امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

word
101
196 KB
29871
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۰,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

  پایان­نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته ی آموزش و پرورش ابتدایی

  چکیده:

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد.جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرستان قزوین می باشد. و گروه نمونه عبارت است از ، 60 دانش آموز که به صورت تصادفی طبقه ای خوشه ای از جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردید. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، جایگزین و گروه آزمایشی طی هشت جلسه آموزش های مربوط به روش حل مسأله جورج پولیا را دریافت کردند. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس اضطراب سنج ریاضی برای کودکان (MASC) استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاد از روش تحلیل کوواریانس صورت گرفت،  نشان داد که بیشترین تأثیر در کاهش خرده مقیاس اضطراب ارزیابی ریاضی و کمترین تأثیر در کاهش خرده مقیاس  اضطراب معلم ریاضی صورت گفته است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که تأثیر مهارت های حل مسأله در کاهش خرده مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی در این پژوهش رد شد.

  واژه های کلیدی: اضطراب ریاضی، حل مسأله، راهبردهای حل مسأله، اضطراب امتحان، مهارت های آموزش ریاضی

  مقدمه

  پیشرفتهای سریع علم و صنعت و تأثیر آن در شئون مختلف زندگی بشر لزوم آشنایی به مقدمات ریاضی را حتی برای افرادی که به ساده ترین مشاغل اشتغال دارند روز به روز آشکارتر می سازد ( شکوهی ، 1362)

  به طور کلی اهمیت و نقش پایه ای ریاضیات در تاریخ اندیشه توسط علوم و حتی سیر تحولات صنعتی و فنی غیرقابل انکار است . در واقع ریاضیات یکی از مهارت های فردی بسیار اساسی در تداوم زندگی روزمره در جوامع مدرن است ( اردن و اکگیو[1]، 2010) .

  اما یکی از عواملی که می تواند روند تحصیل ریاضیات و عوامل مثبت با آن را با اشکال مواجه کند اضطراب ریاضی است . بسیاری ریاضیات را یک درس سخت می شناسند . برای بسیاری با یک احساس قوی از شکست همراه است و خاطره ی آنها از ریاضیات مدرسه خاطره ی آزمایش ها و امتحان ها ، سرخوردگی و ترس از "غلط درآوردن جواب" است ( هاوسون و ویلسون ، ترجمه ملکی ، 1368 ).

  اضطراب ریاضی به عنوان یک حالت ناراحتی در زمانی که دانش آموز می خواهد تکالیف ریاضیاتش را انجام دهد ، پدید می آید . ویژگی های اصلی این ناراحتی شامل : دوست نداشتن ، نگرانی و ترس ، با تظاهرات خاص رفتاری مانند تنش ، ناامیدی ، پریشانی ، ناتوانی و بهم ریختگی روانی در هنگام دست زدن به کارهای ریاضی می باشد . علاوه بر این ، احساس اضطراب می تواند منجر به وحشت ، تنش ، ناتوانی ، اضطراب ، خجالت ، ناتوانی کنار آمدن ، عرق کف دست ، معده عصبی ، اشکال در تنفس و از دست دادن توانایی تمرکز باشد ( آقاجانی و همکاران، 1391 ) .

  بیان مسأله

  در جامعه ی ما افراد زیادی در مقاطع آموزش و پرورش در حال تحصیل هستند و علاوه بر آن نگرش سنتی و احتمالا منفی به یادگیری و کاربرد ریاضی وجود دارد . این مشکل به خصوص در مورد ریاضیات پررنگ تر و جدی تر می نماید ( عماری ، 1383 ) . بنابراین باید تدبیری اندیشد تا از فواید و اهمیت های این درس حداکثر استفاده را برد و راه موفقیت در آن را هموارتر نمود . الگوی راهبردهای حل مسأله روشی ست که طبق آزمایشات و تحقیقات انجام شده در این زمینه به کار خواهد آمد .

  مطالعه ی عملکرد آدمی در حل مسأله موضوع تازه ای نیست ، نخستین پژوهش های تجربی در این باره حداقل به 90 سال پیش معطوف است . معهذا مطالعه ی حل مسأله در حیطه های خاص نظیر مسائل ریاضی ، حل مسائل فیزیک و ... سنت پژوهشی تازه تری می باشد (عماری،1383 ) .

  به خصوص که در دهه ی اخیر هدف از آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی به طور کلی تغییر کرده است . دیگر بر چهار عمل اصلی تأکید نمی شود زیرا این کار را ماشین حساب ها انجام می دهند ( برومزر ، آگاتا ، کامبوباچ ،ترجمه کرامتی ،1386 ) .

  همچنین دیگر هدف تنها پرورش نخبه ها و علاقه مندان به ریاضی یا افراد خاصی که می خواهند رشته ریاضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نیست ، بلکه در این برنامه ، هدف از آموزش ریاضی ، بهترزندگی کردن دانش آموزان می باشد . بنابراین برقراری ارتباط بین ریاضی و زندگی روزمره ، کسبمهارت های مدلسازی ریاضی و حل مسأله ، رشد مهارت های تفکر ، برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف ریاضی و تعبیر و تفسیر آنها ، برقراری ارتباط بین ریاضی و سایر علوم و در حالت کلی ، به کارگیری مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی و تفسیر و تحلیل آنها از جمله هدف های اصلی این درس است ( راهنمای معلم ریاضی ششم ابتدایی ، 1390 ).

  دانش آموزان ایرانی از این قائده مستثنی نیستند . نتایج به دست آمده از سومین مطالعه ی بین المللی ریاضی و علوم تیمز نشان می دهد که برون دادهای آموزشی کشور حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه تفاوت چشمگیری دارد . نمرات دانش آموزان ایرانی در آزمون ریاضی از میانگین کشورهای شرکت کننده در مطالعه بسیار پایین تر بوده است . به گونه ای که در مطالعه ی تیمز متوسط نمره ی کشورهای شرکت کننده 495 بود (شیوندی چلیچه ، 1389 ).

  با توجه به اینکه یکی از مهم ترین روش ها و راهبردهای تدریس که دستیابی به این مهم را ممکن می سازد و در این زمینه بسیار راهگشاست ، راهبردهای حل مسأله است و با توجه با اینکه این روش برای اولین بار در کتاب ریاضی پایه ی ششم ابتدایی در ایران در حال اجراست پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر این روش و راهبردهای آن بر کاهش اضطراب ریاضی کودکان پایه ی ششم شهرستان قزوین است ، چرا که اضطراب ریاضی نیز معضلی ست که از دیرباز گریبان گیر کودکان ایرانی به خصوص دختران ایرانی است .

   

   

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  جورج پولیا ریاضیدان نامدار بین المللی و نویسنده ی پرفروش ترین کتاب های ریاضی در دیباچه ی ویرایش دوم کتاب چگونه مسأله را حل کنیم صفحه نهم چنین می نویسد : « ریاضیات این افتخار مشکوک را دارد در برنامه ی آموزشگاه ها کمتر جالب توجه همگان است ... معلمان آینده از مدارس ابتدایی عبور می کنند برای آنکه از ریاضیات بیزار شوند ... و سپس به مدارس ابتدایی باز می گردند تا به نسل تازه ای نفرت داشتن از ریاضیات را تعلیم دهند . »

  « معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد . اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش و پا افتاده بگذارند ، علاقه و دلبستگی آنها را می کشد و مانع رشد و تکامل عقلی آنها      می شود . ولی اگر کنجکاوی دانشجویان را با مطرح کردن مسائلی متناسب با دانش آموزان و شناخت آنها برانگیزد ، و در حل کردن مسائل با طرح کردن پرسش هایی راهنما را به یاری آنان برخیزد ، می تواند ذوق و شوق و وسیله ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد » ( پولیا ، ترجمه آرام، 1369 ) .

  زندگی در جوامع امروزی نیازمند به کارگیری مهارت های گوناگون است از جمله این مهارت ها می توان به حل مسأله ، استدلال ،فرضیه سازی ، آزمایش فرضیه و تخمین ، مهارت های محاسبانی ، تفکر جبری ، درک مفاهیم هندسی ، پیش بینی نتایج و ... اشاره کرد با وجود این یافته ها مطالعات تیمز حاکی از آن است که میزان دستیابی به این مهارتها کمتر از حد انتظار است ( لشکر بلوکی ، 1392 ) .

  اگرچه ریاضیات از دروس بنیادی مهم در دوران تحصیل می باشد زیرا دانش آموزان در این درس درست اندیشیدن را می آموزند اما اغلب نمی دانند درس ریاضی را چگونه باید آموخت . بنابراین پدیده هایی چون اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان و نمره ایجاد می شود و باعث ضعف عملکرد دانش آموزان می شود .

  بخشی از این ضعف به رویکردها و روش های آموزش بر می گردد که در بناکردن درک معنادار و تعمیم آموخته ها به موقعیت واقعی نقش اساسی دارند ( لشکر بلوکی ، 1392 ) . این موضوع و از سویی تردید در کارآمدی کلاس های سنتی درس ریاضی که منجر به اضطراب در دانش آموزان شده ، از جمله تحمیل قدرت معلم ، مواجهه ی عمومی و محدودیت در زمان از سوی دیگر پرداختن به روش های نوین تدریس ریاضیات را موجه می نماید ( موسوی ، 1390 ) .

  پژوهش حاضر با تمرکز بر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی به ارزیابی روش های بهبود این مسأله خواهد پرداخت . چرا که اگر اضطراب جنبه ی مزمن و مداوم پیدا کند ، می تواند منبع شکست ، سازش نایافتگی ، استیصال گسترده ای تلقی شود که فرد را از بخش عمده ی توانمندی هایش محروم می سازد ( دادستان ، 1371 ) . بنابراین اکنون زمان آن فرارسیده است تا این کمبودها را جبران نموده و نظام های کاربردی برای آموزش حل مسأله که روشی متفاوت و راهگشاست ایجاد کنیم و آموزش و پرورش به پژوهش های متعدد و گسترده ای نیاز دارد ، تا ابتدا اصول حاکم بر این آموزش و سپس شیوه های کاربردی آن را کشف نموده و نهایتا جایگاه این شیوه را در یک برنامه ی درسی آموزشگاهی مشخص کند ( به نقل از شیوندی چلیچه، 1389 ) .

  اهداف پژوهش

  هدف کلی

  تعیین اثر بخشی راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

  اهداف جزئی

  تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله برکاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

  تعیین اثر بخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب معلم ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

  تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ارزیابی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

  تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

   

  فرضیه های پژوهش

  فرضیه کلی

  راهبردهای حل مسأله برکاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین مؤثر است .

  فرضیه های جزئی

  راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین مؤثراست .

  راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب معلم ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین مؤثر است .

  راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ارزیابی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین مؤثر است .

  راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین مؤثر است .

  مفاهیم تحقیق

  تعریف نظری :

  مسأله : موقعیتی که فرد در آن چیزی را طلب می کند و نمی داند که چگونه به طور مستقیم به آن دست یابد ( رابرت ، ای ، ریس و دیگران . ترجمه نوروزیان ، 1381 ).

  حل مسأله : چگونگی دست یافتن به موقعیتی که فرد چیزی را طلب می کند (رابرت ، ای ، ریس و دیگران . ترجمه نوروزیان ، 1381) .

  راهبردهای حل مسأله : نمایانگر مهارت های شناختی و فراشناختی فوق العاده پیچیده ای ست که در مقایسه با فرایندهایی نظیر زبان آموزی و تشکیل مفاهیم ، در سطح بالاتری پردازش اطلاعات است و معرف یکی از هوشمندانه ترین فعالیت های آدمی ست ( نیوتل ، سانین 1998، به نقل از موسوی ، 1390 ) .

  اضطراب ریاضی : بنا به تعریف توبایس و ویسراد اضطراب ریاضی به عنوان ترس ، احساس عدم سازماندهی ذهنی یک نوع فلج ذهنی و گونه ای درماندگی تعریف می شود که در برخی افراد هنگامی که با یک تکلیف ریاضی مواجه می شوند دیده می شود . این ترس هم به لحاظ عاطفی وهم به لحاظ شناختی نسبت به مفاهیم و تکالیف ریاضی اتفاق می افتد ( به نقل از عماری ، 1383 ) .

   

  1. Erden  & Akgul

  Abstract

  This study aimed to evaluate the effects of problem solving strategies taught in the sixth grade girls elementary math anxiety Qazvin city Shd.jamh statistical study of sixth grade girls elementary schools All area is a city of Qazvin. The sample group consists of 60 students randomly stratified cluster sample was selected. They randomly assigned to experimental and control groups, alternative and experimental groups during eight sessions of George .P received problem-solving procedure. To collect data Mathematics Anxiety Scale for Children meter (MASC) was used. Data analysis was performed using analysis of covariance showed that the greatest impact in reducing the anxiety subscale assess math and the least impact on reducing anxiety subscales as a math teacher said. The findings also showed that the impact of problem solving skills in mathematics reduce anxiety subscales in this study was rejected.
   

  Keywords: math anxiety, problem solving, problem solving strategies, test anxiety, mathematics education skills

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

  فهرست:

   

  فهرست مطالب:

   

  عنوان                                                                                                                          صفحه

  تقدیم

  تشکر و قدردانی

  چکیده

  (1) فصل اول (کلیات).............................................................................................................................................................1

  (1-1)مقدمه................................................................................................................................................................................................................2

  (1-2)بیان مسأله........................................................................................................................................................................................................2

  (1-3) اهمیت و ضرورت موضوع.............................................................................................................................................................................4

  (1-4)اهداف پژوهش.................................................................................................................................................................................................5

  (1-4-1) هدف کلی...................................................................................................................................................................................................5

  (1-4-2) اهداف جزئی...............................................................................................................................................................................................5

  (1-5) فرضیه های پژوهش.......................................................................................................................................................................................6

  (1-5-1) فرضیه کلی.................................................................................................................................................................................................6

  (1-5-2) فرضیه های جزئی....................................................................................................................................................................................6

  مفاهیم تحقیق............................................................................................................................................................................................................6

  مفاهیم نظری..............................................................................................................................................................................................................6

  مفاهیم عملیاتی..........................................................................................................................................................................................................7

  (2) فصل دوم ( ادبیات تحقیق) ...........................................................................................................................................8

  (2-1)مبانی نظری اضطراب................................................................................................................................................................................9

  (2-1-1) اضطراب.....................................................................................................................................................................................................9

  (2-1-2) نظریه های اضطراب..............................................................................................................................................................................10

  (2-1-3) نظریه روان  تحلیل  گری...........................................................................................................................................................10

  (2-1-4) نظریه رفتار گرا..............................................................................................................................................................................10

  (2-1-5) نظریه شناختی..............................................................................................................................................................................10

  (2-1-6) نظریه انسان گرایی......................................................................................................................................................................11

  (2-1-7) مراحل اضطراب............................................................................................................................................................................11

  (2-2)مبانی نظری اضطراب امتحان....................................................................................................................................................12

  (2-2-1) اضطراب امتحان...........................................................................................................................................................................12

  (2-2-2) رابطه اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان..............................................................................................................................13

  (2-2-3) اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان، سازه های جدا.............................................................................................................15

  (2-2-4) ابعاد اضطراب امتحان.................................................................................................................................................................16

  (2-2-5) اضطراب صفت و حالت.............................................................................................................................................................18

  (2-3) مبانی نظری اضطراب ریاضی................................................................................................................................................20

  (3-2-1) رفتارگرایی..................................................................................................................................................................................22

  (3-2-2) نظریه کارآمدی پردازش.........................................................................................................................................................22

  (3-2-3) نظریه بازداری...........................................................................................................................................................................22

  (3-2-4) نظریه کنترل انگیزش..............................................................................................................................................................23

  (2-4)مبانی نظری حل مسأله............................................................................................................................................................24

  (2-4-1) دیدگاه تداعی گرایی................................................................................................................................................................25

  (2-4-2) تئوری گشتالت دیگاه تجدید ساختار ادراکی.....................................................................................................................25

  (2-4-3) رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات...............................................................................................................................26

  (2-4-4) طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله...................................................................................................................................28

  (2-4-5) راهبردهای روش تدریس حل مسأله.....................................................................................................................................29

  (2-4-6) مراحل اجرای الگوی حل مسأله جورج پولیا ......................................................................................................................30

  (2-4-7) مهارت ها.......................................................................................................................................................................................32

  (2-4-8) اشتباهات.......................................................................................................................................................................................33

  (2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش...............................................................................................................34

  (2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور..................................................................................................................................34

  (2-5-2) اضطراب ریاضی  علت ها و پیامدها........................................................................................................................................34

  (2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی........................................................................................................................................................35

  (2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی....................................................................................................................................................37

  (3) فصل سوم (روش اجرای تحقیق)......................................................................................................................38

  (3-1) روش پژوهش..................................................................................................................................................................................40

  (3-2) جامعه آماری...................................................................................................................................................................................40

  (3-3) گروه نمونه و شیوه نمونه گیری..................................................................................................................................................40

   (3-4) ابزار پژوهش...................................................................................................................................................................................41

  (3-4-1) مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان.................................................................................................................................41

  (3-5) شیوه اجرا........................................................................................................................................................................................42

  (3-6) روش های آماری...........................................................................................................................................................................43

  (4) فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل )........................................................................................................................45

  (4-1) مقدمه.................................................................................................................................................................................................45

  (4-2) تجزیه و تحلیل داده های کمی.....................................................................................................................................................45

  (4-2-1) بخش توصیفی.............................................................................................................................................................................45

  (4-2-2) بخش استنباطی..........................................................................................................................................................................48

  (5) فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری)...................................................................................................................58

  (5-1)بحث و  نتیجه گیری.........................................................................................................................................................................59

  (5-1-1) فرضیه کلی...................................................................................................................................................................................59

  (5-1-2) فرضیه فرعی اول ...........................................................................................................................................................................60

  (5-1-3) فرضیه فرعی دوم............................................................................................................................................................................61

  (5-1-4) فرضیه فرعی سوم .........................................................................................................................................................................63

  (5-1-5) فرضیه فرعی چهارم .......................................................................................................................................................................64

  (5-2) محدودیت های تحقیق.........................................................................................................................................................................66

  (5-3) پیشنهادهای  تحقیق.............................................................................................................................................................................66

  (5-3-1) پیشنهادهای پژوهشی......................................................................................................................................................................66

  (5-3-1) پیشنهادهای کاربردی......................................................................................................................................................................66

  فهرست منابع......................................................................................................................................................................................................68

  پیوست ها............................................................................................................................................................................................................72

  منبع:

   

  منابع فارسی:

   

  اصغری نکاح، سید محسن (1378)، بررسی اثربخشی راهبردهای حل مسأله همراه با روش سنتی در مقایسه با روش سنتی به تنهایی؛ در افزایش توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان سال دوم راهنمایی تحصیلی ناحیه چهار مشهد،رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

  آقاجانی سیف الله. خرمایی، فرهاد.رجبی، سعید. رستم اوغلی خیاوی، زهرا (1391).ارتباط حرمت خود و خودکارامدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان.مجله روانشناسی مدرسه.6.(1).7

  آقازاده، محرم؛ واحدیان، محمد (1377) ، مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه فراشناخت، تهران، نشر نورپردازان

  بال، ساموئل(1998). انگیزش در آموزش و پرورش.ترجمه علی اصغر مسدد،(1373).شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز

  پولیا، جورج (1369). چگونه مسأله را حل کنیم.ترجمه آرام.تهران: کیهان

  حسینی، محمدصادق(1383)، رابطه ی اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز با توجه به جنسیت و مقطع تحصیلی ، رساله کارشناسی کارشناسی ارشد، رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

  دادستان، پریرخ(1380). شکل گیری اضطراب در جریان تحول و بررسی تجربی آن در دوره نوجوانی.مجله دانشکده ی ادبیات و علو م انسانی دانشگاه تهران. شماره 14

  دزموند، برومز. کامباچ، گلنروی. جیمز، آگاتا. پتی آزموند (1386). آموزش ریاضی به کودکان پیش دبستانی. ترجمه محمدرضا کرامتی. تهران : رشد

  رابرت.ای ریس؛ مرلین.ن.سایدام؛ مری مونتگومری لیندکوئیست (1377) ، کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات، ترجمه نوروزیان مسعود، تهران ، انتشارات مدرسه برهان

  شکوهی، غلامحسین(1362). روش آموختن حساب و هندسه. تهران: چاپخانه ی پیروز

  شیوندی چلیچه، کامران (1389).بررسی تأثیر عوامل سازنده ی پل های یادگیری آموزش ریاضی بر کاهش اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی مدارس آموزش و پرورش شهرستان فارسان در سال تحصیلی 1389-90. رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

  عماری، حسن (1383).بررسی تأثیرآموزش و راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضیات و بهبود نگرش به درس ریاضیات در دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان طارم.رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

  لشکربلوکی، غلامرضا (1392). دانش آموزان ایرانی در آیینه ی تمز2011.رشد تحصیلی .8.(18).13

  موسوی، فاطمه (1390). تأثیر مداخلات آموزشی در درس ریاضی بر پیشرفت ریاضی، اضطراب ریاضی و نگرش به درس ریاضیات در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر قزوین.رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه

  طباطبایی

  هاوسون،جفری. ویلسون، برایان(1368). ریاضیات در دهه ی 1990.ترجمه ی ناهید ملکی. تهران: مرکز

  ترابی، سید سعید. محمدی فر، محمدعلی .خسروی، معصومه. نسرم، شایان . محمدجانی، هیوا (1392). بررسی نقش اضطراب ریاضی بر عملکرد در درس ریاضی و نقش جنسیت.مجله فناوری آموزش،6. (3)

  منابع لاتین

  Chiu, L.H., Henry, L.L. (1990) Development and Validation of the Mathematics AnxietyScale for children Measurement and Evaluation in Counseling and Development

  Clute, P.S. (1984) Mathematics anxiety. Instructional method and achievement in survey course  College mathematics journal for research in mathematics education.Voll5 NO1p50-58.

   

  Chang, E. C, Watkins, A., & Banks, K. H, (2004).How adaptive and maladaptiveperfectionism relate topositive and negative psychological functioning: Testing astressmediation model in black and white female collegestudents. Journal of Counseling Psychology, 51, 93-102

   

  Driscoll, Mark j.resarch with rach: elemntay school Mathematics. St.louis: CEMRL, Inc, (1980)

  Fennema E. and Sherman J., FennameSherman Mathematics attitude scalesinstrument designed the measure attitudetoward the learning of mathematics by femaleand male: jsas catalog of

  selected document inpsychology, 1978, pp.6-31

   

  Fiore, G.N (2001) mathematics abused student: Are we prepared to teach them? Mathematics  Teacher, 32, 403-406

   

  Hembree, G. (1990). The nature effects and relief of mathematics anxiety. Journal for research in  Mathematics education.21 (1) p.33-34

  Hanosky, T.D.(2000) Test Anxiety : What is and how to cope whith it? Student counseling service Development, university of Ilberto

  Ho, Z.H. (2000) the Affective and cognitive Dimensions of Math Anxiety: Across National study, Journal of Research Mathematics Educational

  Kazelskis, R. & Others (2000)Mathematics Anxiety and Test Anxiety: separate constracts? Journal of Experimental Education

  Lazarous, S.M. (1974). Mathophobia: some personal speculations. The National Elementary

   Principal. 53(2), 16-22

  Newstead, K. (1998) aspects of childrens mathematics Anxiety Educational studies on Mathematics

  Norwood, K,S.(1994)  Anxiety measurement : Construct Validity and Test Performance, measurement and evaluation in conseling and Development

  Rabalis.A. (1998). Identification of math anxiety subtypes (Doctral Dissertation) Virginia niversity.Available Online at:htt://www.as.wvu.edu/psyc/danstu.htm

  Richardson, F.C. &Woolfolk, R.L. (1990) Mathematics anxiety. Sarason(Ed) test anxiety:

  Sepie, A.C., Keeling, B. (1978) the Relationship Between types of Anxiety and under Achievement in Mathematics, Journal of Educational Research

  Sarason, I.G&stoops R (1987).test anxiety and passage of time. Journal of Counsling and clini

  Psychology, 46, .102-109

  Sedek.G, kofta, M.and tyszka, T (1993).Effect of uncontroll ability on subsequent decision

  Making: testing the cognitive exhaustion hypothesis. Journal of personal and social

   Psychology Vol.65 No.6.p1270-1281.

  Spielberger, C.D&vagg P.R. (1995).Test anxeiety: theory, assessment and treatment.PP.3-

  14. Washangton, DC: Taylor&Francis.

  Trujillo, K& Hadfield, O.D. (2000).Trujillo, K &, O.D. (2000). Tracting the roots of mathematics anxiety through in depth interview with preservice elementary teachers.college student

   

  Williams, L.E. (1994). Anxiety and Measurement: construct Validity and test Performance, Measurement and Education inconseling and DevelopmentTheoryresearch and application, pp271-288

  journal.vol33 (2) p219-232.

  Wiliams, W.V. (1988).Answers to questions about math anxiety-Science and mathematics.88 (2)9 104.

  Zettle, R.D Raines, J. (2000).The relationship of trait and test anxiety with mathematics anxiety.college student Journal,vol.34 No.2,p246,13p,5 charts.

  Zuho,H,Senturk,D,Lam,A.G,Zimer,J.Hong,S&okamoto.(2000).The affective and cognitive demention of math anxiety across national study Journal for Research in Mathemics Education.Vol.31,No.3,362-376.

   

   

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: