امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر

word
77
1 MB
29874
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۷,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته: تحقیقات آموزشی

  چکیده

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهیه و تدوین گردیده است. گردآوری داده­ها در این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشکیل داده اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجیسی مورگان تعداد 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته که دارای 3 بعد مسئولیت پذیری، شخصیت اجتماعی و وضعیت روحی و روانی می باشد، استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون تی تک نمونه ای) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد میانگین نمرات تمام مولفه های فشارهای شغلی معلمان بیشتر از حد متوسط می باشد.

  مقدمه

  کار و فعالیت معلمان در مدارس جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی، نیازهای اجتماعی و احساسات خود ارزشمندی را ارضاء
  می­کند با وجود این کار و فعالیت در مدارس و سازمان­ها می­تواند منبع فشار روانی نیز باشد. در دهه اخیر موضوع فشارهای روانی و استرس و آثار آن در مدارس مورد توجه بسیار واقع گردیده است.با وجود این که استرس وفشارهای روانی مثبت نیز وجود دارد و نباید به این عوامل به عنوان یک پدیده منفی نگریست، زمانی که از فشارهای روانی صحبت می­شود بیشتر به عوارض و جنبه­های منفی آن توجه می شود. به هر حال فشارهای روانی اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت­های اعضای سازمان دارد. مدیران، کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی می­شوند و دست به اعمالی می­زنند که مستقیما در فعالیت­ها و بازدهی سازمان منعکس می گردد.فشارهای عصبی علاوه بر تاثیرات روانی تاثیرات جسمانی نیز دارند. فشارهای روانی شدید معلمان و اولیاء مدرسه باعث تزلزل در اهداف و راه های نیل به آن می­شوند و بر کارایی دانش آموزان اثر می­گذارند.

  امروزه اهمیت نظام آموزش­برای پیشبرد اهداف توسعه کشور نزد سیاستمداران به اثبات رسیده است و بسیار مهم جلوه کرده است. در این میان یکی از عمده ترین و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تلاش­های نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و از دگر سو در تمامی منابع نیروی انسانی سازمان­ها اهمیّت زیادی پیدا کرده، استرس و فشارهای روانی بر معلمان است چرا که معلمان، بر بسیاری از متغیرهای سازمانی، تاثیر می­گذارند و زمینه­ی رشد و شکوفایی سازمان را فراهم می­نمایند. نظام­های آموزشی درگذر از مسائل کمی و همگانی کردن آموزش ناگزیر از توجه به مسائل کیفی پدیده‌های آموزشی نیازمند توجه به شرایط استرس و فشارهای روانی وارده بر معلمان می­باشد و ارتقای شخصیتی و ثبات هویتی معلمان را از طریق اصلی‌ترین عامل یعنی پایداری انسانی و تقویت روحیه معلمی به شکوفایی می­رساند.

   

  بیان مسئله

  در عصر حاضر که جهان در اوایل قرن بیست و یکم قراردارد، بخش مهمی از فعالیت فردی واجتماعی را تعلیم و تربیت تشکیل می­دهد، به طوری که یونسکو در گزارش جهانی اعلام کرده است: تقریباً از هر پنج انسانی که امروز زندگی می­کند یک نفر یا شاگرد است یا در نظام آموزش رسمی به عنوان معلم خدمت می­کند. اساس خودکفایی و استقلال هر جامعه ای، برپایه­های وجودی سازمان­های آموزشی آن جامعه استوار است و در بین تمام نیروهای اثر بخش یک سازمان آموزشی، اغلب صاحب نظران و متفکران مسائل تربیتی معتقدند که معلمان مهمترین عامل مؤثر در جریان تعلیم و تربیت هستند، لذا توجه به نیازهای آن­ها و چگونگی تأمین آن توسط سازمان، می­تواند منجر به کاهش فشارهای روانی و درنتیجه تعهد سازمانی آنان در سازمان می­گردد(حسینی نسب و همکاران،1391،ص14).

  از آنجائی که هر کشوری در مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه خود نیازمند سیستم تعلیم و تربیت کارآمد است و اولین قدم در رسیدن به کادر آموزشی موفق و کارآمد درک عواملی است که بر کیفیت عملکرد معلمان مؤثر است، چرا که رابطه مستقیمی بین فشارهای روانی افراد با عملکرد آنان وجود دارد بطوری­که افرادی که از کار خود رضایت داشته باشند و فشار روانی کمتری داشته باشند کار خود را نیز بهتر انجام خواهند داد و افرادی که از کار خودناراضی باشند کار خود را به درستی انجام نخواهند داد (حسینی نسب و همکاران،1391،ص14). فشار روانی وتأثیر آن بر معلمان در محیط کاری در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برخی از معلمان فشار روانی را بهانه­ای برای انجام ندادن درست وظایف محوله قرار می­دهند. بسیاری دیگر فشار روانی زیادی را متحمل می­شوند. معلمانی نیز هستند که برای انجام صحیح کار می­بایست فشار مناسبی برای آنان ایجاد نمود. هدف مدیریت فشار روانی این است که به معلمان کمک می کند تا سطح فشار روانی متناسب با توانائی خود را برای انجام صحیح کار دریابند و تا مرحله تغییر آن را حفظ نمایند(حسینی،1388،ص78).

  مولفه های فشارهای روانی دراین پژوهش از دیدگاه های حجتی نیا و پورشافعی درپژوهش انجام شده دانشگاهآزاد اسلامی بیرجند می باشد که مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین دراین پژوهش محقق به دنبال بررسی این سئوال اساسی است که وضعیت فشارهای شغلی و روش‎های مقابله با آن دربین معلمان زن مدارس متوسطه چگونه می باشد؟

  اهمیت و ضرروت پژوهش

  زمانی که کارکنان به سازمانی می­پیوندند، مجموعه ای خواسته ها،نیازها،آرزوهای گذشته را که با هم انتظاری شغلی را ایجاد می­کنند با خود به همراه دارند اما عکس العمل­های و فشارهای شغلی را که سازمان در مقابل خواستهای کارکنان فراهم می آورد احساس مثبت یا منفی افراد نسبت به شغل خود را شکل می دهد(یزدی،1389،ص21).

  فشار روانی وتأثیر آن بر کارکنان در محیط کاری در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.  فشار روانی معمولاً وقتی ایجاد می گردد که فرد با چالش، تهدید و یا تحولی مواجه گردد، به عبارت دیگر بین توان فرد برای انجام کار و کار خواسته شده از وی توازن وجود نداشته باشد. فشار روانی در حالات خاص و با تعامل فرد ومحیط کاریش افزایش می یابد چرا که درک بهتر فشار روانی شناخت چگونگی ایجاد انگیزش فرآیند چرخشی آن است چرخه انگیزش معمولاً از بروز و ظهور یک نیاز آغاز می­گردد. فرد می­خواهد کار را انجام دهد (انگیزه) و نتیجتاً آن کار را انجام می دهد.کاری را که انجام می­دهد او را به هدف مورد نظرش نزدیک کند درآن موقع احساس رضایت می­کند و در صورتی که ناموفق باشد احساس نارضایتی کرده و ممکن است با افزایش فشار روربرو گردد.این چرخه پایان نمی پذیرد و فرد آماده می­گردد تا کار جدیدی برای دستیابی به هدف جدیدی انجام دهد.از انجائیکه سیکل فشار روانی در زندگی انسان، امر اجتناب‌ناپذیری است وگاهی نیز مفید است ولی اگر از حد خارج شود. برای سلامتی انسان مشکلات جدی ایجاد می‌کند. چون ترکیبات عوامل زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی که در کنترل فشار روانی وحفظ یک سبک سالم زندگی نقش مهمی دارند به خطر می­افتند. فشار روانی، نشان عصر ما است. به هر سو که بنگریم، آدم‌هایی را می‌بینیم که می‌خواهند با بالا و پایین پریدن و ورزش‌کردن، رفتن به باشگاه‌های ورزشی و رعایت رژیم‌های غذایی خاص، تأثیرات تنش‌های شدید زندگی را کم کنند. حتی برخی شرکت‌ها، برنامه‌های مفصلی برای مدیریت فشارروانی بمنظور یاددان روش­های کنار آمدن با موقعیت­های پر فشارزندگی به کارکنان خود، تدوین کرده‌اند زیرا
  فهمیده­اند اختلالات مرتبط با فشار روانی چقدر تولید راپایین می آورند و چقدر هزینه برند.در این بین نقش و جایگاه معلمان به عنوان متولیان امر توسعه و آموزش بر اساس رویکردهای ایجاد شده فشارهای روانی دو چندان شده است چرا که در این بین توجه سازمان به ابعاد فشارهای شغلی و روانی معلمان باعث می­شود تا آنان به تناسب انرزی خود در کارهایی فعالیت داشته باشند که خود یا دوست دارند یا دوست ندارند(حسینی،1388، ص89).

  اهداف پژوهش

  الف) اهداف کلی:

     بررسی تاثیر فشارهای شغلی بر عملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم در شهر بهشهر

  2-    ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به مسوولان جهت بهبود عملکرد معلمان.

   

  ب) اهداف ویژه

  تعیین تاثیر فشارهای شغلی بر میزان مسئولیت پذیری معلمان

  تعیین تاثیر فشارهای شغلی بر شخصیت اجتماعی معلمان

  تعیین تاثیر فشارهای شغلی بروضعیت روحی و روانی  معلمان

   

  سوالات پژوهش

  الف) سوال اصلی پژوهش:

  آیا فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تاثیر دارد؟

  ب) سوالات ویژه پژوهش:

  آیا فشارهای شغلی بر میزان مسئولیت پذیری معلمان زن مقطع متوسطه دوم تاثیر دارد؟

  آیا فشارهای شغلی در شخصیت اجتماعی معلمان زن مقطع متوسطه دوم تاثیر دارد؟

  آیا فشارهای شغلی بر وضعیت روحی و روانی معلمان مقطع متوسطه دوم تاثیر دارد؟

  تعاریف مفاهیم واصطلاحات

  الف- تعاریف نظری

  فشار های روانی: فشارهای شغلی به زبان ساده عبارت است از پاسخ یا واکنش به «محرک­های درونی و بیرونی» به عبارت دیگر هر گاه تنش از حد تحمل فرد بالاتر باشد، حالتی در او ایجاد می­شود که به آن فشار روانی می گویند(پرداختچی،1388،ص19).

   

  مسئولیت پذیری: مسئولیت پذیری به معنای قابلیت پذیرش، پاسخگویی و به عهده گرفتن کاری است که از فرد خواسته شده است(عابدی،1381،ص56).

  شخصیت اجتماعی: الگوهای معینی از رفتارو شیوه های تفکر است که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می کنند(مارتینز،2008،ص18)

  وضعیت روحی روانی: وضعیت روحی و روانی شامل طیف گسترده ای از نشانه های رفتاری و روان شناختی می­باشد که توانایی فرد را درکنارآمدن با مشکلات روزمره زندگی کاهش می­دهد (فرهمند، 1386، ص91).

  ب- تعاریف عملیاتی

  فشارهای روانی: نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به سوالات 1 تا 6 پرسش­نامه را کسب می­کند.

  مسئولیت پذیری: نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به سوالات 1 تا 6 پرسش­نامه را کسب می­کند.

  شخصیت اجتماعی: نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به سوالات 7 تا 13 پرسش­نامه را کسب می­کند.

  وضعیت روحی روانی: نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به سوالات 14 تا 20 پرسش­نامه را کسب می­کند

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر

  فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  چکیده.......................................................................................................................................... 1

   

  فصل اول: کلّیّات پژوهش

  مقدمه........................................................................................................................................... 3

  بیان مسئله..................................................................................................................................... 4

  اهمیت و ضرروت پژوهش............................................................................................................ 5

  اهداف پژوهش.............................................................................................................................. 6

  الف) اهداف کلی........................................................................................................................... 6

  ب) اهداف ویژه............................................................................................................................ 7

  سوالات پژوهش............................................................................................................................ 7

  تعاریف مفاهیم واصطلاحات.......................................................................................................... 7

  الف- تعاریف نظری...................................................................................................................... 7

  ب- تعاریف عملیاتی..................................................................................................................... 8

   

  فصل دوم: ادبیّات و پیشینه پژوهش

  مقدمه......................................................................................................................................... 10

  1- مبانی نظری پژوهش.............................................................................................................. 11

  شغل.......................................................................................................................................... 11

  شرایط احراز شغل....................................................................................................................... 11

  فرایندهای شرایط احراز شغل....................................................................................................... 11

  شغل معلمی در کلام امام خمینی (ره)........................................................................................... 12

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  شغل معلمی در سخنان مقام معظم رهبری:..................................................................................... 12

  ملاک های انتخاب شغل.............................................................................................................. 12

  استعداد عاملی موثر در انتخاب شغل............................................................................................. 13

  بررسی علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل......................................................................... 14

  فرصت‌های شغلی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل................................................................... 14

  عوامل اقتصادی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل...................................................................... 14

  جایگاه اجتماعی به عنوان عامل موثردر انتخاب شغل....................................................................... 15

  استرس شغلی............................................................................................................................. 15

  عامل تنش شغلی......................................................................................................................... 16

  راهکارهای سازمان جهت پیش گیری از فشارها و استرسهای شغلی................................................. 17

  عوامل ایجاد کننده تعارض و فشارهای روانی معلمان..................................................................... 17

  تعارض خواست – خواست......................................................................................................... 17

  تعارض خواست – ناخواست....................................................................................................... 18

  تعارض ناخواست- ناخواست....................................................................................................... 18

  عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی دربین معلمان.................................................................. 18

  خط مشی های سازمانی............................................................................................................... 19

  ساختار سازمانی.......................................................................................................................... 19

  شرایط فیزیکی سازمان................................................................................................................. 19

  فرایندهای سازمانی...................................................................................................................... 20

  استرس و عملکرد کاری کارکنان و معلمان.................................................................................... 20

  کاهش استرس شغلی کارکنان و معلمان......................................................................................... 21

  پیشگیری از استرس شغلی........................................................................................................... 22

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  مراحل پیشگیری از استرس.......................................................................................................... 22

  مهارت­هایی برای کاهش استرس شغلی کارمندان و معلمان.............................................................. 23

  فشار روانی................................................................................................................................ 24

  تغییرات اصلی زندگی فشارزا....................................................................................................... 25

  حوادث محیطی فشارزا................................................................................................................ 25

  فشار روانی آسیب رسان.............................................................................................................. 25

  نشانه های فشار روانی................................................................................................................. 26

  چگونگی کاهش سطح فشار روانی در بین معلمان.......................................................................... 28

  عوامل و پیامدهای تاثیرگذار برفرایندهای فشار شغلی..................................................................... 28

  2- پیشینه تحقیق........................................................................................................................ 31

  الف) پژوهش های انجام شده در  داخل کشور.............................................................................. 31

  ب) پژوهش های انجام شده در  خارج از کشور............................................................................ 32

  نتیجه گیری................................................................................................................................. 34

   

  فصل سوم: روش شناسی پژ‍وهش

  مقدمه......................................................................................................................................... 37

  نوع پژوهش............................................................................................................................... 37

  جامعه آماری............................................................................................................................... 37

  نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................................ 37

  ابزار پژوهش.............................................................................................................................. 38

  روایی و پایایی........................................................................................................................... 38

  روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش....................................................................................... 39

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  مقدمه......................................................................................................................................... 41

  الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها......................................................................................... 42

  ب) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها........................................................................................... 46

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

  جمع بندی.................................................................................................................................. 51

  یافته های پژوهش....................................................................................................................... 52

  نتایج توصیفی داده ها.................................................................................................................. 52

  بحث و تفسیر داده ها.................................................................................................................. 54

  نتیجه گیری................................................................................................................................. 55

  محدودیت ها.............................................................................................................................. 56

  الف) محدودیت در قلمروپژوهش................................................................................................ 56

  ب) محدودیت های اجرایی......................................................................................................... 56

  پیشنهادها................................................................................................................................... 56

  الف) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش................................................................................ 56

  ب) پیشنهادات برای پژوهشگران آتی........................................................................................... 57

   

  منابع

  الف) منابع فارسی....................................................................................................................... 59

  ب) منابع انگلیسی....................................................................................................................... 61

   

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

   

  پیوست­ها

  پیوست1: پرسشنامه..................................................................................................................... 63

  پیوست2: جداول مربوط به spss................................................................................................ 65

  تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی.................................................................................. 67

  چکیده انگلیسی........................................................................................................................... 68

   

   

  منبع:

   

   منابع فارسی

  - پرداختچی، محمد حسن.(1388). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

  - حسینی نسب وهمکاران. (1391). بررسی رابطه بین سبک­های رهبری براساس نظریه لیکرت مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان پارس آباد. فصلنامه علوم تربیتی شماره 20

  - حسینی، سیدمحمدمهدی.(1388). راهکارهای کاهش فشار شغلی و افزایش انگیزش در میان کارکنان سازمان زندان ها، فصلنامه علوم تربیتی،  اصلاح و تربیت، شماره 76.

  - خسروی نژاد، شهزاد.(1392). بررسی رابطه بین سبک مدیریت و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه دختر و پسر شهرستان اندیمشک درسال تحصیلی 93-1392. کنفرانس مدیریت شیرازدی ماه.

  - رابینز، پی ا،(1386). مبانی رفتار سازمانی؛ مترجمان: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  - سیدجوادین،رضا.(1384). مدیریت منابع انسانی و امورکارکنان، تهران: نگاه دانش.

  - عابدی، محمدرضا.(1381). بررسی و مقایسه اثربخشی روش­های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی، رفتاری شادمانی فودایس بر کاهش فرسودگی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان. رساله دکترا چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  - فرهمند، فاطمه.(1386). استرس و فرسودگی شغلی در معلمان، تهران: حوا.

  - گودرزی، آزاده.(1385). اضطراب به کسی رحم نمی‏کند، روان‏شناسی جامعه، شماره 35.

  - مرادی، ادیب. (1390). شغل معلمی و معلم، شهریور، مجله رشد، شماره 189.

  - معمارزاده غلامرضا.(1389). بررسی ضرورت تناسب شخصیت شاغل با مشاغل عملیاتی پرخطر جذب و استخدام صحیح و افزایش کارایی.فصلنامه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شماره3

  - میرسپاسی، ناصر.(1378). نگرشی راهبردی بر نظام اداری و توسعه، نشریه فرآیند مدیریت و توسعه، شماره47

  - هدایتی خواه، مهرنوش.(1391). رویکردهای نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران  روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2631 به تاریخ چهارده اردیبهشت.

  - یزدی، سیده منور و همکار.(1389). اثرتعاملی بین ابعاد فشار روانی شغلی و رضایت شغلی مدیران. فصلنامه مطالعات روانشناختی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، شماره 2

   

  ب) منابع انگلیسی

  -       Holland J. L.; (2004)The career key and career choice Holland's personality types.

  Martínez de la Casa Munoz A, del Castillo Comas C, Magaña Loarte E, Bru Espino I, Franco Moreno A, Segura Fragoso A.(2008). Study of the prevalence of burnout in doctors in the Health Area of Talavera de la Reina. Aten Primaria

  Mazur, P. J., & Lynch, M. D. (2009). Differential impact of administrative, organizational, and personality factors on teacher burnout. Teaching and Teacher Education

  Mishel, W; Skinner, J; Rowe, G; Gork, C; (2008)  Views of job satisfactionand dissatisfaction in Australian long-term care; J Clin Nurs Mar;12(2).

  Ronit Bogler (2001)The Influence of Leadership Style on Teacher Job Satisfaction; 37; 662 Educational Administration Quarterly

  www. javaran.persianblog.ir

  -       www.nyfiresh.blogsky.com/1389/06/11/post-292

  -       www.counseling.persianblog.ir/page/3

  -       www.ravanshenasi234.blogfa.com/post-365.aspx

   

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: