبیت نشود امکان تقویت برند از منظر مشتریان بیرونی وجود نخواهد داشت.(عزیزی،1390)ساختن یک برند خدمات متمایز و موفق، به تعهد همه کارکنان در سراسر سازمان خدماتی نیاز دارد. کیفیت خدمات یک عامل  کلیدی تمایز بین رقباست. به همین دلیل کارکنان با کیفیت بالا، حیاتی هستند.( والیک وچرناتونی و بیل ، 2012)

  1-2 بیان مساله

  برند سازی داخلی یک تئوری جدید در ادبیات منابع انسانی است که اصطلاحات بازاریابی را  قرض
  می گیرد تا برای سازمان ها راهی ایجاد کند که ارزش های کارکنان و شرکت را شناسایی کنند، بیشتر بر ارزش های مناسب تاکید کنند و با آنها در سراسر مکان کاری به منظور افزایش نگرش و رفتار کارکنان ارتباط برقرار کنند.(گرچلز و اوراند، 2006؛ پانجایسری و ویلسون  2008) همان طور که برند سازی خارجی از راه تبلیغات و پیمان قوی برند، فرایند تصمیم گیری مشتری را تسهیل می کند، شرکت ها
  دریافته اند که ارتقای پیام برند از داخل نیز به همان اندازه ارزشمند است. برند سازی داخلی به منظور اتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان بیان شد. مطالعات اخیر این موضوع را ثابت کرده است. (هادیزاده مقدم و همکاران،1391)

  نقش غیر قابل انکار کارکنان باعث شده است تا نیروی انسانی برای ساختن برند در چند سال اخیر، کانون توجه بسیاری از تحقیقات علمی شود(هادیزاده مقدم،1391) اهمیت برند سازی داخلی در سازمان های خدماتی و به ویژه در بانک ها که کارکنان، نمودی از مأموریت و چشم انداز و هویت برند آن ها هستند روز به روز مهم تر می شود. از طرفی با توجه به ظهور بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی و افزایش شدت رقابت میان آن ها، یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلند مدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت های مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته است. این رقابت موجب برجسته شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می شود.(عزیزی،1390)

  به طور معمول در نظام بانکی ایران هر سال خط مشی و برنامه بازاریابی تدوین  و به شعب ابلاغ می شود. در خط

   

  مشی بازاریابی سالانه به تحقق اهدافی مانند: سهم بازار، رضایت مشتریان و.... اشاره می شود.
  علی رغم زیبایی این اهداف متأسفانه کارکنان شاغل در سطح شعب یا از این اهداف و برنامه و اهمیت آن ها به درستی مطلع نیستند و بی خبرند و یا این که در صورت اطلاع فاقد انگیزه کافی برای اجرای آن اهداف هستند. یکی از راه های پر کردن این شکاف استفاده از راهبرد برندسازی داخلی در بانک است. اهمیت برند و برندسازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تأکید بوده است. برندسازی در دو سطح داخلی و خارجی انجام می گیرد.  برندسازی خارجی مربوط به مشتریان بیرونی است و بیانگر تلاش در جهت ایجاد تصویری ماندگار از کسب و کار در ذهن مخاطبان بیرون از سازمان است. در برندسازی داخلی که با ظهور مفهوم بازاریابی داخلی در دهه های اخیر مورد توجه واقع شده است، تاکید بر بهبود ادراک و رفتار کارکنان به عنوان مشتریان درون سازمان از برند سازمان است. در برندسازی داخلی اعتقاد بر این است که اولین مشتریان یک سازمان، کارکنان آن هستند و تقویت برند از منظر مشتریان بیرونی در ابتدا مستلزم تقویت جایگاه برند در داخل سازمان و در نزد کارکنان است. (عزیزی،1390)

  کاتلر (2006)بیان داشت که خدمات مستلزم سه نوع بازاریابی بیرونی، درونی و متقابل (رابطه مند) می باشد. بازاریابی بیرونی شامل آماده کردن، قیمت گذاری، توزیع و ترفیع خدمات به مشتری است. بازاریابی متقابل مهارت کارکنان در خدمت رسانی به مشتری را تشریح می کند و بیشتر به رفتار کارکنان با مشتری
  می پردازد. بازاریابی درونی آموزش و انگیزش کارکنان در ارائه خدمات را مد نظر قرار می دهد.(سید جوادین و همکاران،1387). کاتلر تأکید می کند بازاریابی داخلی باید مقدم بر بازاریابی خارجی انجام پذیرد، زیرا تا زمانی که برند سازمان برای کارکنان که همان مشتریان داخلی هستند مشخص و تثبیت نشود امکان تقویت برند از منظر مشتریان بیرونی وجود نخواهد داشت.(عزیزی،1390)ساختن یک برند خدمات متمایز و موفق، به تعهد همه کارکنان در سراسر سازمان خدماتی نیاز دارد. کیفیت خدمات یک عامل  کلیدی تمایز بین رقباست. به همین دلیل کارکنان با کیفیت بالا، حیاتی هستند.( والیک وچرناتونی و بیل ، 2012) اما مساله اصلی که امروزه در ذهن مدیران بانک ملی ایران خراسان رضوی است این است که آیا کارکنان این بانک برای برند سازمان خود ارزش قایل هستند یانه ؟ و آیا در راستای ایجاد ارزش ویژه برای این برند تلاش می کنند ؟ ما در این راستا برآن شدیم که به این مساله پاسخ دهیم و در صدد آن برآمدیم که بر اساس فرضیاتی که در ادامه می آوریم به این مساله بپردازیم.

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 

  هرچند تا کنون تحقیقات فراوانی در این  خصوص انجام شده است اما اکثر این تحقیقات در خارج از ایران بوده و تعداد محدودی تحقیق در این مورددر ایران انجام شده است در این تحقیق بر آن هستیم  تا میزان تاثیرگذاری عوامل فردی درون سازمانی رابر ارزش ویژه برند داخلی بانک ملی استان خراسان رضوی را مورد بررسی قرار دهیم  و با توجه به جایگاه بانک ملی به عنوان یکی از بانک های بزرگ در ایران و حتی خاورمیانه ضرورت دیدیم که این پژوهش را در این بانک انجام داده شاید نتایج حاصل از آن با توجه به بومی سازی تحقیقات راهگشای دغدغه ذهنی بسیاری از مدیران ما می باشد با انجام این تحقیق مدیران عالی بانک به این نتیجه می رسند که دام یک از عوامل درون سازمانی بر ارزش ویژه برند تاثیر گذار       می باشد و با توجه بیشتر و سرمایه گذاری بر روی این عوامل باعث ارتقائ برند بانک گردند در غیر این صورت ممکن است رقبای بانک با استفاده از این عوامل با ایجاد برند قوی تر از بانک ملی پیشی گیرند .

   

   

   

   

  1-4 اهداف تحقیق

  هدف کلی :

  سنجش عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

  اهداف کاربردی :

  سنجش تاثیر دانش برند داخلی بر ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

  سنجش تاثیر تمایل بر تعهد بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

  سنجش تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

  سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

  سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

  Abstract

   

  Importance of special value and are in many scientific research emphasis onBrandingin two level of domestic and foreign is done.  Foreign Branding related to external customers and the Organization of the internal Brandingthat with the advent of internal marketing concept in recent decades has been the attention is emphasizing on employees as customers within the organization. In this study to examine the impact of individual factors on brand equity within the internal organization of the National Bank Case Study of Khorasan has been paid. Based on the literature review of internal branding approach, the conceptual model Aschmydt (2010) and Mnhrt Vtrz (2008) and Chrnatvny and Vkvtam (2006) were used as research data were collected through questionnaires in person by the researcher. A sample of 163 managers, supervisors and deputies of the National Bank of Khorasan through Cochran formula for sampling finite population size was determined by analyzing the data obtained forWith the use of structural equations models, research hypotheses test the.  After the analysis has been a factor all assumptions  Recommended. approved.  desire to live in and in the individual level factors Internal factors are knowledge the most influence upon the special use value Domestic

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

  فهرست

   

  عنوان

  صفحه

  Contents

  چکیده. 1

  1-1مقدمه. 1

  1-2 بیان مساله. 2

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

  1-4 اهداف تحقیق. 5

  1-5 سوالات تحقیق. 5

  1-6 فرضیه های تحقیق. 6

  1-7 قلمرو تحقیق. 6

  1-7-1 قلمرو موضوعی. 6

  1-7-2 قلمرو مکانی. 6

  1-7-3  قلمرو زمانی. 6

  1-8 روش تحقیق. 7

  1-8-1 روش و ابزار جمع آوری داده ها. 7

  1-8-2 جامعه آماری و حجم نمونه. 7

  1-8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 7

  1-9 تعریف واژه های کلیدی تحقیق. 8

  1-9-1  ارزش ویژه برند. 8

  1-9-2 برند داخلی. 8

  1-9-3 تمایل به برند. 8

  1-9-4 دانش برند داخلی. 8

  1-9-5 تعهد برند داخلی. 9

  1-10 تعاریف عملیاتی :. 9

  1-10-1 ارزش ویژه برند. 9

  1-10-2  برند داخلی(واژه کاربردی در کلیه سوالات تحقیق ). 10

  1-10-3 تمایل به برند(واژه کاربردی در 1و2و3و4و5). 10

  1-10-4  دانش برند داخلی (واژه کاربردی در سوال 8). 10

  1-10-5 تعهد برند داخلی (سوال 2 و 7). 11

  1-10-6 هویت برند داخلی(واژه سوال 11). 11

  1-10-7 ارتباط با برند داخلی(واژگان سوال 9 و 11). 11

  1-10-8  برند گذاری در صنعت بانکداری. 12

  1-11 خلاصه فصل. 12

  2-1 مقدمه. 14

  2-2 بیان نظری موضوع. 16

  2-3 برند. 16

  2-4 عملکرد برند. 17

  2-5 ارزش ویژه برند. 18

  2-6 برند، عملکرد برند و برندسازی داخلی. 20

  2-7  نظریه هدف گذاری. 21

  2-8 سختی هدف. 22

  2-9 شفافیت هدف. 22

  2-10  اثرات برندسازی داخلی. 23

  2-11  اعتماد برند. 25

  2-12 ارتباط برند. 26

  2-13 وجهه برند. 27

  2-14 ویژگی های برند جهانی. 28

  2-15  ارزش ویژه برند. 28

  2-16 کیفیت درک شده. 29

  2-17 وفاداری به برند. 29

  2-18 آگاهی از برند تجاری. 30

  2-19  تداعی برند. 30

  2-20 ویژگی های فردی موثر بر برند. 31

  2-21  تمایل به تجربه. 31

  2-22 ارزش لذت جویانه. 32

  2-23  برون گرایی. 32

  2-24 پژوهش های داخلی. 36

  جدول  2-1 خلاصه‌ای از نتایج پژوهش‌های پیشین. 41

  مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر مبتنی بر تلفیق نتایج حاصل از مطالعات اسچمیدت  (2010) و  منهرت  و ترز (2008) و چرناتونی و وکوتام (2006) اقتباس شده است که براین اساس فرضیه های این تحقیق ارایه شده است.. 42

  2- 25 خلاصه. 43

  3-1 مقدمه. 45

  3-2  روش شناسی پژوهش. 45

  3-3 فرایند کلی تحقیق. 45

  3-4 جامعه آماری و نمونه آماری. 46

  3-5 قلمرو تحقیق. 46

  3-5-1 قلمرو موضوعی. 46

  3-5-2 قلمرو مکانی. 46

  3-5-3 قلمرو زمانی. 46

  3-6 روش جمع آوری داده ها. 46

  3-7  ابزار جمع آوری داده ها. 47

  3-7-1  بررسی روایی ابزار جمع آوری داده ها. 47

  3-7-2 بررسی پایایی (اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها. 48

  3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 49

  3-9 خلاصه. 49

  4-1 مقدمه. 51

  4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 52

  4-3 آمار استنباطی تحقیق. 57

  4-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها. 57

  4-4 آزمون فرض آماری :. 58

  4-5 خلاصه. 68

  5-1 مقدمه. 71

  5-2 تفسیر نتایج تحقیق. 71

  5-2-1 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی (دموگرافیک). 71

  5-2-2 تفسیر نتایج فرضیات تحقیق. 72

  5-2-2-1 یافته های فرضیه اول. 72

  5-2-2-2 یافته های فرضیه دوم. 72

  5-2-2-3  یافته های فرضیه سوم. 73

  5-2-2-4 یافته های فرضیه چهارم. 73

  5-2-2-5  یافته های فرضیه پنجم. 73

  5-2-2-6  یافته های فرضیه ششم. 74

  5-2-2-7 یافته های فرضیه هفتم. 74

  5-2-2-8  یافته های فرضیه هشتم. 75

  5-2-2-9  یافته های فرضیه نهم. 75

  5-2-2-10 یافته های فرضیه دهم. 75

  5-2-2-11 یافته های فرضیه یازدهم. 76

  5-3  مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین. 76

  5-4  پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 77

  5-4-1 پیشنهادهای کاربردی. 77

  5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 77

  5-5 محدودیت های انجام تحقیق. 78

  5-6 خلاصه. 78

  منابع فارسی. 79

  منابع لاتین. 81

  Abstract 103

   

  منبع:

  منابع فارسی

  1-تاج زاده نمین، ابوالفضل.اله یاری، سمیرا و تاج زاده نمین، آیدین. 1389. بررسی وفاداری  مشتریان(مطالعه موردی :بانک تجارت شهر تهران) .

  2. جوانمرد، حبیب اله و سلطان زاده، علی اکبر. 1388 .بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن براعتماد و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی : خرید ، محصولات فرهنگی از طریق اینترنت). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 53.

  3. حسینی، حامد و حیرتی، نیما . 1386. افزایش سود دهی از طریق سنجش میزان وفاداری مشتریان.کنفرانس ملی مدیریت ارتباط با مشتری .شهروند.

  4. حیدرزاده، کامبیز. غفاری، فرهاد و فرزانه، سپیده . 1390. بررسی تاثیر اعتبار برند بر، وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران . مجله پژوهش های مدیریت .شماره 88 .

  5. حیدر زاده، کامبیز و رمضانی قمی، محمدرضا. 1388 .ارزیابی رابطه بین وفاداری مشتریان و فروش رابطه ای در بازار های صنعتی. مجله پژوهش های مدیریت.

  6. خورشیدی، غلامحسین و کاردگر، محمد جواد. 1388. شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان، بااستفاده از روش های تصمیم گیری چند - معیاره (مطالعه موردی: بانک مسکن) .چشم انداز مدیریت.شماره 33.

  7. رنجبریان، بهرام و غلامی کرین، محمود.1385.بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی(مطالعه موردی شهراصفهان) .ماهنامه علمی . پژوهشی دانشگاه شاهد. سال سیزدهم، شماره 20 .

  8. رنجبریان، بهرام و براری، مجتبی. 1388. تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک دولتی و خصوصی. نشریه مدیریت بازرگانی . 100 ، شماره 2. صص 83 .

  9. رنجبریان، بهرام و براری، مجتبی.1388. بازاریابی رابطه مند، رویکردی برای بهبود ، رضایت مشتری. پژوهش نامه مدیریت اجرایی علمی پژوهشی. سال نهم، شماره 2 .

  10 . سید جوادین، سید رضا.امینی، علیرضا و امینی، زهرا . 1389.ارزیابی تأثیر برند بروفاداری مشتریان صنعتی. چشم انداز مدیریت بازرگانی. شماره 3.

  11 . کاظمی راد، شیرین.1388. بررسی تاثیر وفاداری مشتریان به برند بر ارزش ویژه برند مشتریان کارت الکترونیکی بانک های خصوصی استان گیلان . پایان نامه کارشناسی ارشد.

  12 . کرباسی ور، علیرضا . یاردل، سعیده . 1390 . ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و . عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده. فصلنامه مدیریت . سال هشتم، شماره 21.

  13 . گیلانی نیا، شهرام. موسویان، جواد.1389. تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. سال پنجم، شماره 14.

  14 . محمدیان، محمود. فرهمند، سینا و یوسفی دستجردی، محمدحسن. 1389.ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازارایران .نشریه مدیریت بازرگانی. دوره 2 ، شماره 4 .

  15 . مرادی، محسن.1389 .طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه(مورد مطالعه :شرکت بیمه کارآفرین) . فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج . سال پنجم ،شماره 14 .

  16 . مقیمی، سید محمد . رمضان، مجید .(1390). پژوهشنامه مدیریت. جلد هفتم .تهران : انتشارات راهدان

  17 . موتمنی، علیرضا .مرادی، هادی و همتی، امین. 1389. تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان .چشم انداز مدیریت بازرگانی .شماره 4 .

  18 . هومن،حیدرعلی.(1384) .مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزارلیزرل  .تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

   

  منابع لاتین

   

  41-Ahmed, P.K, Refiq,M. and saad, N.M.(2003). "IM and the mediating role of organizational competencies". Europen Journal of Marketing, vol.37, NO.9,pp1221-41

   

  2-Asnashry, Masood. .(2010) Assess the effectiveness of internal branding on the brand, the competitive environment and job satisfaction Tdylgr role in the Iranian banking system, Tat Bank case study. Master Thesis Management MBA. PNU usual unit

   

  3-Azizi shahriar. Jamali, shahram. Sanayi iman. (2012) Model of Factors Affecting Brand Performance in the Banking Sector (A Case Study: Agricultural Bank). Business Management. Volume 4. Number 11-89-104

   

  4-Ambler, T. (1992).  Need to know Marketing. London: century Business

   

  5-Baumgarth, Carsten. Schmidt. Marco.(2010) "How strong is the business-to-business brand in the workforce? An empirically-tested model of ‘internal brand equity’ in a business-to-business setting"Industrial Marketing Management.1250-1260

   

  6-Berry, L. L. (2000). Cultivating service brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (1), 128-137.

   

  7-Burmann, C., & Zeplin, S. (2005). Building brand commitment: A behavioural approach to internal brand management. Journal of Brand Management, 12(4), 279−300.

  8-Celsi, R. L., & Olson, J. C. (1988). The role of involvement in attention and comprehension processes. Journal of Consumer Research, 15(2), 210−224

   

  9-De chenatonny,L (2002).”Would a brand small any sweeter by a corporate name?” corporate Reputation Review, Vol.5. No2/3. Pp114-32

   

  10-de Chernatony,Elaine Wallace, Isabel Buil; (2012)" Bulding bank brands;How leadership behavior influences employee commitment".journal ofbusiness research.

   

  11-Debling, F. (1998). Mail myopia: or examining financial services marketing from a brand commitment perspective.

   

  12-Devlin, J. F. and Azhar, S. (2004). ‘Life would be a lot easier if we were a Kit Kat’: Practitioners’ views on the challenges of branding financial services successfully. Brand Management, 12(1), 12-30.

   

  13-Farquhar, P.H., (1989). Managing Brand Equity. Marketing Reserch, 1(9), 24-33

   

  14-Fiske, C. A., & Linville, P. W. (1980). What does the schema concept buy us? Personality and Social Psychology Bulletin, 6(4), 543−557.

   

  15-Hadizadeh moghadam,z, Kapk Shahram Jamali, Morteza Rezaei 0.(2012). Models of internal branding brand citizenship behavior in the hospitality industry. Quarterly Journal of Humanities - Research in Management. During the sixteenth

   

  16-Harris, G. (2002). Brand strategy in the retail banking sector: adapting to the financial services revolution. Brand Management, 7(4), 430-436.

   

  17-Hinson, R., Owusu-Frimpong, N., & Dasah, J. (2011). Brands and service qualityperception. Marketing Intelligence & Planning, 29 (3), 264-283.

   

  18-Howcroft, B Durkin, M. (2003). Editorial: effective marketing management in financial services context. Journal of Marketing Management, 19, 911-914.

   

  19-Javadein Seyed Reza,rayeg Hamza, Aghamir Syed Ali, Hamid Reza Yazdani. (2009). Internal marketing and service quality a step toward Bhbvdrftarhay organizational citizenship: research on the Great Tehran Gas Company. Research Journal of Agricultural Science - Research in Management 14 (2),

   

  20-Mahnert, K. & Torres, A. (2007). The brand inside: The factors of failure and success in internal branding. Irish marketing Review,19,(1-2)54-63

   

  21-McDonald, M.H.B., de Chernotony, L.and Harris, F. (2001).Corporate marketing and service brands: moving beyond fat moving consumer goods. European Journal of Marketing, 35 (3/4), 335-352.

   

  22-Milligan, J. W. (1995). Are banks ready for product banking. United States Banker, 105, 39-41.

  21-Nellis, Joseph G., McCaffery, Kahleen M., and Huctchinson, Robert W. (2000). Strategic challenges for European banking industry in the new millennium. The International Journal of Bank Marketing 18 (2), 53-64

   

  23-Panjaisri, K., Wilson, A. (2007). The role of internal branding in the delivery of employee brand promise. The journal of brand management, 151, 57-70

   

  24-Punjaisri, K., Wilson, A. & Evanschitzky, H. (2008). "Eploring the influences of internal branding on employees brand promis delivery: Implications for strengthening customer-brand relation ship". Journa of Relation ship Marketing , 7(4): 407-427

   

  25-Punjaisri,K. Evanschitzky,H & Wilson,A. (2009). "internal branding : an enabler of employees brand- supporting behaviors". Jornal of service Management . Vol. 20, No .2

  26-Punjaisri,K. Wilson, A. (2011), " Internal branding Process: key mechanisms, outcoms and moderating fators". Europen Journal of Marketing . Vol.45, No.9/10,2011, pp.15214-1537. Emerald Group Publishing limited 0309-0566

   

  27-Robinson, Karina.(2007).Retail banking: The pros and cons of global branding. The Banker, p.1

  28-Srivastava,R. Shocker, A.D. (1991). Brand Equity: a perspective on its meaning and measurment. MSI Report, p.91-124

   

  29-Urde,M. (2003). Core value based corporate brand building”. European journal of marketing . 37(7/8)1017-1040

   

  30-Zaichkowsky, J. L. (1985). Measuring the involvement construct. Journal of Consumer Research., 12(2), 341−352.



تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: